อุทยานแห่งชาติ
Refresh
.....TrekkingThai.Com ... มีข้อมูลท่องเที่ยว ข้อมูล อุทยานแห่งชาติ อีกเพียบให้คุณอ่าน คลิกเลย ! ..ไฟฉาย Mag Lite
พบเบอร์ผิดพลาด โปรดแจ้งที่ nchuanch@yahoo.com ด้วยครับ ขอบคุณมาก ๆ นะ
เบอร์โทรศัพท์ อุทยานแห่งชาติ และ สถานที่สำคัญ
งานบริการบ้านพักส่วน อุทยานแห่งชาติ0-2562-0760-2 (เบอร์ 8 คู่สาย)*** จองบ้านพักให้เข้าเว็บ dnp.go.th จองออนไลน์ได้เลยครับ ตำรวจท่องเที่ยว 1699 02-3146603,02-3146583
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ทางโทรศัพท์ 1672 ศูนย์บริการข่าวอากาศ 182
กรมทางหลวง 1586,02-3546668-76 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 02-2505500
มูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 694-1222 ต่อ 1360-2
ศูนย์ข้อมูลวิริยะ(หนังสือสารคดี)บริการฟรี 24 ชม. 642-6789 บริษัทการบินไทยจำกัด 02-5451000
ทัวร์เอื้องหลวง 02-6526000 การรถไฟแห่งประเทศไทย 1690,02-2220175,02-2204272
บริษัทขนส่ง 02-5765599 กรมอุตุนิยมวิทยา 1182
เบอร์โทรศัพท์/ที่อยู่ อุทยานแห่งชาติ


<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ภาคเหนือ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

*****จังหวัดกำแพงเพชร*****

อุทยานแห่งชาติ คลองลาน ตู้ ปณ. 22 อ. คลองลาน จ. กำแพงเพชร 62180 โทรศัพท์ 0 5571 9304

อุทยานแห่งชาติ คลองวังเจ้า ตู้ ปณ.69 ปณจ.กำแพงเพชร อ. กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร จ. กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 0 5571 9318-9, 0 5571 9200, 0 5571 9244

อุทยานแห่งชาติ แม่วงก์ ตู้ ปณ.29 อ. คลองลาน จ. กำแพงเพชร 62180 โทรศัพท์ 0 5571 9010-1

***ติดต่อเดินป่า โมโกจู หน่วยพิทักษ์ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ที่ มว.4 (แม่เรวา)ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150

(การเดินป่าระยะไกลเริ่มต้นที่หน่วยพิทักษ์ อุทยานแห่งชาติ แม่วงก์ ที่ มว. 4 (แม่เรวา) )โทรศัพท์01-0466050 , 056-239607


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดเชียงราย*****

อุทยานแห่งชาติ ขุนแจ ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย 57260 โทรศัพท์ 0 5360 9262

อุทยานแห่งชาติ ดอยหลวง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย อ. พาน จ. เชียงราย 57280 โทรศัพท์ 0 5360 9042

อุทยานแห่งชาติ ลำน้ำกก ต.ดอยฮาง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0 5360 9238


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดเชียงใหม่*****

อุทยานแห่งชาติ ขุนขาน หมู่ 1 ต.แม่สาบ อ. สะเมิง จ. เชียงใหม่ 50250 เบอร์หัวหน้า ทวีชัย # 06-7301384

อุทยานแห่งชาติ เชียงดาว ต.เมืองนะ อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 50170 โทรศัพท์ 0 5326 1466

***ขึ้น ดอยหลวงเชียงดาว ติดต่อรถกะบะ+ลูกหาบ+น้ำ ลุงแกละ 01-9938397,053-456410

อุทยานแห่งชาติ แม่ฝาง ตู้ ปณ. 39 อ. ฝาง จ. เชียงใหม่ 50110 โทรศัพท์ 0 5345 3517-8 โทรสาร 0 5345 3517-8 ต่อ 104

*** ติดต่อรถโฟวิวขึ้น ดอยผ้าห่มปก พี่โจ#09-8961257 ผิง#07-1811790,09-9985520

อุทยานแห่งชาติ ดอยเวียงผา ตู้ ปณ. 14 ปณจ.ไชยปราการ อ. ไชยปราการ จ. เชียงใหม่ 50320 โทรศัพท์ 0 7186 2118

อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0 5321 0244 โทรสาร 0 5321 2065

อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์ 0 5326 8550, 0 5326 8577 โทรสาร 0 5326 8578

อุทยานแห่งชาติ แม่ตะไคร้ บ้านแม่ตะไคร้ ต.ท่าเหนือ,อ. กิ่งอำเภอแม่ออน จ. เชียงใหม่ 50130

อุทยานแห่งชาติ แม่โถ ตู้ ปณ.10 ปณจ.ฮอด อ. ฮอด จ. เชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์ 0 5381 8348

อุทยานแห่งชาติ แม่วาง ต.สันติสุข อ. กิ่งอำเภอดอยหล่อ จ. เชียงใหม่ 50160

อุทยานแห่งชาติ ศรีลานนา ต.บ้านเป้า อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ 50150 โทรศัพท์ 053-479079,053-479090

***ติดต่อ เจ้าหน้าที่สั่งอาหาร 01-3866351,09-9588014 # อร

อุทยานแห่งชาติ ห้วยน้ำดัง หมู่ 5 ต.กึ้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

อุทยานแห่งชาติ ออบขาน ต.น้ำแพร่ อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ หัวหน้าสมาน#01-7244274

อุทยานแห่งชาติ ออบหลวง ตู้ ปณ.2 ต.หางดง อ. ฮอด จ. เชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์ 0 5322 9272 โทรสาร 0 5383 1432


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดตาก*****

อุทยานแห่งชาติ ขุนพะวอ ตู้ ปณ.11 อ. แม่ระมาด จ. ตาก 63140

อุทยานแห่งชาติ ตากสินมหาราช หมู่ 10 ถนนตาก-แม่สอด ต.แม่ท้อ อ. เมืองตาก จ. ตาก 63000โทรศัพท์ 0 5551 1429 โทรสาร 0 5551 1429

อุทยานแห่งชาติ น้ำตกพาเจริญ หมู่ 6 ต.ช่องแคบ อ. พบพระ จ. ตาก 63160 โทรศัพท์ 0 5550 0906

อุทยานแห่งชาติ แม่เมย ต.แม่สอง อ. ท่าสองยาง จ. ตาก 63150 โทรศัพท์ 0 5551 9644-5

อุทยานแห่งชาติ ลานสาง ต.แม่ท้อ อ. เมืองตาก จ. ตาก 63000 โทรศัพท์ 0 5551 9278 โทรสาร 0 5551 9470


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดน่าน*****

อุทยานแห่งชาติ ขุนน่าน ต.ดงพญา อ. บ่อเกลือ จ. น่าน 55220 โทรศัพท์ 0 1960 5507

อุทยานแห่งชาติ ขุนสถาน (khunsathan.com)ตู้ ปณ.5 อ. นาน้อย จ. น่าน 55150โทรศัพท์ 0 5470 1121

อุทยานแห่งชาติ ดอยภูคา ตู้ปณ.8 อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทร. 01-602-9844 , 01-603-4558

อุทยานแห่งชาติ ถ้ำสะเกิน ตู้ ป.ณ. 13 อ. ท่าวังผา จ. น่าน 55140 โทรศัพท์ 0 9045 9831

อุทยานแห่งชาติ นันทบุรี ตู้ ปณ. 3 อ. ท่าวังผา จ. น่าน 55140 โทรศัพท์ 0 1948 5990

อุทยานแห่งชาติ แม่จริม 35 หมู่ 5 บ้านห้วยทรายมูล ต.น้ำปาย อ. แม่จริม จ. น่าน 55170 โทรศัพท์ 0 5477 9402-3

อุทยานแห่งชาติ ศรีน่าน ตู้ ปณ.14 อ. นาน้อย จ. น่าน 55150 โทรศัพท์ 0 5470 1106 โทรสาร 0 5470 1106


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดพะเยา*****

อุทยานแห่งชาติ ดอยภูนาง หมู่ 6 ต.บ้านมาง อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 56160 โทรศัพท์ 0 5448 9202

อุทยานแห่งชาติ ภูซาง อ. กิ่งอำเภอภูซาง จ. พะเยา 56110 โทรศัพท์ 0 5440 1099

อุทยานแห่งชาติ แม่ปืม หมู่ 8 บ้านป่าตึง ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดพิษณุโลก*****

อุทยานแห่งชาติ แก่งเจ็ดแคว ต.แก่งโสภา อ. วังทอง จ. พิษณุโลก 65220

อุทยานแห่งชาติ ทุ่งแสลงหลวง ตู้ ปณ. 64 อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0 5526 8019 โทรสาร 055268019

อุทยานแห่งชาติ น้ำตกชาติตระการ หมู่ 3 บ้านปากรอง ต.ชาติตระการ อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก 65170 โทรศัพท์ 0 5523 7028 โทรสาร 0 5523 7028

อุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้า ตู้ ปณ. 3 อ. นครไทย จ. พิษณุโลก 65120 โทรศัพท์ 0 5523 3527 โทรสาร 0 5523 3527


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดเพชรบูรณ์*****

อุทยานแห่งชาติ เขาค้อ 33 หมู่ที่ 11 ต.บุ้งน้ำเต้า อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 0 1226 0565

อุทยานแห่งชาติ ตาดหมอก ตู้ ปณ.4 อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0 9703 8855

อุทยานแห่งชาติ น้ำหนาว อ. น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์ 67260 โทรศัพท์ 0 5672 9002


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดแพร่*****

อุทยานแห่งชาติ ดอยผากลอง ต.ต้าผามอก อ. ลอง จ. แพร่ 54150 โทรศัพท์ 0 5450 1145

อุทยานแห่งชาติ แม่ยม ตู้ ปณ. 4 อ. สอง จ. แพร่ 54120 โทรศัพท์ 0 5452 2097, ศูนย์ข่าวอช.แม่ยม โทร 0 5459 3864

อุทยานแห่งชาติ เวียงโกศัยตู้ ปณ. 1 อ. วังชิ้น จ. แพร่ 54160 โทรศัพท์ 0 5450 9322


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดแม่ฮ่องสอน*****

อุทยานแห่งชาติ ถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ 70 หมู่ 1 ต.ห้วยผา อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0 5369 2055, 0 5361 9036

อุทยานแห่งชาติ น้ำตกแม่สุรินทร์ ตู้ ปณ.16 ต.ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ 0 5361 2996

อุทยานแห่งชาติ แม่เงา หมู่ 8 บ้านแม่เงา ต.แม่สวด อ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน 58110

อุทยานแห่งชาติ สาละวิน ตู้ ปณ.8 ปทจ.แม่สะเรียง อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0 1024 1854, 0 1366 7356


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดลำปาง*****

อุทยานแห่งชาติ แจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน จ. ลำปาง 52240 โทรศัพท์ 0 5422 9000,0-9851-3355 โทรสาร 0 5426 3041

อุทยานแห่งชาติ ดอยจง หมู่ 6 บ้านนาไม้แดง ต.นายาง อ. สบปราบ จ. ลำปาง 52170

อุทยานแห่งชาติ ถ้ำผาไท หมู่ 3 ต.บ้านหวด อ. งาว จ. ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 0 5422 0364

อุทยานแห่งชาติ แม่วะ หมู่ 2 ต.แม่วะ อ. เถิน จ. ลำปาง 52230 โทรศัพท์ 0 9556 1265


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดลำพูน*****

อุทยานแห่งชาติ ดอยขุนตาล หมู่ 8 ต.ทาปลาดุก อ. แม่ทา จ. ลำพูน 51140 โทรศัพท์ 0 5351 9216-7

อุทยานแห่งชาติ แม่ปิง ตู้ ปณ.18 อ. ลี้ จ. ลำพูน 51110 โทรศัพท์ 0 5351 8060


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดสุโขทัย*****

อุทยานแห่งชาติ รามคำแหง ตู้ ปณ.1 อ. คีรีมาศ จ. สุโขทัย 64160 โทรศัพท์ 0 5561 9200 โทรสาร 0 5561 9201

อุทยานแห่งชาติ ศรีสัชนาลัย ตู้ ปณ.10 ต.บ้านแก่ง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 0 5561 9214-5


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดอุตรดิตถ์*****

อุทยานแห่งชาติ คลองตรอน หมู่ 3 ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตย์ 53110 พี่สมเกรียติ์ 01-7847263

อุทยานแห่งชาติ ภูสอยดาว ต.ห้วยมุ่น อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 0 5541 9234-5

อุทยานแห่งชาติ ลำน้ำน่าน หมู่ 8 ต.ผาเลือด อ. ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์ 53190 โทรศัพท์ 0 5541 9236


------------------------------------------------------------------------------


<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

*****จังหวัดกาญจนบุรี*****

อุทยานแห่งชาติ เขาแหลม (เขาหัวโล้น+เขาเขียว) ตู้ ปณ.15 ปท.ทองผาภูมิ อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี 71180 โทรศัพท์ 0 6131 3443

อุทยานแห่งชาติ เขื่อนศรีนครินทร์ (น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น) ตู้ ปณ.1 อ. ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี 71250 โทรศัพท์ 0 3451 6667

อุทยานแห่งชาติ เฉลิมรัตนโกสินทร์ (ถ้ำธารลอด) ปท.หนองปรือ อ. หนองปรือ จ. กาญจนบุรี 71220 โทรศัพท์ 0 3451 9606

อุทยานแห่งชาติ ทองผาภูมิ ตู้ ปณ.18 อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี 71180 โทรศัพท์ 0 1382 0359

อุทยานแห่งชาติ ไทรโยค หมู่ 7 ต.ไทรโยค อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี 71150 โทรศัพท์ 0 3451 6163

อุทยานแห่งชาติ ลำคลองงู ตู้ ปณ.4 ปทจ.ทองผาภูมิ อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี 71180 หน.ธรรมรัตน์#01-8566518,พี่สมนึก(ติดต่อเดินถ้ำ)#05-2991484,01-2156223

อุทยานแห่งชาติ เอราวัณ หมู่ 4 ต.ท่ากระดาน อ. ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี 71250 โทรศัพท์ 0 3457 4222 , 0 3457 4234 โทรสาร 0 3457 4288 ,0 3457 4234


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดจันทบุรี*****

อุทยานแห่งชาติ เขาคิชฌกูฎ ต.พลวง อ. กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จ. จันทบุรี 22210 โทรศัพท์ 0 3945 2074 โทรสาร 0 3945 2074

อุทยานแห่งชาติ เขาสิบห้าชั้น ต.ขุนซ่อง อ. แก่งหางแมว จ. จันทบุรี 22160

อุทยานแห่งชาติ น้ำตกพลิ้ว ต.พลิ้ว อ. แหลมสิงห์ จ. จันทบุรี 22190 โทรศัพท์ 0 3943 4528 โทรสาร 0 3943 4528


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดตราด*****

อุทยานแห่งชาติ น้ำตกคลองแก้ว ต.บ่อพลอย อ. บ่อไร่ จ. ตราด 23140 โทรศัพท์ 0 3952 2039

อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะช้าง 23/7 หมู่ 3 ต.เกาะช้าง อ. กิ่งอำเภอเกาะช้าง จ. ตราด 23170 โทรศัพท์ 0 3955 5080 โทรสาร 0 3955 5080


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดประจวบคีรีขันธ์*****

อุทยานแห่งชาติ กุยบุรี ตู้ ปณ.10 ปณจ.กุยบุรี อ. กุยบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทรศัพท์ 0 9212 7274

อุทยานแห่งชาติ เขาสามร้อยยอด หมู่ 2 บ้านเขาแดง ต.เขาแดง อ. กุยบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทรศัพท์ 0 3261 9078 โทรสาร 0 3261 9078

อุทยานแห่งชาติ น้ำตกห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ. ทับสะแก จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77130 โทรศัพท์ 0 3261 9743

อุทยานแห่งชาติ หาดวนกร หมู่ 7 ต.ห้วยยาง อ. ทับสะแก จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77130 โทรศัพท์ 0 3261 9030 โทรสาร 0 3257 4558


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดปราจีนบุรี*****

อุทยานแห่งชาติ ทับลาน 520 หมู่ 1 ต.บุพราหมณ์ อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี 25220 โทรศัพท์ 0 3721 9408


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดเพชรบุรี*****

อุทยานแห่งชาติ แก่งกระจาน ต.แก่งกระจาน อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี 76170 โทรศัพท์ 0 3245 9293 โทรสาร 0 3245 9291


พี่กบ 01-7368981


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดระยอง*****

อุทยานแห่งชาติ เขาชะเมา-เขาวง ตู้ ปณ. 11 อ. แกลง จ. ระยอง 21110 โทรศัพท์ 0 3889 4378 โทรสาร 0 3889 4378

อุทยานแห่งชาติ เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 79 หมู่ 1 บ้านก้นอ่าว ถ.หาดแม่รำพึง-เพ ต.เพ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21160 โทรศัพท์ 0 3865 3034 โทรสาร 0 3865 3034


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดราชบุรี*****

อุทยานแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 110 หมู่ 5 บ้านไทยประจัน ต.ยางหัก อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ 0 7165 3278


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดสระแก้ว*****

อุทยานแห่งชาติ ปางสีดา ตู้ ปณ. 55 อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว 27000 โทรศัพท์ 0 3724 6100


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดสระบุรี*****

อุทยานแห่งชาติ น้ำตกเจ็ดสาวน้อย หมู่ 9 บ้านแก่งหลุ ต.มวกเหล็ก อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี 18180 โทรศัพท์ 0 3634 4416 โทรสาร 0 3634 4416

อุทยานแห่งชาติ น้ำตกสามหลั่น (พระพุทธฉาย)ตู้ ปณ.10 ต.หนองปลาไหล อ. เมืองสระบุรี จ. สระบุรี 18000 โทรศัพท์ 0 3622 5171-2 โทรสาร 0 3622 5172


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดสุพรรณบุรี*****

อุทยานแห่งชาติ พุเตย ตู้ ปณ.19 ป.ท.ด่านช้าง อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี 72180 โทรศัพท์ 0 1934 2240


------------------------------------------------------------------------------


<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

*****จังหวัดขอนแก่น*****

อุทยานแห่งชาติ น้ำพอง ตู้ปณ. 13 ดอนโมง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240 โทร. 043-248006-7

อุทยานแห่งชาติ ภูเก้า-ภูพานคำ ตู้ ปณ.2 ปทจ.อุบลรัตน์ อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น 40250 โทรศัพท์ 0 1221 0764

อุทยานแห่งชาติ ภูผาม่าน ต.นาหนองทุ่ม อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น 40130 โทรศัพท์ 0 4324 9050

อุทยานแห่งชาติ ภูเวียง ตู้ ปณ.1 ต.ในเมือง อ. ภูเวียง จ. ขอนแก่น 40150 โทรศัพท์ 0 4324 9052


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดชัยภูมิ*****

อุทยานแห่งชาติ ตาดโตน ตู้ ปณ.22 อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 0 4485 3333, 0 4485 3293

อุทยานแห่งชาติ ไทรทอง ตู้ ปณ. 1 อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ 36250 โทรศัพท์ 0 1266 3781, 0 9282 3437

อุทยานแห่งชาติ ป่าหินงาม ตู้ ปณ.2 ปทจ.เทพสถิตย์ อ. เทพสถิตย์ จ. ชัยภูมิ 36230 โทรศัพท์ 044810222,044890105

อุทยานแห่งชาติ ภูแลนคา ต.ห้วยต้อน อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 0 4481 0902-3


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดนครพนม*****

อุทยานแห่งชาติ ภูลังกา ต.ไผ่ล้อม อ. บ้านแพง จ. นครพนม 48140


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดนครราชสีมา*****

อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ ตู้ ปณ.9 อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา 30130 โทรศัพท์ 0 1877 3127, 0 6092 6531, 0 3731 9002 โทรสาร 0 4429 7406, 0 4429 7426


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดบุรีรัมย์*****

อุทยานแห่งชาติ ตาพระยา ตู้ ปณ.9 ปท.โนนดินแดง อ. โนนดินแดง จ. บุรีรัมย์ 31260 โทรศัพท์ 0 4561 9214


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดมุกดาหาร*****

อุทยานแห่งชาติ ภูสระดอกบัว บ้านหนองเม็ก ต.ป่าไร่ อ. ดอนตาล จ. มุกดาหาร 49120 โทรศัพท์ 0 4261 9077

อุทยานแห่งชาติ มุกดาหาร(ภูผาเทิบ) ต.นาสีนวน อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ 0 4260 1753


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดเลย*****

อุทยานแห่งชาติ ภูกระดึง หมู่ 1 บ้านศรีฐาน ต.ศรีฐาน อ. ภูกระดึง จ. เลย 42180 โทรศัพท์ 042871333,042871458 โทรสาร 042871333

*** พี่ต้อมร้านนัดพบ 06-6431422 ข้างบนภูกระดึง

อุทยานแห่งชาติ ภูเรือ ต.หนองบัว อ. ภูเรือ จ. เลย 42160 โทรศัพท์ 0 4288 1716, 0 4288 4144

อุทยานแห่งชาติ ภูสวนทราย (นาแห้ว) ต.แสงภา อ. นาแห้ว จ. เลย 42170 โทรศัพท์ 0 4281 9340


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดศรีสะเกษ*****

อุทยานแห่งชาติ เขาพระวิหาร ตู้ ปณ.14 อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์ 0 4561 9214


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดสกลนคร*****

อุทยานแห่งชาติ ภูผายล ต.จันทร์เพ็ญ อ. เต่างอย จ. สกลนคร 47260 โทรศัพท์ 0 4298 1057

อุทยานแห่งชาติ ภูผาเหล็ก บ้านท่าวัด ต.ปทุมวาปี อ. ส่องดาว จ. สกลนคร 47190

อุทยานแห่งชาติ ภูพาน ต.ห้วยยาง อ. เมืองสกลนคร จ. สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 042703044,012635029 โทรสาร 0 4270 3044


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดอุดรธานี*****

อุทยานแห่งชาติ นายูง-น้ำโสม หมู่ 2 บ้านสว่าง ต.นายูง อ. นายูง จ. อุดรธานี 41380


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดอุบลราชธานี*****

อุทยานแห่งชาติ แก่งตะนะ ตู้ ปณ. 6 อ. โขงเจียม จ. อุบลราชธานี 34220 โทรศัพท์ 0 4524 9802, 0 4524 9380, 0 4544 2002 โทรสาร 0 4540 6888

อุทยานแห่งชาติ ผาแต้ม ตู้ ปณ.5 ต.ห้วยไผ่ อ. โขงเจียม จ. อุบลราชธานี 34220 โทรศัพท์ 0 4524 9780, 0 4524 6332 โทรสาร 0 4524 6333

อุทยานแห่งชาติ ภูจองนายอย ต.นาจะหลวย อ. นาจะหลวย จ. อุบลราชธานี 34280


------------------------------------------------------------------------------


<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ภาคใต้>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

*****จังหวัดกระบี่*****

อุทยานแห่งชาติ เขาพนมเบญจา 170 หมู่ที่ 4 ตำบลทับปริก อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ 81000 โทรศัพท์ 0 7562 9013

อุทยานแห่งชาติ ธารโบกขรณี 2/2 หมู่ 2 บ้านน้ำตก ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก ต.อ่าวลึกใต้ อ. อ่าวลึก จ. กระบี่ 81110 โทรศัพท์ 075681071, 07568 2058 โทรสาร 075682058

อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะลันตา หมู่ที่ 1 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ. เกาะลันตา จ. กระบี่ 81150 โทรศัพท์ 0 7562 9018-9 โทรสาร 0 7568 4153

อุทยานแห่งชาติ หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 79 หมู่ที่ 5 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ 81000 โทรศัพท์ 075-695345,075-637200,075-637436 โทรสาร 075-695345


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดชุมพร*****

อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะชุมพร หมู่ 5 บ้านโพงพาง ต.หาดทรายรี อ. เมืองชุมพร จ. ชุมพร 86120 โทรศัพท์ 0 7755 8144-6 โทรสาร 0 7755 8145

*** พี่นกคนขับเรือพาเที่ยวเกาะต่างๆๆ 06-2728396
------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดตรัง*****

อุทยานแห่งชาติ หาดเจ้าไหม หมู่ 5 บ้านฉางหลาง ต.ไม้ฝาด อ. สิเกา จ. ตรัง 92150 โทรศัพท์ 0 7521 3260 โทรสาร 0 7521 3260


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดนครศรีธรรมราช*****

อุทยานแห่งชาติ เขานัน ตู้ ปณ. 51 อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 0 1891 3901

อุทยานแห่งชาติ เขาหลวง หมู่ 4 บ้านร่อน ต.เขาแก้ว อ. ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช 80230 โทรศัพท์ 0 7535 4839

*** ติดต่อเดินป่า ทริปเขาหลวง ทาซาน#09-9098533,แจงไพร#01-8248880 อุทยานแห่งชาติ น้ำตกโยง หมู่ที่ 7 ต.ถ้ำใหญ่ อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช 80110 โทรศัพท์ 0 7535 4967 โทรสาร 0 7535 4967

อุทยานแห่งชาติ น้ำตกสี่ขีด หมู่ 2 ต.สี่ขีด อ. สิชล จ. นครศรีธรรมราช 80120 โทรศัพท์ 0 7547 0708

อุทยานแห่งชาติ หาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ หมู่ 1 ต.ขนอม อ. ขนอม จ. นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 0 7568 5269


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดนราธิวาส*****

อุทยานแห่งชาติ น้ำตกซีโป หมู่ 3 ต.เฉลิม อ. ระแงะ จ. นราธิวาส 96130

อุทยานแห่งชาติ บูโด-สุไหงปาดี 230 หมู่ 4 ถนนพิพิธปาโจ ต.บาเจาะ อ. บาเจาะ จ. นราธิวาส 96170 โทรศัพท์ 0 7353 6076

อุทยานแห่งชาติ อ่าวมะนาว-เขาตันหยง หมู่ที่ 1 ต.กะลุวอเหนือ อ. เมืองนราธิวาส จ. นราธิวาส 96000


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดพังงา*****

อุทยานแห่งชาติ เขาลำปี-หาดท้ายเหมือง หมู่ 5 ต.ท้ายเหมือง อ. ท้ายเหมือง จ. พังงา 82120 โทรศัพท์ 0 7641 7206 โทรสาร 0 7641 7206

อุทยานแห่งชาติ เขาหลัก-ลำรู่ หมู่ที่ 7 ต.คึกคัก อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา 82190 โทรศัพท์ 0 7642 0243 โทรสาร 0 7642 0814

อุทยานแห่งชาติ ศรีพังงา ตู้ ปณ.22 ปทจ.ตะกั่วป่า อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา 82110 โทรศัพท์ 0 7641 9056

อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะระ-เกาะพระทอง ต.เกาะพระทอง อ. คุระบุรี จ. พังงา 82150 โทรศัพท์ 0 7649 1378, 0 7649 1582

อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิลัน 93 หมู่ 5 บ้านทับละมุ ถ.เพชรเกษม ต.ลำแก่น อ. ท้ายเหมือง จ. พังงา 82210 โทรศัพท์ 0 7659 5045 (บนฝั่ง), 0 7642 1365 (บนเกาะ 4) โทรสาร 0 7659 5210

อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสุรินทร์ ต.คุระ อ. คุระบุรี จ. พังงา 82150 โทรศัพท์ 0 7649 1378, 0 7649 1582 โทรสาร 0 7649 1583

อุทยานแห่งชาติ อ่าวพังงา 80 หมู่ 1 บ้านท่าด่าน ต.เกาะปันหยี อ. เมืองพังงา จ. พังงา 82000 โทรศัพท์ 0 7641 1136, 0 7641 2188 โทรสาร 0 7641 3791


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดพัทลุง*****

อุทยานแห่งชาติ เขาปู่-เขาย่า 60 หมู่ 9 ต.เขาปู่ อ. ศรีบรรพต จ. พัทลุง 93190 โทรศัพท์ 0 7461 9674-5


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดภูเก็ต*****

อุทยานแห่งชาติ สิรินาถ 89/1 หมู่ 1 บ้านในยาง ต.สาคู อ. ถลาง จ. ภูเก็ต 83140 โทรศัพท์ 0 7632 8226, 0 7632 7152


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดยะลา*****

อุทยานแห่งชาติ บางลาง ตู้ ปณ.1 ปณจ.ธารโต อ. ธารโต จ. ยะลา 95150 โทรศัพท์ 0 7329 7099, 0 7320 1716


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดระนอง*****

อุทยานแห่งชาติ น้ำตกหงาว ต.หงาว อ. เมืองระนอง จ. ระนอง 85000 โทรศัพท์ 0 7784 8181

อุทยานแห่งชาติ ลำน้ำกระบุรี 130 หมู่ 3 บ้านหินช้าง ถนนเพชรเกษม ต.ปากน้ำ อ. เมืองระนอง จ. ระนอง 85000 โทรศัพท์ 0 1229 0563

อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะพยาม 192 หมู่ที่ 4 ต.หงาว อ. เมืองระนอง จ. ระนอง 85000 โทรศัพท์ 0 7781 3840 โทรสาร 0 7781 3841

อุทยานแห่งชาติ แหลมสน 36/6 หมู่ 4 บ้านบางเบน ต.ม่วงกลวง อ. กะเปอร์ จ. ระนอง 85120 โทรศัพท์ 0 7782 4224, 0 7782 8073 โทรสาร 0 7782 8073


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดสงขลา*****

อุทยานแห่งชาติ เขาน้ำค้าง หมู่ 1 ต.คลองกวาง อ. นาทวี จ. สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0 7432 9644-5

อุทยานแห่งชาติ สันกาลาคีรี หมู่ที่ 2 ต.บาโหย อ. สะบ้าย้อย จ. สงขลา โทรศัพท์ 0 7431 1020


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัดตะรุเตา*****

อุทยานแห่งชาติ ตะรุเตา ต.ปากน้ำ อ. ละงู จ. สตูล 91110 โทรศัพท์ 0 7478 3485, 0 7472 8027-8, 0 7472 9002-3 โทรสาร 0 7478 3597

อุทยานแห่งชาติ ทะเลบัน หมู่ 4 ถนนสมันกรัฐบุรินทร์ ต.วังประจัน อ. ควนโดน จ. สตูล 91160 โทรศัพท์ 0 7472 2736-7 โทรสาร 0 7472 2730

อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะเภตรา 298 หมู่ 4 บ้านตะโละใส ต.ปากน้ำ อ. ละงู จ. สตูล 91110 โทรศัพท์ 0 7478 3074, 0 7478 3504 โทรสาร 0 7478 3504


------------------------------------------------------------------------------
*****จังหวัด สุราษฏร์ธานี*****

อุทยานแห่งชาติ แก่งกรุง ตู้ ปณ. 93 อ. กิ่งอำเภอวิภาวดี จ. สุราษฏร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0 6274 7208, 0 7720 5677

อุทยานแห่งชาติ เขาสก หมู่ที่ 6 ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250 อ. พนม จ. สุราษฏร์ธานี 84250 โทรศัพท์ 077-395025,077-395139,0 7739 5139, 0 7739 5155

*** พี่ติคนขับเรือพาเที่ยวเขื่อน 06-7414919

อุทยานแห่งชาติ คลองพนม 107 หมู่ 4 ต.คลองสก อ. พนม จ. สุราษฏร์ธานี 84250 โทรศัพท์ 0 7729 9298

อุทยานแห่งชาติ ใต้ร่มเย็น อ. บ้านนาสาร จ. สุราษฏร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 0 7734 4633 โทรสาร 0 7734 4633

อุทยานแห่งชาติ ธารเสด็จ-เกาะพะงัน 108 หมู่ 3 บ้านมะเดื่อหวาน ต.เกาะพะงัน อ. เกาะพะงัน จ. สุราษฏร์ธานี 84280 โทรศัพท์ 0 7723 8275

อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะอ่างทอง 145/1 ถ.ตลาดล่าง ต.ตลาด อ. เมืองสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฏร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 0 7728 6025, 0 7728 0222 โทรสาร 0 7728 6588


------------------------------------------------------------------------------


*** ข้อมูลจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช http://www.dnp.go.th/ ****

หน่วยพิทักษ์อุทยานเขาสก แก่งเชี่ยวหลาน เขื่อนรัชชประภา (077)240720 ต่อ 5715
แพนางไพร (077)299318-9 บ้านพัก กฟผ. เขื่อนรัชชประภา (077)311522
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว 01-222-0513
สำนักงานท่องเที่ยวนครนายก (น้ำตกแม่ปล้อง) 037-311273/037-313546
อบต. ดงนาทาม ติดต่อเดินป่าดงนาทามที่ 045-249002 วนอุทยานปราณบุรี โทร 01-2132925,01-6826674
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานด้านอนุรักษ์ธรรมชาติ
มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย 02-258-5560 ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรชายเลนแห่งชาติ 579-2284 ถึง 45 ต่อ 490
ชมรมเด็กรักนก จ.ชัยภูมิ 01-900-5789
เบอร์โทรศัพท์บริษัทรถทัวร์ / ราคา
สถานีขนส่งสายเหนือ 9360657 ถาวรฟาร์ม 2823341-5
สยามเฟิร์สทัวร์ 245-2529 สมบัติทัวร์ 271-3005
ขนส่งสายใต้รถธรรมดา 4345557-8 ขนส่งสายใต้รถแอร์ 435-1199,4347191
ขนส่งเอกมัย 391-2504,3922520 เชิดชัยทัวร์ 3929227,3912804
สหมิตรทัวร์ 3914164,391-2237 พรนิภาทัวร์ 391-5179
เบอร์โทรศัพท์บริษัทรถตู้ รถเช่า / ราคา
----- เทรคกิ้งไทย.คอม..เราเติมฝัน วันแรมทาง..ให้คุณ ** ร่วมใจ เที่ยวไทย อุทยานแห่งชาติ น่าชม ------