ไทยเวอร์ชั่น นิตยสารออนไลน์สำหรับผู้รักการเดินป่า Online Magazine for Trekking in Thailand English Version
อุทยานแห่งชาติปางสีดา
........อุทยานแห่งชาติปางสีดา ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร
.......โทรศัพท์ 01-9475948 ...ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ครอบคลุมพื้นที่ 844 ตารางกิโลเมตร หรือ 527,500 ไร่ ประกาศตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2525 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 41 ของประเทศไทย
ลักษณะทั่วไป...สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยพรรณไม้หลายชนิด เช่น ไม้ที่ชอบขึ้นอยู่ตามป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และ ทุ่งหญ้า ด้วยความหลากหลายของป่าจึงเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร และมีสัตว์ป่า น้อยใหญ่รวมทั้งนกอีกหลายชนิด สัตว์ป่าที่พบที่อุทยาน เช่น กระทิง ช้าง วัวแดง เสือ กวาง เก้ง หมี หมูป่า และที่นี่ยังได้มีการสำรวจพบ จระเข้น้ำจืดที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2534 ที่บริเวณป่าห้วยน้ำเย็น อ.เมืองสระแก้ว นอกจากนี้ยังพบอีกตามวังน้ำอีกหลาย ๆ แห่งด้วยกัน เช่น วังมน วังกระเพื่อม วังหินครก เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะเป็นแหล่งอาศัยของจระเข้น้ำจืดในธรรมชาติที่ใหญ่ และเป็นแหล่งสุดท้ายของประเทศไทย
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
น้ำตกปางสีดา...ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 800 เมตร ลักษณะเป็นน้ำตกที่ทิ้งตัวจากหน้าผาสูง 10 เมตร รถยนต์สามารถเข้าไปเกือบถึงตัวน้ำตก
น้ำตกผาตะเคียน อยู่ห่างจากน้ำตกปางสีดาประมาณ 2.1 กิโลเมตรสามารถไปชมความงามของน้ำตกได้โดยการเดินเท้า มีเส้นทางที่สะดวกสบายไป-กลับได้ 2 เส้นทาง โดยมีป้ายบอกระยะทุก 30 เมตร ลักษณะเป็นน้ำตกที่ทิ้งตัวจากหน้าผาสูง 10 เมตร เหมาะสำหรับการเดินศึกษาธรรมชาติ
กลุ่มน้ำตกแควมะค่า..... โดยเส้นทางจากที่ทำการฯ ถึงหลักกิโลเมตรที่ 40 แล้วเดินทางเท้าอีกประมาณ 6 กม. เป็นน้ำตกที่ทิ้งตัวจากหน้าผาสูง 70 เมตร ใกล้ ๆ กัน ยังมีน้ำตกอีก 4 แห่งคือ น้ำตกรากไทรย้อย น้ำตกลานหินใหญ่ น้ำตกสวนมั่นสวนทอง น้ำตกม่านธารา ระยะทางจากน้ำตกแควมะค่าคือ 500 เมตร 1.5,3,4 ก.ม. ตามลำดับ
น้ำตกถ้ำค้างคาว....จากที่ทำการ 22 กม. แล้วเดินทางเท้าอีกประมาณ 8 กม. บริเวณน้ำตกร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ และที่ใต้หน้าผาน้ำตกเป็นถ้ำขนาดเล็ก พบค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
น้ำตกธารพลับพลึง...อยู่ห่างจากน้ำตกถ้ำค้างคาวไปประมาณ 500 เมตร
น้ำตกทับเทวา...จากที่ทำการฯ 6 กิโลเมตรแล้วเดินทางเท้า อีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร
จุดชมวิว อยู่ห่างจากที่ทำการฯ ไปตามถนนผ่านกลางอุทยานฯ 25 กม. เป็นจุดที่สามารถชมภูมิประเทศ ทิวเขา และสภาพของผืนป่าที่สมบูรณ์ ได้อย่างสวยงาม โดยเฉพาะเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นและตกในเวลาเช้าและยามเย็น
----- รักษ์ธรรมชาติกับเทรคกิ้งไทย.คอม------
อ่านเรื่องราวที่เคยลงในเวปมาแล้วครับ
เดินป่า น้ำตกแควมะค่า-สระแก้ว
กลับไปหน้าแรก