อุทยานแห่งชาติ
อัพเดตเมื่อ 11 มกราคม 2550
อุทยานแห่งชาติ ในเมืองไทย
อุทยานแห่งชาติ (National Park) หมายถึง พื้นที่ที่สงวนไว้ เพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะ ป่าไม้และสัตว์ป่า ตลอดจนทิวทัศน์ ธรรมชาติที่สวยงาม และมหัศจรรย์อันเป็นที่ตรึงตาตรึงใจแก่ผู้พบเห็นให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมมิให้ถูกให้ ทำลายหรือเปลี่ยนแปลงไปและถูกใช้ไปในทางที่ผิด เพื่อรักษาสมบัติของธรรมชาติไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง ๆ ได้ชมได้ศึกษา ค้นคว้าธรรมชาตินั้น ๆ ต่อไป
อุทยานแห่งชาติ ตามหลักสากล จะมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 10 ตารางกิโลเมตร หรือ 6250 ไร่ และที่สำคัญที่สุดในอุทยานแห่งชาติ จะต้องมีสภาพทิวทัศน์ธรรมชาติที่ สวยงาม ซึ่งเป็นจุดเด่นที่สนใจหลายแห่ง เพื่อที่จะดึงดูดประชาชนให้ไปเที่ยวพักผ่อนกันมากที่สุด.....
ตั้งแต่มีนา 2544 นี้ไป ผมจะอัพเดตข้อมูลอุทยานฯ โดยเริ่มจากอุทยานที่เคยไปมาเองแล้วประมาณ 50 แห่งก่อนที่จะอัพเดตอุทยานฯอื่น ๆ โดยเขียนในแนวเดินทางด้วยตนเอง แนะนำโปรแกรมที่เหมาะสมให้ ช่วงนี้จะมีของเก่าของใหม่รวมกันอยู่สักพักนึงนะ
การจองบ้านพักอุทยานแห่งชาติ งานบริการบ้านพัก ส่วน อุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้
1.อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ นครนายก สระบุรี นครราชสีมา ปราจีนบุรี สระแก้ว
2.อุทยานแห่งชาติ ภูกระดึง เลย
3.อุทยานแห่งชาติ ทุ่งแสลงหลวง พิษณุโลก เพชรบูรณ์
4.อุทยานแห่งชาติ เขาสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์
5.อุทยานแห่งชาติ น้ำหนาว เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ
6.อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่
7.อุทยานแห่งชาติ ภูพาน สกลนคร กาฬสินธุ์
8.อุทยานแห่งชาติ ตะรุเตา สตูล
9.อุทยานแห่งชาติ เขาหลวง นครศรีธรรมราช
10.อุทยานแห่งชาติ ดอยขุนตาล ลำพูน ลำปาง
11.อุทยานแห่งชาติ น้ำตกพริ้ว จันทบุรี
12.อุทยานแห่งชาติ เอราวัณ กาญจนบุรี
13.อุทยานแห่งชาติ เขาชะเมา-เขาวง ระยอง จันทบุรี
14.อุทยานแห่งชาติ เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี
15.อุทยานแห่งชาติ ลานสาง ตาก
16.อุทยานแห่งชาติ ภูเรือ เลย
17.อุทยานแห่งชาติ เฉลิมรัตนโกสินทร์ กาญจนบุรี
18.อุทยานแห่งชาติ รามคำแหง สุโขทัย
19.อุทยานแห่งชาติ ไทรโยค กาญจนบุรี
20.อุทยานแห่งชาติ ทะเลบัน สตูล
21.อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานี
22.อุทยานแห่งชาติ เขาสก สุราษฎร์ธานี
23.อุทยานแห่งชาติ ตาดโตน ชัยภูมิ
24.อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย เชียงใหม่
25.อุทยานแห่งชาติ อ่าวพังงา พังงา
26.อุทยานแห่งชาติ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
27.อุทยานแห่งชาติ เขาสามหลั่น สระบุรี
28.อุทยานแห่งชาติ แก่งกระจาน เพชรบุรี
29.อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสุรินทร์ พังงา
30.อุทยานแห่งชาติ เขาพนมเบญจา กระบี่
31.อุทยานแห่งชาติ หาดไนยาง ภูเก็ต
32.อุทยานแห่งชาติ แม่ปิง เชียงใหม่ ลำพูน ตาก
33.อุทยานแห่งชาติ แก่งตะนะ อุบลราชธานี
34.อุทยานแห่งชาติ เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ระยอง
35.อุทยานแห่งชาติ เวียงโกศัย แพร่ ลำปาง
36.อุทยานแห่งชาติ หาดเจ้าไหม ตรัง
37.อุทยานแห่งชาติ น้ำตกแม่สุรินทร์ แม่ฮ่องสอน
38.อุทยานแห่งชาติ เขื่อนศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
39.อุทยานแห่งชาติ ทับลาน นครราชสีมา ปราจีนบุรี
40.อุทยานแห่งชาติ ตากสินมหาราช ตาก
41.อุทยานแห่งชาติ ปางสีดา ปราจีนบุรี
42.อุทยานแห่งชาติ เขาปู่-เขาย่า ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช
43.อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะสิมิลัน พังงา
44.อุทยานแห่งชาติ คลองลาน กำแพงเพชร
45.อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะช้าง ตราด
46.อุทยานแห่งชาติ แหลมสน ระนอง พังงา
47.อุทยานแห่งชาติ หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี กระบี่
48.อุทยานแห่งชาติ ภูหินร่องกล้า พิษณุโลก เลย
49.อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะเภตรา ตรัง สตูล
50.อุทยานแห่งชาติ ภูเก้า ภูพานคำ อุดรธานี ขอนแก่น
51.อุทยานแห่งชาติ แม่ยม แพร่ ลำปาง
52.อุทยานแห่งชาติ เขาลำปี-หาดท้ายเหมือง พังงา
53.อุทยานแห่งชาติ ภูจอง-นายอย อุบลราชธานี
54.อุทยานแห่งชาติ แม่วงก์ กำแพงเพชร นครสวรรค์
55.อุทยานแห่งชาติ น้ำตกชาติตระการ พิษณุโลก
56.อุทยานแห่งชาติ ศรีพังงา พังงา
57.อุทยานแห่งชาติ ห้วยหวด สกลนคร มุกดาหาร นครพนม
58.อุทยานแห่งชาติ แจ้ซ้อน ลำปาง
59.อุทยานแห่งชาติ มุกดาหาร มุกดาหาร
60.อุทยานแห่งชาติ ศรีลานนา เชียงใหม่
61.อุทยานแห่งชาติ ดอยหลวง เชียงราย พะเยา ลำปาง
62.อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะลันตา กระบี่
63.อุทยานแห่งชาติ คลองวังเจ้า กำแพงเพชร ตาก
64.อุทยานแห่งชาติ น้ำตกโยง นครศรีธรรมราช
65.อุทยานแห่งชาติ เขาน้ำค้าง สงขลา
66.อุทยานแห่งชาติ เขาหลัก-ลำรู่ พังงา
67.อุทยานแห่งชาติ เขาแหลม กาญจนบุรี
68.อุทยานแห่งชาติ ดอยหลวง เชียงใหม่
69.อุทยานแห่งชาติ แก่งกรุง สุราษฎร์ธานี
70.อุทยานแห่งชาติ น้ำตกห้วยยาง ประจวบคีรีขันธ์
71.อุทยานแห่งชาติ ภูเวียง ขอนแก่น
72.อุทยานแห่งชาติ ภูผาม่าน ขอนแก่น เลย
73.อุทยานแห่งชาติ ใต้ร่มเย็น สุราษฎร์ธานี
74.อุทยานแห่งชาติ ผาแต้ม อุบลราชธานี
75.อุทยานแห่งชาติ ภูสระดอกบัว มุกดาหาร ยโสธร อุบลราชธานี
76.อุทยานแห่งชาติ หาดวนกร ประจวบคีรีขันธ์
77.อุทยานแห่งชาติ ไทรทอง ชัยภูมิ
78.อุทยานแห่งชาติ สาละวิน แม่ฮ่องสอน
79.อุทยานแห่งชาติ นาแห้ว เลย
80.อุทยานแห่งชาติ ขุนแจ ลำปาง เชียงราย
81.อุทยานแห่งชาติ ตาดหมอก เพชรบูรณ์
82.อุทยานแห่งชาติ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
83.อุทยานแห่งชาติ ภูลังกา หนองคาย
84.อุทยานแห่งชาติ ภูผาเหล็ก สกลนคร
85.อุทยานแห่งชาติ ภูแลนคา มุกดาหาร ยโสธร อุบลฯ
86.อุทยานแห่งชาติ ทรายขาว ปัตตานี
87.อุทยานแห่งชาติ น้ำตกสี่ขีด ปัตตานี
----- รักษ์ธรรมชาติกับเทรคกิ้งไทย.คอม------
กลับไปหน้าแรก