ไทยเวอร์ชั่น นิตยสารออนไลน์สำหรับผู้รักการเดินป่า Online Magzine for Trekking in Thailand English Version
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
................ข้อมูลจากหนังสือ Amazing Phukradung และประสบการณ์ของตัวเองครับ ------- ภูกระดึง ประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2505 นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 2 ของประเทศไทยรองจากอุทยานเขาใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมด 348.13 ตารางกิโลเมตรหรือ มีพื้นที่ราบบนยอดเขา ตามลักษณะภูยอดตัดกว้างถึง 60 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย สภาพโดยทั่วไปของภูกระดึงเป็นภูเขาหินทราย มีพื้นที่ราบกว้างใหญ่ สลับกับเนินเตี้ย ๆ บนยอดตัดโดยมีจุดสุงสุดของยอดภูกระดึงอยู่ที่บริเวณคอกเมย สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,316 เมตร เป็นต้นกำเนิดลำน้ำพอง ซึ่งไหลลงสุ่ เขื่อนอุบลรัตน์และเขื่อนหนองหวายในจังหวัดขอนแก่น ยอดภูกระดึงประกอบไปด้วยป่าสนสลับป่าก่อและทุ่งหญ้า มีพรรณไม้ ดอกไม้ขึ้นอยู่ทั่วไปตามบริเวณ ทุ่งหญ้า น้ำตก และลานหิน
จุดเด่นของภูกระดึงคือความสวยงามของป่าสน วึ่งประกอบด้วยสนสองใบ สนสามใบ สนพันปี ที่ขึ้นเรียงรายสวยงามอยู่บนภุเขายอดตัด ป่าไม่ในเขต อุทยานแห่งชาติภูกระดึงมีหลายชนิด เช่น ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบ และป่าสนเขา มีพรรณไม้ต่าง ๆ ได้แก่ เต็ง รัง พลวง แควมะค่า ยมหอม สนสามพันปี เมเปิล ก่อชนิดต่าง ๆ
ในบริเวณทุ่งหญ้ามีพรรณไม้ดอกที่สวยงาม ออกดอกบานสะพรั่งสลับกันไปในแต่ละช่วงฤดูกาล เช่น กุหลาบป่า เทียนน้ำ มณเฑียรทอง แววมยุรา กระดุมเงิน เทียนภู ดาวเรืองภู หยาดน้ำค้าง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุม และมีเต่าปูลูอยู่ด้วย
การเดินทางไปเที่ยวภูกระดึง หากจะทำแบบรวบรัดและทั่วถึงแล้ว นักท่องเที่ยวจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยที่สุด 3 วันเพื่อการเที่ยวชมภูกระดึงในจุดที่ สำคัญ ๆ ให้ทั่วโดยในวันแรกนักท่องเที่ยวต้องเริ่มเดินเท้าขึ้นภูอย่าให้สายเกินไปนัก ใช้เวลาประมาณ 4-6 ชั่วโมงในการเดินเท้าจนถึงที่พัก หากขยันก็เดินไปนมัสการองค์พระใกล้ ๆ ลำธารวังกวาง ถ้าขี้เกียจก็นั่งพักจนถึงเวลาสัก 16.30 น. ก็ค่อยเดินทางไปรอชมพระอาทิตย์ตกที่ผาหมากดูกซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 2 กิโลเมตร
วันรุ่งขึ้น หลังอาหารเช้า เริ่มออกเดินเที่ยวเป็นวงกลม (ควรเตรียมมื้อกลางวันไปกินกลางทางด้วย) ถ้าจะเที่ยวให้ครบจุดที่น่าสนใจ ควรเดินตามเส้นทางดังนี้ จากที่ทำการอุทยานน เดินขึ้นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ข้ามภูกุ่มข้าวสู่น้ำตกวังกวาง ออกจากน้ำตกวังกวาง เดินต่อไปน้ำตกเพ็ญพบใหม่ น้ำตกโผนพบ น้ำตกเพ็ญพบ น้ำตกถ้ำใหญ่ น้ำตกธารสวรรค์ ดอนมะเขือเถื่อน ดอนมน ดอนยาว สวนสวรรค์ น้ำตกถ้ำสอเหนือ ดงกุหลาบขาว แล้ววกลงใต้ลงมาถึงผาหล่มสัก อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไกลจากที่ทำการมากที่สุด แต่ก็มีชื่อเสียงด้านความงามมากที่สุดเช่นกัน เที่ยวและถ่ายรูปที่ผาหล่มสักแล้วก็เดินเลียบหน้าผาผ่านผาแดง ผาเหยียบเมฆ ผานาน้อย ถึงตรงนี้ถ้าจะไปเที่ยวสระแก้วแล้วก็กลับที่พักเลยต้องเลี้ยวซ้าย แต่ถ้าจะรอดูตะวันตกที่ผาหมากดูกต้องเดินตรงไปอีก 1.2 กม.จึงจะถึง เสร็จแล้วจึงเดินกลับที่พัก ...วันสุดท้าย ตื่นสักตี4 ตี5 เดินเท้าฝ่าความมืดและหนาวสู่ผานกแอ่น เพื่อรอดูพระอาทิตย์ขึ้น ขากลับถ้าไม่รีบร้อนก็แวะเที่ยวลานวัดพระแก้วกันสักหน่อย แล้วค่อยเดินกลับมาทานอาหารเช้า หลังอาหารเช้าค่อยเดินลงใช้เวลาประมาณ 2-4 ชั่วโมงก็ถึงเชิงภู
----- รักษ์ธรรมชาติกับเทรคกิ้งไทย.คอม------
กลับไปหน้าแรก