ไทยเวอร์ชั่น นิตยสารออนไลน์สำหรับผู้รักการเดินป่า Online Magazine for Trekking in Thailand English Version
อุทยานแห่งชาติภูเรือ
...........อุทยานแห่งชาติภูเรือมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอภูเรือและอำเภอท่าลี่ มีอาณาเขตทางด้านทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว มีเนื้อที่ 75,525 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 26 กรกฎาคม 2522
อุทยานแห่งชาติภูเรือ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีความลาดชันจากทิศเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ มียอดภูเรือเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด คือสูงประมาณ 1,365 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ดังนั้น จึงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสำคัญที่ไหลลงสู่แม่น้ำเหือง ซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างไทยและลาว
...จากการที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ มีสภาพเป็นยอดเขาสูง จึงทำให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว อากาศจะหนาวเย็นมาก จนกระทั่งน้ำค้างบนยอดหญ้าแข็งตัว กลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งที่เรียกตามภาษพื้นเมืองว่า "แม่คะนิ้ง"
...นอกจากนี้พื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ ยังมีความหลากหลายของพรรณพืช ประกอบไปด้วยป่าหลายชนิด คือ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบชื้น ป่าสนเขา ป่าดิบเขา โดยเฉพาะบริเวณยอดภูเรือจะพบป่าสนเขา สลับกับสวนหิน ธรรมชาติที่งดงามมาก และยังมีพันธุ์ไม้พื้นบ้านที่สวยงามเหมาะแก่การชมและศึกษาหาความรู้ ได้แก่ กุหลาบแดง กุหลาบขาว ดาวเรือง มอส เฟิร์น และ กล้วยไม้ป่านานาชนิด เช่น ม้าวิ่ง สามปอย เอื้องผึ้ง เอื้องเงิน เป็นต้น ซึ่งพันธุ์ไม้เหล่านี้จะสลับกันออกดอกให้ชมกันเกือบตลอดปี และจากความหลากหลายของถิ่นที่อยู่อาศัยทำให้ยังพบเห็นสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือได้ ซึ่งได้แก่ หมี เก้ง หมูป่า กระต่ายป่า เต่าปูลู และในฤดูหนาวจะมีนกอพยพมาจากประเทศจีนจำนวนมาก....
... สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจบนภูเรือ
...ยอดภูเรือ เป็นจุดที่สูงที่สุดในเขตอุทยานแห่งชาติฯ สูงประมาณ 1,365 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ณ จุดนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้โดยรอบ
...ผาโหล่นน้อย เป็นจุดชมพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณที่สวยงาม สามารถมองเห็นภูหลวง อยู่ห่างจากที่ทำการ ฯ ประมาณ 3 กิโลเมตร
...น้ำตกห้วยไผ่ เป็นน้ำตกที่สูงชันสูงประมาณ 30 เมตร สายน้ำพุ่งแรง เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของชาวอำเภอภูเรือ อยู่ห่างจากที่ทำการฯ 2.5 กิโลเมตร
...สวนหินธรรมชาติ เป็นบริเวณที่มีลักาณะทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจ ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำและแรงลมในบริเวณยอดเขา จนทำให้หินเกิดเป็นรูปลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น หิน ค้างหม้อ หินวัวนอน หินพานขันหมาก หินพระศิวะ สวนหินเต่า ลานสาวเอ้ สวนหินพาลี ทุ่งหินเหล็กไฟ เป็นต้น ซึ่งทางอุทยานฯ ได้จัดทำเส้นทางเดินเท้าเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมในพื้นที่ดังกล่าว ได้อย่างสะดวก...
...การเดินทาง อุทยานแห่งชาติภูเรืออยู่ห่างจากจังหวัดเลยประมาณ 52 กิโลเมตร จากจังหวัดเลยเดินทางไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 203 ประมาณ 48 กิโลเมตร ถึงอำเภอภูเรือ แยกเข้าขวามือข้างที่ว่าการ อำเภอภูเรือประมาณ 2 กิโลเมตร ก็ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูเรือ และหากเดินทางต่อไปอีก 4.8 กิโลเมตรก็จะถึงยอดภูเรือ
...สิ่งอำนวยความสะดวก มีบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยวจำนวน 4 หลัง ราคาหลังละ 250 บาท/5 คน / คืน และเต็นท์ขนาด 2 คน หลังละ 50 บาทต่อคืน การสำรองที่พัก นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสำรองบ้านพักได้ที่งานบริการบ้านพัก กรมป่าไม้ โทร. 02-561-4292-3 ต่อ 724-5
----- รักษ์ธรรมชาติกับเทรคกิ้งไทย.คอม------
อ่านเรื่องราวที่เคยลงในเวปมาแล้วครับ
ยังไม่มีฮะ
กลับไปหน้าแรก