ไทยเวอร์ชั่น นิตยสารออนไลน์สำหรับผู้รักการเดินป่า Online Magazine for Trekking in Thailand English Version
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
........ทุ่งแสลงหลวง เป็นชื่อทุ่งหญ้าใหญ่แห่งหนึ่งในจำนวนหลายทุ่งภายในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขาสูงในเขตจังหวัด พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นปะปนในป่าหลายลักษณะ จึงเป็นที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสมของสัตว์ป่าหลายชนิด ที่มีอยู่อย่างชุกชุมในป่าลึก โดยเฉพาะสัตว์ป่าขนาดใหญ่ เช่น ช้าง เสือ กระทิง กวาง เก้ง และหมูป่า นอกจากนี้ยังมีนกขนาดใหญ่ที่สวยงามเช่น นกยูง ไก่ฟ้า เป็นต้น จุดเด่นของอุทยานฯ คือเขตเชื่อมต่อของป่าดิบและป่าสนเขา และมีทุ่งหญ้าแบบสะวันนาที่สวยงาม
.......อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงยังเป็นสถานที่จารึกประวัติศาสตร์ทางการเมืองของไทย ที่พรรคคอมมิวนิสตืแห่งประเทศไทย ใช้เป็นแหล่งผลิตอาหาร ให้แก่มวลสมาชิกในบริเวณเขาค้อด้วย โดยปรากฎเป็นแปลงนาซึ่งมีการจัดระบบชลประทานให้เห็นจนทุกวันนี้ ในปี 2503 กรมป่าไม้ได้ประกาศในพระราชกิจจานุ เบกษาเล่มที่ 101 วันที่ 27 พ.ค. 2518 ให้ป่าทุงแสลงหลวงบริเวณตำบลวังนกแอ่น ชมพู บ้านมุง ไทรย้อย วังทอง หนองกระท้าว บ้านแยง จังหวัดพิษณุโลก ตำบลน้ำชุน แค้มป์สน หล่มสัก ท่าพล อำเภอเมืองฯ ตำบลวังโป่ง อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 789,000 ไร่ หรือ 1262.55 ตารางกิโลเมตร จัดเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 3 ในเมืองไทย
......การเดินทาง .. ที่ทำการอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 12 บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 80 สามารถเดินทางไปถึงได้ 2 เส้นทาง เส้นทางที่ 1 เดินทางจากกรุงเทพ ไปตามทางหลวงหมายเลข 32 ถึงนครสวรรค์ ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 117 ถึงพิษณุโลก แล้วเดินทางต่อโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 12 สายพิษณุโลก-วังทอง-หล่มสัก จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 80 ระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร ... เส้นทางที่ 2 .... จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ถึงสระบุรี ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 21 ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ถึงอำเภอหล่มสัก แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 12 พิษณุโลก - หล่มสัก เดินทางย้อนไปทางจังหวัดพิษณุโลกถึงกิโลเมตรที่ 80 รวมระยะทางประมาณ 460 กิโลเมตร............หน่วยจัดการอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (หนองแม่นา) อยู่ทางตอนใต้ของพื้นที่อุทยานฯห่างจากที่ทำการฯใหญ่ประมาณ 60 กิโลเมตร หากไปจากที่ทำการฯใหญ่ ให้ไปตามทางหลวงหมายเลข 12 ไปทางหล่มสัก 20 กิโลเมตรถึงสามแยกแคมป์สน เลี้ยวขวาไปทางอำเภอเขาค้อ ผ่านหน้าอำเภอเขาค้อ ถึงสี่แยกเลี้ยวขวาผ่านหน้าพระตำหนักเขาค้อ ตรงไปจนถึงบ้านทานตะวัน แล้วเลี้ยวขวาตรงเข้าป้าย
...........จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ...น้ำตกแก่งโสภา เป็นน้ำตกใหญ่ที่เกิดจากลำน้ำเข็ก ไหลผ่านหน้าผาขนาดใหญ่ลดหลั่นกันจำนวน 3 ชั้น แล้วผ่านไปตามแก่งหินอีกหลายแห่ง นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ของจังหวัดพิษณุโลก โดยเดินทางตามทางหลวงหมายเลข 12 ระหว่างกิโลเมตรที่ 71-72 จะมีทางแยกขวามือเข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร
ทุ่งแสลงหลวง เป็นทุ่งหญ้าแบบสะวันนา มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าโล่งกว้างใหญ่ มีภูเขาสูงเป็นฉากหลัง ทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามเหมาะแก่การนั่ง รถชมวิว เดินป่าหรือตั้งค่ายพักแรม ทุ่งแสลงหลวงตั้งอยู่บริเวณหน่วยหนองแม่นา
ทุ่งพญา หรือทุ่งพญาเมืองเลน เป็นทุ่งหญ้าสะวันนาสลับกับป่าสนเขา ล้อมรอบด้วยป่าดิบสลับกับป่าเต็งรัง ทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามไปอีกแบบหนึ่ง ทุ่งพญาอยู่ห่างจากหน่วยจัดการอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 12 กิโลเมตร สามารถเดินทางเข้าไปได้โดยรถยนต์ในช่วงไม่มีฝน
ทุ่งโนนสน เป็นทุ่งหญ้าสะวันนาสลับกับป่าสนเขา ตั้งอยู่ใจกลางอุทยานฯ บนยอดเขาโคกสน ลักษณะคล้ายทุ่งแสลงหลวงและทุ่งพญา แต่ถ้าเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว จะมีดอกไม้หลายชนิด ผลัดกันเบ่งบานสะพรั่งเช่น ดุสิตา เอื้องม้าวิ่ง กระดุมเงิน กระดุมทอง เอื้องนวลจันทร์ ยี่โถปีนัง หงอนนาค หม้อข้าวหม้อแกงลิง หยาดน้ำค้าง ฯลฯ เหมาะ แก่การเดินป่าและพักแรม โดยเดินทางจากหน่วยจัดการอุทยานฯ หนองแม่นา ระยะทางประมาณ 31 กิโลเมตร จากนั้นเดินเท้าเข้าไปต่อประมาณ 14 กิโลเมตร
----- รักษ์ธรรมชาติกับเทรคกิ้งไทย.คอม------
กลับไปหน้าแรก