ไทยเวอร์ชั่น นิตยสารออนไลน์สำหรับผู้รักการเดินป่า Online Magazine for Trekking in Thailand English Version
อุทยานแห่งชาติทับลาน
..............อุทยานแห่งชาติทับลานมีพื้นที่เป็นที่ราบสลับกับภูเขา โดยพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทือกเขาสันกำแพงเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก มีพื้นที่ประมาณ 1,400,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอ 2 จังหวัด คือ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี อ.วังน้ำเขียว อ.ปักธงชัย อ.ครบุรี อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ประกอบด้วยธรรมชาติที่สวยงาม เป็น ป่าลานแห่งสุดท้ายของประเทศ เป็นป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า นกนานาชนิด ที่อาศัยอยู่
....ลักษณะภูมิประเทศ อุทยานแห่งชาติทับลานมีเทือกเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนต่อเนื่องกันไปโดยมีเขาละมั่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด สูงประมาณ 992 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง จุดที่สูงที่สุดบนเทือกเขานี้เป็นแนวเป็นเทือกเขาแบ่งเขตระหว่างจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครราชสีมา ทำให้เกิดเป็นหุบเขา เหว และน้ำตก เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำะารหลายสายซึ่งไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำมูล และแม่น้ำบางปะกง
....ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า....ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานประกอบไปด้วยป่าผลัดใบและป่าไม่ผลัดใบ พันธุ์ไม้นานาชนิด จำแนกได้ 5 ประเภทคือ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และทุ่งหญ้า โดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดคือ ป่าลาน ซึ่งเป็นสังคมพืชป่าดิบแล้งแบบหนึ่ง ป่าลานเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด ไม่ต่ำกว่า 321 ชนิด ได้แก่ ช้างป่า กระทิง หมาไน เสือโคร่ง กวางป่า แมวป่า เก้ง วัวแดง เลียงผา ฯลฯ เป็นต้น
....แหล่งท่องเที่ยวและจุดที่น่าสนใจ แหล่งที่น่าท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทับลานกระจายอยู่ทั่วพื้นที่อุทยานคือ
....อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ที่สำคัญ ได้แก่
....น้ำตกห้วยคำภู ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ระยะทางห่างจากถนนสาย 304 ประมาณ 20 กิโลเมตร
....น้ำตกบ่อทอง ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ระยะทางห่างจากถนนสาย 304 ประมาณ 6 กิโลเมตร
....อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา มีที่ท่องเที่ยว คือ
....น้ำตกสวนห้อม ห้วยขมิ้น ห้วยใหญ่ใต้ อ.วังน้ำเขียว ห่างจากถนนสาย 304 ประมาณ 6 กิโลเมตร น้ำตกมีลักษณะเป็นหน้าผาสูงประมาณ 50 เมตร กว้างประมาณ 30 เมตร น้ำตกนี้มีความสวยงาม มากในฤดูฝน (ประมาณเดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน) ในฤดูแล้ง น้ำจะค่อนข้างน้อยมาก
....มูลหลง-มูลสามง่าม ท้องที่ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ห่างจากถนนสาย 304 ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร รูแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมสำหรับจุดนี้ คือ การท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ ชม ทัศนียภาพที่สวยงาม ดูสัตว์ป่า ดูนก รวมทั้ง การศึกษาทางธรรมชาติของนักเรียน นักศึกษา ชมการปลูกป่าของมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าฯ ตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณนี้มีสถานที่กางเต็นท์ และบ้านพักไว้บริการ
....เขามะค่า...ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ห่างจากถนนสาย 304 ประมาณ 5 กิโลเมตร เส้นทางเป็นทางขึ้นเขา ชมทัศนียภาพได้ตลอดเส้นทางที่เดินทาง เหมาะสำหรับ คณะนักศึกษา นักเรียน ที่จะมาทัศนศึกษานอกโรงเรียน มีสถานที่กางเต็นท์ มีเส้นทางศึกาาธรรมชาติ มีบรรยากาศบนภูเขาที่สวยงาม
....อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีแหล่งท่องเที่ยวคือ
....เขื่อนลำมูลบน ห่างจากถนนสาย 304 ประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นเขื่อนดินสูงประมาณ 30 เมตร เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
....ลำแปรง ห่างจากอำเภอครบุรี ประมาณ 35 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีสัตว์ป่า ดูนก เข้าค่ายของนักเรียน มีบ้านพักรับรอง มีสถานที่กางเต็นท์ เส้นทางสามารถเดินทางไปอุทยานแห่งชาติปางสีดาได้
....อำเภอ เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา มีสถานที่ท่องเที่ยวคือ
....เขื่อนลำปลายมาศ ระยะทางห่างจากตัวอำเภอเสิงสางประมาณ 30 กิโลเมตร มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม คือ หาดชมตะวัน ที่ทางอุทยานแห่งชาติทับลาน ร่วมกับอำเภอเสิงสาง ได้จัดทำแหล่งท่องเที่ยวในปี Amazing Thailand ที่เขื่อนลำปลายมาศ มีการล่องเรือ มีหาดทรายเล่นน้ำ เหมาะสำหรับที่จะท่องเที่ยว แบบครอบครัว แบบหมู่คณะ ทางอุทยานมีบ้านพักรับรอง และสถานที่ที่จะกางเต็นท์ไว้บริการ
....สิ่งอำนวยความสะดวก
....ขณะนี้ทางอุทยานแห่งชาติทับลาน มีสถานที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างคืน โดยมีบ้านพักรับรองจำนวน 6 หลัง อยู่ที่ หน่วยฯเขามะค่า หน่วยฯไทยสามัคคี จำนวน 1 หลัง หน่วยฯสวนห้อม จำนวน 1 หลัง และหน่วยฯลำแปรงจำนวน 1 หลัง สามารถพักได้ประมาณ 40 คน (ยังไม่มีอุปกรณ์พักแรม) และมีสถานที่สำหรับกางเต็นท์

ติดต่อได้ที่ อุทยานแห่งชาติทับลาน 520 หมู่ 1 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220
----- รักษ์ธรรมชาติกับเทรคกิ้งไทย.คอม------
อ่านเรื่องราวที่เคยลงในเวปมาแล้วครับ
----- ##### -----------
กลับไปหน้าแรก