ไทยเวอร์ชั่น นิตยสารออนไลน์สำหรับผู้รักการเดินป่า Online Magazine for Trekking in Thailand English Version
โดยความเอื้อเฟื้อจากอนุสาร อสท.

ล่องแก่งน้ำปาย
ล่องแก่งน้ำปาย
แม่น้ำปายมีต้นกำเนิดจากทิวเขาถนนธงชัยและเทือกเขาแดนลาวไหลพดผ่านอำเภอปาย กิ่งอำเภอปางมะผ้า อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน แล้วไหลไปออกแม่น้ำสาละวิน ตลอดสายยาวราว ๑๘๐ กิโลเมตร แม่น้ำปายไหลซอกซอนมาจากหุบเขาสูงชันสลับซับซ้อน
การ ล่องแก่งแม่น้ำปาย
เริ่มต้นจากบ้านน้ำของ ห่างจากอำเภอปายลงมา ๖๕ กิโลเมตร สองฟากฝั่งน้ำเต็มไปด้วยป่าเขียวชอุ่ม สายน้ำค่อนข้างกว้าง มีแก่งเป็นระลอกคลื่น ตื่นเต้นเร้าใจ เป็นระยะ ๆ ซึ่งจะผ่านน้ำตกซู่ซ่า บ่อน้ำร้อน ใช้เวลาล่องประมาณ ๕ ชั่วโมง มีแก่งที่ผ่านถึง ๑๕ จุด บางแก่งเป็นช่วงยาวตั้งแต่ ๕๐-๑๐๐ เมตร ล่องไปขึ้นอำเภอเมืองฯ แม่ฮ่องสอน ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม
การเดินทาง
จากกรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอน ระยะทาง ๙๒๘ กิโลเมตร สามารถเดินทางได้ทั้งทางรถยนต์และเครื่องบิน และจากตัวเมืองไปบ้านน้ำของ กิ่งอำเภอปางมะผ้าราว ๗๐ กิโลเมตร
การติดต่อ
บริษัทไทย แอดเวนเจอร์ ๑๕๐ หมู่ ๔ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ (๐๕๓) ๖๙๙-๑๑๑

ล่องแก่งน้ำปาย

ล่องแก่งน้ำปาย ........... สารบัญ
---------------------------------------------------------------------
วิถีแห่งสายน้ำ
ล่องแม่น้ำปาย
ล่องแก่งแม่แตง
ล่องแก่งออบหลวง
ล่องแก่งน้ำว้า
ล่องแก่งแม่น้ำแคว แม่น้ำน้อย
ล่องแก่งแม่กลอง ทีลอซู
ล่องแก่งแม่กลอง ทีลอเร
ล่องแก่งแม่น้ำนครนายก
ล่องแก่งแม่น้ำไสใหญ่
ล่องแก่งน้ำเพชร
ล่องแก่งคลองกลาย
ล่องแก่งถ้ำเขากอบ
ข้อควรปฏิบัติการเดินทาง
หลักการพายเรือล่องแม่น้ำ

ข้อมูลโดย ....การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สนับสนุนข้อมูลโดย...อนุสาร อ.ส.ท.

----------------------------------------------------------
----- รักษ์ธรรมชาติกับเทรคกิ้งไทย.คอม------
อ่านเรื่องราวที่เคยลงในเวปมาแล้วครับ
----- ##### -----------
กลับไปหน้าแรก มีเรื่องท่องเที่ยวดี ๆ ให้อ่านอีกแยะเลยครับ