ไทยเวอร์ชั่น นิตยสารออนไลน์สำหรับผู้รักการเดินป่า Online Magazine for Trekking in Thailand English Version
โดยความเอื้อเฟื้อจากอนุสาร อสท.

ล่องแก่งแม่แตง
ล่องแก่งแม่แตง
ลำน้ำแม่แตงไหลมาจากทางเหนือของเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นสายน้ำเส้นหนึ่งของแม่ปิงมีความสมบูรณ์ด้วยสภาพแวดล้อม และเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านกระเหรี่ยงเมืองคอง

การล่องแม่น้ำ
แม่น้ำแม่แตงมีการล่องแก่งโดยเริ่มต้นที่เมืองคองอันเป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยง สภาพสองฝั่งมีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณและป่าไผ่ เริ่มมีเกาะแก่งเป็นแนวยาวร่วม ๑๐๐ เมตร ตั้งแต่แก่งท่าศาลา โดยเฉพาะเมื่อผ่านบ้านสบออนลงมา จะพบแก่งมากมาย เช่น แก่งปางข้าวหลาม แก่งสามเส้า แก่งฮ่อมกีด แก่งหาดฮ้าย แก่งสองพี่น้อง แก่งสบห้วยลึก เป็นต้น จนมาสิ้นสุดที่แคมป์สบก๋าย ใช้เวลาล่อง ๕ ชั่วโมง กลับออกมาทางอำเภอแม่แตง

การเดินทาง
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะทาง ๖๙๖ กิโลเมตร จากนั้นเดินทางต่อไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ (เชียงใหม่-ฝาง) ราว ๓๕ กิโลเมตร จะถึงอำเภอแม่แตง

การติดต่อ
ติดต่อบริษัททัวร์ที่จัดล่องแพแม่แตงได้ที่ ชมรมทัวร์ป่าภาคเหนือ โทรศัพท์ (๐๕๓) ๒๐-๘๙๘๘, ๒๐-๘๑๓๕ หรือติดต่อโดยตรงที่บริษัทควีน บี ทราเวล โทรศัพท์ (๐๕๓) ๒๗-๕๕๒๕ ลีบร้า ทัวร์ โทรศัพท์ (๐๕๓) ๒๑-๐๖๘๗ เชียงใหม่ดิสคัพเวอรี่ทัวร์ โทรศัพท์ (๐๕๓) ๒๘-๒๕๑๖ ยูพีทีใหม่การ์เดนท์เกสเฮาท์ทัวร์ โทรศัพท์ (๐๕๓) ๘๑-๕๐๖๙ เจม ทราเวล โทรศัพท์ (๐๕๓) ๒๗-๙๙๙๑ จอห์นนี่ บอย เทรคกิ้ง โทรศัพท์ (๐๕๓) ๒๑-๓๓๒๙ เชียงใหม่กรีนทัวร์ โทรศัพท์ (๐๕๓) ๒๔-๗๓๗๔

ล่องแก่งแม่แตง"

ล่องแก่งแม่แตง ........... สารบัญ
---------------------------------------------------------------------
วิถีแห่งสายน้ำ
ล่องแก่งน้ำปาย
ล่องแม่แตง
ล่องแก่งออบหลวง
ล่องแก่งน้ำว้า
ล่องแก่งแม่น้ำแคว แม่น้ำน้อย
ล่องแก่งแม่กลอง ทีลอซู
ล่องแก่งแม่กลอง ทีลอเร
ล่องแก่งแม่น้ำนครนายก
ล่องแก่งแม่น้ำไสใหญ่
ล่องแก่งน้ำเพชร
ล่องแก่งคลองกลาย
ล่องถ้ำเขากอบ
ข้อควรปฏิบัติการเดินทาง
หลักการพายเรือล่องแม่น้ำ

ข้อมูลโดย ....การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สนับสนุนข้อมูลโดย...อนุสาร อ.ส.ท.

----------------------------------------------------------
----- รักษ์ธรรมชาติกับเทรคกิ้งไทย.คอม------
อ่านเรื่องราวที่เคยลงในเวปมาแล้วครับ
----- ##### -----------
กลับไปหน้าแรก มีเรื่องราวดี ๆ ให้อ่านอีกมากมายครับ