ไทยเวอร์ชั่น นิตยสารออนไลน์สำหรับผู้รักการเดินป่า Online Magazine for Trekking in Thailand English Version
โดยความเอื้อเฟื้อจากอนุสาร อสท.

ล่องแพแม่น้ำแคว แม่น้ำน้อย
แม่น้ำแคว เป็นสายน้ำสำคัญที่ไหลผ่านจังหวัดกาญจนบุรี และแยกย่อยออกเป็นแม่น้ำเล็ก ๆ หลายสาย ส่วนแม่น้ำน้อยเป็นแม่น้ำสาขาย่อยของแม่น้ำแควน้อย ป่าสองฟากฝั่งทั้งบริเวณแม่น้ำแควและแม่น้ำน้อยยังคงเขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์
การล่องแม่น้ำ
แม่น้ำแควมีสายน้ำไหลเอื่อยในวันหยุดส่วนวันธรรมดาจะมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนเขาแหลม ทำให้น้ำไหลแรงขึ้นเหมาะสำหรับการล่องเรือแคนู ส่วนแม่น้ำน้อยเป็นแม่น้ำค่อนข้างนิ่ง มีแก่งเพียงเล็กน้อย เวลาที่เหมาะสำหรับล่องแม่น้ำน้อยคือช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม ถ้าพ้นจากนี้น้ำจะแห้งจนต้องยกแพเกือบตลอดทาง
การเดินทาง
การไปล่องเรือยางแม่น้ำแคว หรือ ล่องแพแม่น้ำแคว จากตัวเมืองกาญจนบุรี ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ ไปจนถึงหลักกิโลเมตรที่ ๕๕-๕๖ ผ่านโรงแรมริเวอร์แคววิลเลจประมาณ ๑๐๐ เมตร ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปจนสุดถนนจะเจอท่าเรือ นั่งเรือประมาณ ๑๐ นาที ถึงรีโซเทล แก่งละว้า ซึ่งจัดบริการเรือแคนูล่องแม่น้ำแคว
การติดต่อ
เรือแคนูแม่น้ำแควติดต่อรีโซเทล แก่งละว้า โทรศัพท์ (๐๑) ๓๑๒-๐๔๐๒ ล่องแพแม่น้ำน้อย ติดต่อคุณพงศ์ศานต์ สหกรณ์บริการนำเที่ยวชมธรรมชาติแนวอนุรักษ์ กาญจนบุรี จำกัด โทรศัพท์ (๐๓๔) ๕๑-๒๒๘๐

ล่องแพแม่น้ำแคว

........... สารบัญ
---------------------------------------------------------------------
วิถีแห่งสายน้ำ
ล่องแม่น้ำปาย
ล่องแม่แตง
ล่องออบหลวง
ล่องน้ำว้า
ล่องแม่น้ำแคว แม่น้ำน้อย
ล่องแม่กลอง ทีลอซู
ล่องแม่กลอง ทีลอเร
ล่องแม่น้ำนครนายก
ล่องแม่น้ำไสใหญ่
ล่องน้ำเพชร
ล่องคลองกลาย
ล่องถ้ำเขากอบ
ข้อควรปฏิบัติการเดินทาง
หลักการพายเรือล่องแม่น้ำ

ข้อมูลโดย ....การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สนับสนุนข้อมูลโดย...อนุสาร อ.ส.ท.

----------------------------------------------------------
----- รักษ์ธรรมชาติกับเทรคกิ้งไทย.คอม------
อ่านเรื่องราวที่เคยลงในเวปมาแล้วครับ
----- ##### -----------
กลับไปหน้าแรกของเว็บไซต์ มีเรื่องราวท่องเที่ยวดี ๆ ให้อ่านอีกมากนะครับ