ไทยเวอร์ชั่น นิตยสารออนไลน์สำหรับผู้รักการเดินป่า Online Magazine for Trekking in Thailand English Version
โดยความเอื้อเฟื้อจากอนุสาร อสท.

ล่องแก่งทีลอเร แม่กลอง ทีลอเล
แม่น้ำแม่กลองช่วงล่างจากบ้านปะละทะลงไปสู่น้ำตก ทีลอเร ก่อนที่สายน้ำจะไหลลงใต้ผ่านป่าทุ่งใหญ่นเรศวร จังหวัดกาญจนบุรี กลายเป็นแม่น้ำแควใหญ่ ซึ่งไหลไปออกแม่น้ำแม่กลองในที่สุด
สายน้ำช่วงนี้มีปริมาณน้ำมากขึ้น เส้นทางคดโค้งไปตามแนวภูเขาสูงชัน ทำให้เต็มไปด้วยเกาะแก่งมากขึ้น ป่าทึบกว่าสายน้ำตอนบน เนื่องจากสองฝั่งจะไม่มีชุมชนเลยปลายทางเป็นน้ำตกทีลอเรที่ไหลผ่านชะง่อนผาที่งดงามด้วยมอส เฟิร์น และเถาวัลย์
การล่องแม่น้ำ
สภาพสายน้ำช่วงที่ออกจากบ้านปะละทะยังราบเรียบในชั่วโมงต้น ๆ จึงจะพบกับแก่งใหญ่ซึ่งสายน้ำค่อนข้างเชี่ยวกราก นับแต่แก่งเลเกติ แก่งบันได แก่งคนมอง ซึ่งอยู่ในระดับ๓-๔ เหมาะสำหรับการใช้เรือยาง ไม่ควรล่องด้วยแพไม้ไผ่อย่างยิ่ง

การเดินทาง
จากอำเภออุ้มผางเดินทางโดยรถท้องถิ่นไปเริ่มต้นที่บ้านปะละทะ ระยะทาง ๒๗ กิโลเมตร ใช้เวลาล่องราว ๖-๗ ชั่วโมง จะถึงสบห้วยกะชอจิทะ เหนือน้ำตก ทีลอเร ขากลับจะต้องเดินป่า หรือขี่ข้างกลับ ใช้เวลาเดินป่าราว ๘ ชั่วโมง ถึงปะละทะ

การติดต่อ ล่องแม่กลอง
อุ้มผางคันทรีฮัท โทรศัพท์ (๐๕๕) ๕๖-๑๐๗๙
ตูกะสู โทรศัพท์ (๐๑) ๘๒๕-๘๒๓๘
อุ้งผางเฮาส์ โทรศัพท์ (๐๕๕) ๕๖-๑๐๗๓
บุญช่วย แค้มป์ปิ้งทัวร์ โทรศัพท์ (๐๕๕) ๕๖-๑๐๒๐
สวนเรือนแก้ว โทรศัพท์ (๐๕๕) ๕๖-๑๐๔๙
กิ๊ฟเฮาส์ โทรศัพท์ (๐๕๕) ๕๖-๑๐๒๙
อุ้มผางฮิลล์รีสอร์ต โทรศัพท์ (๐๕๕) ๕๓-๑๔๐๙
สวนบุญญาภรณ์ โทรศัพท์ (๐๕๕) ๕๖-๑๐๙๓
บ้านห้วยน้ำเย็น โทรศัพท์ (๐๕๕) ๕๖-๑๐๙๒ กรุงเทพฯ (๐๒) ๓๗๕-๒๔๑๒







........... สารบัญ
---------------------------------------------------------------------
วิถีแห่งสายน้ำ
ล่องแม่น้ำปาย
ล่องแม่แตง
ล่องออบหลวง
ล่องน้ำว้า
ล่องแม่น้ำแคว แม่น้ำน้อย
ล่องแม่กลอง ทีลอซู
ล่องแม่กลอง ทีลอเร
ล่องแม่น้ำนครนายก
ล่องแม่น้ำไสใหญ่
ล่องน้ำเพชร
ล่องคลองกลาย
ล่องถ้ำเขากอบ
ข้อควรปฏิบัติการเดินทาง
หลักการพายเรือล่องแม่น้ำ

ข้อมูลโดย ....การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สนับสนุนข้อมูลโดย...อนุสาร อ.ส.ท.

----------------------------------------------------------
----- รักษ์ธรรมชาติกับเทรคกิ้งไทย.คอม------
อ่านเรื่องราวที่เคยลงในเวปมาแล้วครับ
----- ##### -----------
กลับไปหน้าแรกของเว็บไซต์ มีเรื่องราวดี ๆ ให้อ่านอีกมากครับ