ไทยเวอร์ชั่น นิตยสารออนไลน์สำหรับผู้รักการเดินป่า Online Magazine for Trekking in Thailand English Version
โดยความเอื้อเฟื้อจากอนุสาร อสท.

ถ้ำเลเขากอบ
ล่อง ถ้ำเลเขากอบ
ถ้ำเลเขากอบ ตั้งอยู่ที่ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นภูเขาหินปูนโดดที่มีสายน้ำไหลล้อมรอบและทะลุผ่านใต้ภูเขา สายน้ำเหล่านี้หลั่งไหลมาจากผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์บนเทือกเขาบรรทัด ภายใต้เขากอบแห่งนี้เสมือนเป็นเมืองใต้พิภพที่มีความสวยงามของประติมากรรมธรรมชาติ เป็นโถงถ้ำ มีหินงอกหินย้อย รูปทรงแปลกตา และที่โดดเด่นมากที่สุดของเขากอบ คือหลอดหินย้อย (Soda Straw) ซึ่งมีขนาดยาวเป็นพิเศษจำนวนนับหมื่นนับแสนแท่ง
การล่องเรือเข้าถ้ำ
สายน้ำที่ไหลผ่านเข้า ถ้ำเลเขากอบ จะเป็นกระแสน้ำที่ไหลเรียบ ไม่มีแก่ง ตลอดความยาวของคลองใต้ภูเขามีระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตร เรือจะล่องผ่านโถงถ้ำต่าง ๆ เช่น ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร ถ้ำท้องพระโรง และถ้ำอื่น ๆ นับหลายแห่ง สามารถจอดเรือเพื่อเดินขึ้นชมความงดงามมหัศจรรย์แต่ละคูหาได้อย่างสะดวก
การเดินทาง
จากตัวเมืองตรังไปตามทางหลวงหมายเลข ๔ สายตรัง-ห้วยยอด ผ่านตัวอำเภอห้วยยอด เลยไปประมาณ ๕ กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนน รพช. เขากอบ เขาหัวแหวน ประมาณ ๕๐๐ เมตร แยกเลี้ยวซ้ายเข้าเขากอบ บริเวณหน้าถ้ำจะมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
การติดต่อ
สามารถติดต่อผู้นำทางและเรือล่วงหน้าได้ที่คุณไพโรจน์ จงจิตร์ กำนันตำบลเขากอบ โทรศัพท์ (๐๑) ๔๗๗-๓๑๓๙, ๒๗-๑๔๒๖........... สารบัญ
---------------------------------------------------------------------
วิถีแห่งสายน้ำ
ล่องแม่น้ำปาย
ล่องแม่แตง
ล่องออบหลวง
ล่องน้ำว้า
ล่องแม่น้ำแคว แม่น้ำน้อย
ล่องแม่กลอง ทีลอซู
ล่องแม่กลอง ทีลอเร
ล่องแม่น้ำนครนายก
ล่องแม่น้ำไสใหญ่
ล่องน้ำเพชร
ล่องคลองกลาย
ล่องถ้ำเขากอบ
ข้อควรปฏิบัติการเดินทาง
หลักการพายเรือล่องแม่น้ำ

ข้อมูลโดย ....การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สนับสนุนข้อมูลโดย...อนุสาร อ.ส.ท.

----------------------------------------------------------
----- รักษ์ธรรมชาติกับเทรคกิ้งไทย.คอม------
อ่านเรื่องราวที่เคยลงในเวปมาแล้วครับ
----- ##### -----------
กลับไปหน้าแรก มีเรื่องท่องเที่ยวให้อ่านอีกมากมายครับ