ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง
ไทยเวอร์ชั่น นิตยสารออนไลน์สำหรับผู้รักการเดินป่า Online Magazine for Trekking in Thailand English Version
โดยความเอื้อเฟื้อจากอนุสาร อสท.
 ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง อ่างขาง
ดอยอ่างขาง - ดอยแม่สลอง
จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเส้นทาง
ดอยอ่างขาง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อน ตั้งอยู่บริเวณชายแดนไทย-พม่า เป็นที่ตั้งของโครงการหลวงที่ปลูกและทดลองไม้ดอกไม้ผลเมืองหนาว มีพืชพรรณไม้แปลกตาน่าเที่ยวชมโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ส่วนดอยแม่สลอง หรือหมู่บ้านสันติคีรีนั้น ตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นหมู่บ้านชาวจีนฮ่อที่อพยพจากตอนได้ของจีน ตั้งอยู่ท่ามกลางแดนดอย มีทิวทัศน์งดงามแปลกตา
รายละเอียดการเดินทาง
ในเส้นทาง ดอยอ่างขาง นี้หากเริ่มต้นการเดินทางจากกรุงเทพฯ นักขับควรมีเวลาในการเดินทางราว ๓ คืน ๔ วัน โดยออกจากกรุงเทพฯ มุ่งสู่จังหวัดเชียงใหม่ พักค้างคืนในตัวเมืองเชียงใหม่เป็นการพักผ่อนการขับรถในเส้นทางยาวไกลสักคืน และถือโอกาสเที่ยวตัวเมืองเชียงใหม่ ไนต์บาร์ซาร์ แล้วพักสบาย ๆ ก่อนออกเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่แต่เช้าตรู่ ออกมาตามเส้นทางหมายเลข ๑๐๗ ผ่านอำเภอแม่ริม แม่แตง เชียงดาว แวะเที่ยวชมการแสดงช้างที่ปางช้างเชียงดาว บริเวณกิโลเมตรที่ ๕๖ ซึ่งเปิดแสดงประมาณ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ นาฬิกา
 ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง อ่างขาง
 ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง อ่างขาง
 ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง อ่างขาง
จากนั้นเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่อำเภอฝาง เส้นทางเป็นทางลาดยาง แต่ขึ้นเขาคดเคี้ยว กระทั่งถึงกิโลเมตรที่ ๑๓๗ มีทางแยกซ้ายมือที่บ้านท่าคาขึ้นสู่ดอยอ่างขาง ระยะทางอีก ๒๖ กิโลเมตร เส้นทางเป็นถนนลาดยาง แต่แคบคดเคี้ยวและสูงชัน บางช่วงถนนอาจหมดสภาพ เหลือเป็นถนนลูกรัง นักขับควรใช้ความระมัดระวังอย่างสูง
เมื่อพักแรมที่ดอยอ่างขางและเที่ยวชมบรรยากาศของสายหมอกดอกไม้ยามเช้าแล้ว เดินทางต่อออกมายังเส้นทางสายเดิมที่มุ่งสู่อำเภอฝาง สู่อำเภอแม่อาย สู่บ้านท่าตอน จากท่าตอนมีเส้นทางตัดไปยังคอยแม่สลอง ระยะทางราว ๔๖ กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางผ่านภูเขา เส้นทางมีภูมิประเทศงดงาม ที่ดอยแม่สลองมีโรงแรมที่พักบริการ
ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก
ภายในโครงการหลวงดอยอ่างขาง มีบ้านพักอย่างดีไว้บริการ ติดต่อสอบถามและจองที่พักได้ที่โทรศัพท์ (๐๕๓) ๔๕-๓๕๑๕-๑๙ สำนักงานกรุงเทพฯ โทรศัพท์ ๒๖๗-๙๗๑๑ หรือบ้านพักดอกเหมย ซึ่งเป็นที่พักของเอกชนโทรศัพท์ (๐๕๓) ๔๕-๑๑๖๗ ต่อ ๑๐๔ สำหรับดอยแม่สลอง มีที่พักแม่สลองรีสอร์ท โทรศัพท์ (๐๕๓) ๗๑-๔๐๔๗ และแม่สลองวิลล่า โทรศัพท์ (๐๕๓) ๗๑-๓๔๔๔
 ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง อ่างขาง
 ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง อ่างขาง ........... สารบัญ
---------------------------------------------------------------------
เตรียมพร้อมสำหรับการขับรถเที่ยว
ข้อปฏิบัติในการขับรถในเส้นทางวิบาก
ดอยอ่างขาง-ดอยแม่สลอง
วงรอบเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน
ภูชี้ฟ้า-ดอยผาตั้ง
แม่สอด อุ้มผาง เส้นทางลอยฟ้า
เส้นทางภูเขาสะเมิง-แม่แจ่ม
ทุ่งดอกไม้ ผาแต้ม
เขาค้อ-ทุ่งแสลงหลวง
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

สนับสนุนข้อมูลโดย...อนุสาร อสท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

----- รักษ์ธรรมชาติกับเทรคกิ้งไทย.คอม------
อ่านเรื่องราวที่เคยลงในเวปมาแล้วครับ
-----พะโต๊ะ...4WD..ไปน้ำตกคลองเพรา----------
กลับไปหน้าแรกของ trekkingthai.com มีเรื่อง ท่องเที่ยว น่าสนใจให้อ่านอีกแยะเลยจ้า
ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง