ถึงทุกท่านที่ search มาเจอหน้ากระทู้ตรงนี้จาก Google เราขอชวนท่านเข้าไปที่หน้าเว็บบอร์ดจริงของเรา มีข้อมูลท่องเที่ยวอีกเยอะมาก โดยเฉพาะน้อง ๆ ที่ทำรายงาน หรือสมาชิกใหม่ที่ไม่เคยเข้าเว็บเรามาก่อน น่ะจ๊ะ เว็บบอร์ดเราอยู่ที่ http://www.trekkingthai.com/board นะครับ....มีข้อมูลอีกหลายหมื่นกระทู้ คลิกไปอ่านดูสิครับ *_*

TA. จัดประกวดภาพถ่าย "ประทับใจในป่าไทย"กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับ บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ จัดประกวดภาพถ่ายเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้โครงการ " สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ โดยในปี พ.ศ. 2546 นี้ ขอเชิญผู้สนใจธรรมชาติและการถ่ายภาพ ส่งผลงานภาพสไลด์สีเข้าประกวดในหัวข้อ " ความประทับใจในป่าไม้ไทย " และ " ความประทับใจในสัตว์ป่าไทย " ชิงรางวัลถ้วยรางวัล พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รวมทั้งรางวัลเงินสดจาก บมจ. เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2546 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและคนไทย ได้เรียนรู้ธรรมชาติป่าไม่และสัตว์ป่า
เพื่อเผยแพร่เรื่องราวประสบการณ์และความประทับใจผ่านภาพถ่าย
ประเภทของการประกวด

ฟิล์มสไลด์สี ขนาด 135 มม.
ในปี 2546 นี้ กำหนดหัวข้อภาพที่ส่งเข้าประกวด คือ “ ประทับใจในป่าไทย ” โดยแบ่องออกเป็น 2ประเภทคือ 1. ประเภท ความประทับใจในป่าไม้ไทย 2. ประเภทความประทับใจในสัตว์ป่าไทย
กำหนดการ

เปิดรับภาพส่งเข้าประกวด ตั้งแต่วันนี้ – 15 ตุลาคม 2546
ตัดสินการประกวด 1 พฤศจิกายน 2546
แจ้งผลการตัดสิน 10 พฤศจิกายน 2546
พิธีมอบรางวัลและนิทรรศการ ประมาณปลายเดือน ธันวาคม 2546
แนวคิดการถ่ายภาพ

ความประทับใจในป่าไม้ไทย เป็นภาพที่ถ่ายทอดความประทับใจที่ได้พบเห็นหรือเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ในป่าของไทย เช่น สภาพป่าในมุมมองต่างฤดูกาล ความหลากหลายของพรรณพืช ความอุดมสมบูรณ์ สื่อให้ผู้พบเห็นเกิดแรงบันดาลใจ เกิดความประทับใจ
ความประทับใจในสัตว์ป่าไทย เป็นภาพที่ถ่ายทอดความประทับใจที่มีต่อสัตว์ป่าในธรรมชาติ ทั้งในด้านความสวยงาม พฤติกรรมขณะที่พบเห็น หรือชีวิตความเป็นอยู่ สื่อให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความประทับใจได้
รางวัล

รางวัลชนะเลิศที่ 1 “ ประเภทสัตว์ป่า”

รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รับเงินรางวัลจาก บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 25,000 บาท
รับประกาศนียบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และรางวัลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย
รางวัลชนะเลิศที่ 1 “ ประเภทป่าไม้ ”

รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
รับเงินรางวัลจาก บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 25,000 บาท
รับประกาศนียบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และรางวัลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย
รางวัลที่ 2 ของแต่ละประเภท

รับโล่เกียรติยศ จาก ฯ พณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
รับเงินรางวัลจาก บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 15,000 บาท
รับประกาศนียบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และรางวัลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย
รางวัลที่ 3 ของแต่ละประเภท

รับโล่เกียรติยศ จาก ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รับเงินรางวัลจาก บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 10,000 บาท
รับประกาศนียบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และรางวัลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย
รางวัลชมเชย ประเภทละ 10 รางวัล

รับเงินรางวัลจาก บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รางวัลละ 1,500 บาท
รับประกาศนียบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และรางวัลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย
สถานที่รับภาพ ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์


สำนักงานอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ถนนพหลโยธิน เชตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2561-4292-3


ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ชั้น 29 บมจ. เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น เลขที่ 18 อาคารเทเลคอมทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์ 0-2643-8248-9 , 0-2643-2463-4


กติกาอื่นๆ


ผู้สนใจสามารถส่งภาพสไลด์สีเข้าประกวดได้หัวข้อละไม่เกิน 8 ภาพ


ภาพทั้ง 2 หัวข้อที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นการถ่ายภาพที่มีอยู่ในสภาพจริง ไม่ใช้กรรมวิธีพิเศษใดๆ และเป็นการถ่ายภาพป่าไม้ และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าในประเทศไทย ตามสภาพความเป็นอยู่จริง และไม่เป็นการทำลายสภาพแวดล้อมที่สัตว์อาศัยอยู่


ขนาดของภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นต้นฉบับอยู่ในกรอบพลาสติกขนาด 2" X 2" เท่านั้น และระบุข้อมูลของผู้ส่งให้ชัดเจน ได้แก่ ชื่อจริง ที่อยู่ หมายเลขประจำภาพ จำนวนภาพที่ส่งเข้าประกวด พร้อมรายละเอียดการถ่ายภาพ โดยต้องระบุขนาดเลนส์ ช่องรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ สถานที่ เวลา และสภาพแสง


บรรยายถึงเบื้องหลังความประทับใจในภาพดังกล่าว ประมาณ 4-5 บรรทัด และภาพที่ส่งเข้าประกวดนั้นผู้ส่งภาพและเจ้าของภาพต้องเป็นคนๆ เดียวกัน ทั้งนี้ ภาพที่ส่งมาต้องไม่เคยเผยแพร่ออกสู่สาธารณะหรือเคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน


ตั้งโดย pr ta เมื่อ 12  ก.ค. 46, 13:47 น.


พิมพ์เมื่อ 27  ม.ค. 58, 01:50 น.
http://www.trekkingthai.com/cgi-bin/webboard/generate.pl?content=0683&board=backpacker