ถึงทุกท่านที่ search มาเจอหน้ากระทู้ตรงนี้จาก Google เราขอชวนท่านเข้าไปที่หน้าเว็บบอร์ดจริงของเรา มีข้อมูลท่องเที่ยวอีกเยอะมาก โดยเฉพาะน้อง ๆ ที่ทำรายงาน หรือสมาชิกใหม่ที่ไม่เคยเข้าเว็บเรามาก่อน น่ะจ๊ะ เว็บบอร์ดเราอยู่ที่ http://www.trekkingthai.com/board นะครับ....มีข้อมูลอีกหลายหมื่นกระทู้ คลิกไปอ่านดูสิครับ *_*

ระบบอ้างอิงพิกัดภูมิศาสตร์เห็นเพื่อนมีปัญหากับการใช้จีพีเอส, แผนที่ 1 : 50000 กันค่อนข้างเยอะเลยไปหามาลงไว้ให้อ่านเป็นการปูพื้นฐานด้านแผนที่กันต่อไปครับ

ตั้งโดย จิ๊บจ๊อย เอนเตอร์เทนเมนต์ เมื่อ 24  เม.ย. 47, 11:37 น.ความคิดเห็นที่ 1
ระบบอ้างอิงของพิกัดภูมิศาสตร์

ก ) ละติจูต
( ๑ ) เส้นรอยตัดบนพื้นผิวพิภพที่เกิดจากการสมมติใช้พื้นราบตัดพิภพโดยให้พื้นราบนั้นตั้งได้ฉากกับแกนหมุนของพิภพเสมอ เส้นรอยตัดดังกล่าวนั้นคือเส้นละติจูตหรือวงขนานละติจูต นิยมเรียกสั้น ๆ “ เส้นขนาน ”

( ๒ ) ละติจูตศูนย์องศา คือ เส้นรอยตัดบนพื้นผิวพิภพ ที่เกิดจากพื้นราบที่ตั้งได้ฉากกับแกนหมุนตัดผ่านจุดศูนย์กลางของพิภพ เส้นรอยตัดเส้นนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่ง ว่า “ เส้นศูนย์สูตร ”
( Equator ) ซึ่งเป็นวงขนานและติจูตวงใหญ่ที่สุด

( ๓ ) ค่าละติจูตของวงละติจูตใด คือ ค่ามุมที่จุดศูนย์กลางของพิภพนับไปตามพื้นราบที่บรรจุแกนหมุนของพิภพ เริ่มจากพื้นศูนย์สูตรถึงแนวเส้นตรงที่ลากจากจุดศูนย์กลางพิภพไปยังวงจะติจูตนั้น

( ๔ ) ที่จุดขั้วเหนือตอนพิภพมีค่าละติจูตเท่ากับ ๙๐ องศาเหนือ และที่จุดขั้วใต้ของพิภพมีค่าละติจู๖เท่ากับ ๙๐ องศาใต้

( ๕ ) เนื่องจากพื้นที่ของวงละติจูตศูนย์องศา หรือพื้นศูนย์สูตร เป็นพื้นที่ตัดผ่านจุดศูนย์กลางของพิภพ วงศูนย์สูตรจึงถูกเรียกว่า “ วงกลมใหญ่ ” ส่วนละติจูตอื่น ๆ เป็นวงกลมเล็ก
วงละติจูตจะมีขนาดเล็กลง ๆ เมื่อ*งวงศูนย์สูตรออกไปจนกระทั่งกลายเป็นจุดที่ขั้วโลกเหนือและ
ขั้วโลกใต้

( ๖ ) ระยะ*งระหว่างเส้นละติจูต ๑ องศา คิดเป็นระยะทางบนผิวพิภพประมาณ ๑๑๑ กิโลเมตร ( ๖๙ ไมล์ ) และ ๑ พิลิปดา มีระยะ*งประมาณ ๓๐.๔๘ เมตร ( ๑๐๐ ฟุต )

ข ) ลองจิจูต

( ๑ ) เส้นรอยตัดบนพื้นผิวพิภพที่เกิดจากการสมมติใช้พื้นราบตัดพิภพโดยให้พื้นราบผ่านแนวแกนหมุนของพิภพ เส้นรอยตัดบนพื้นผิวพิภพดังกล่าวเรียกว่า เส้นลองจิจูตหรือเส้นเมริเดียน
( Meridian )

( ๒ ) ลองจิจูตศูนย์องศา คือเส้นลองจิจูตที่ผ่านหอส่งดาว ณ เมืองกรีนิส
( Greenwich ) ในประเทศอังกฤษ มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ เมริเดียนหลัก ” ( Prime meridian )

( ๓ ) การกำหนดค่าลองจิจูตq1 คือ ค่าง่ามมุมที่จุดศูนย์กลางพิภพบนพื้นศูนย์สูตร โดยใช้แนวเส้นตรงที่ลากจากจุดศูนย์กลางพิภพมายังเมริเดียนหลักเป็นแนวเริ่มนับค่าง่ามมุมไปทางตะวันออก ๑๘๐ องศา เรียกว่า ลองจิจูตตะวันออก และนับค่าง่ามมุมไปทางตะวันตก ๑๘๐ องศา เรียกว่าลองจิจูตตะวันตก เส้นลองจิจูตที่ ๑๘๐ องศาตะวันออกและตะวันตกเป็นเส้นเดียวกัน

( ๔ ) ลองจิจูตทุกเส้นเป็นส่วนโค้งของวงกลมใหญ่ ( Great circle )

( ๕ ) ระยะ*งระหว่างเส้นลองจิจูต ๑ องศา ตามเส้นศูนย์สูตร คิดเป็นระยะทางประมาณ ๑๑๑ กิโลเมตร ( ๖๙ ไมล์ ) และ ๑ พิลิปดา มีระยะ*งประมาณ ๓๐.๔๘ เมตร ( ๑๐๐ ฟุต ) แต่เนื่องจากเส้นลองจิจูตทุกเส้นจะไปบรรจบกันที่จุดขั้วเหนือและขั้วใต้ของพิภพ ดังนั้น ระยะ*งระหว่างเส้นลองจิจูตจึงน้อยลง ๆ เมื่อยิ่ง*งจากเส้นศูนย์สูตรออกไป

ค ) วิธีการบอกตำแหน่งของจุดใด ๆ ในแผนที่เป็นค่าพิกัดภูมิศาสตร์

( ๑ ) พิกัดภูมิศาสตร์ จะมีแสดงไว้บนแผ่นแผนที่มาตรฐานทั่ว ๆ ไป และแผนที่บางชนิดมีเฉพาะระบบนี้เท่านั้น ที่ใช้ในการบอกตำแหน่งของจุดใด ๆ ในแผนที่

( ๒ ) เส้นขอบระวาง ( neat lines ) ของแผนที่ภูมิประเทศแบบมาตราฐานซึ่งผลิตขึ้นใช้ในประเทศไทยปัจจุบัน และที่นิยมใช้กันอยู่เกือบทั่วโลกขณะนี้ เส้นขอบบนและเส้นขอบล่างเป็นเส้นละติจูต เส้นด้านข้างทั้งสองเส้นเป็นเส้นลองจิจูตค่าของเส้นละติจูตและลองจิจูตจะมีกำกับไว้ที่มุมทั้ง ๔ ของขอบระวางแผนที่ ตามแนวเส้นขอบระวางแผนที่ส่วนแบ่งย่อยของค่าละติจูตและลองจิจูตไว้ทั้งสี่ด้าน ถ้าต่อแนวเส้นตรงของขีดส่วนแบ่งย่อยดังกล่าวที่อยู่ตรงข้ามทั้ง ๔ ด้าน เข้าไปภายในขอบระวางแผนที่แล้วจะพบเครื่องหมายกากะบาดอันเป็นส่วนตัดกันของขีดส่วนแบ่งย่อยละติจูตและลองจิจูต ความ*งของขีดส่วนแบ่งย่อยละติจูตและลองจิจูตจะเป็นเท่าไรขึ้นอยู่กับขนาดมาตราส่วนของแผนที่ สำหรับแผนที่มาตราส่วน
๑ : ๕๐,๐๐๐ ชุด L 7017 ซึ่งเป็นแผนที่ภูมิประเทศมูลฐานใช้อยู่ในประเทศไทยปัจจุบัน ความ*งของ
ขีดส่วนแบ่งย่อยละติจูตและลองจิจูตแสดงไว้ทุก ๆ ๕ ลิปดา

( ๓ ) วิธีการอ่านค่าพิกัดภูมิศาสตร์ของจุดใด ๆ ในแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ชุด L 7017 ซึ่งมีความ*งของขีดส่วนแบ่งย่อยละติจูตและลองจิจูตทุก ๆ ๕ ลิปดา ในรูปที่แสดงไว้ นี้เป็นตัวอย่างการหาค่าพิกัดภูมิศาสตร์ของจุด Pilot Knob ในแผนที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ตัดมาให้เห็นเฉพาะรูปสี่เหลี่ยมของขีดส่วนแบ่งย่อย ละติจูตและลองจิจูตขนาด ๕΄x ๕΄ วิธีปฏิบัติเพื่อหาค่าพิกัดของจุดดังกล่าว กระทำได้ดังนี้

( ก ) ขีดเส้นตรงต่อจากเส้นกากะบาดซึ่งเป็นส่วนตัดกันของละติจูตและ
ลองจิจูตในแผ่นแผนที่จะปรากฏเป็นรูปสี่เหลี่ยมล้อมจุด Pilot Knob ที่ต้องการหาค่าพิกัด

( ข ) หาค่าละติจูตและลองจิจูตของกรอบรูปสี่เหลี่ยมที่กล่าวถึงในข้อ ( ก )
ได้ค่าละติจูต ๓๙º ๕΄ ๐๐΄΄ เหนือ กับ ๓๙º ๒๐΄ ๐๐΄΄ เหนือ และลองจิจูต ๙๔º ๕๔΄ ๐๐΄΄ ตะวันตก กับ ๙๕º ๐๐΄ ๐๐΄΄ ตะวันตก

( ค ) หาค่าช่วงต่างของกรอบรูปสี่เหลี่ยมได้เท่ากัย ๕ ลิปดา แปลงค่าเป็น
พิลิบดาได้เท่ากับ ๓๐๐ พิลิบดา

( ง ) จัดหาบรรทัดหรือสร้างขีดส่วนแบ่งบนริมแถบกระดาษหรือพลาสติคก็ได้ ขีดส่วนแบ่งบนบรรทัด บนแถบกระดาษหรือพลาสติคจะแบ่งย่อยอย่างไรก็ได้ แต่มีข้อจำกัดอยู่ว่าความยาวตั้งแต่ขีดศูนย์ถึงขีดสุดท้ายที่จะใช้ในการวัดหาค่าพิกัดตามวิธีนี้นั้น จะต้องยาวกว่าช่วงระหว่างเส้นกรอบของรูปสี่เหลี่ยม แต่สั้นกว่าความยาวของเส้น


โดย จิ๊บจ๊อย เอนเตอร์เทนเมนต์ เมื่อ 24  เม.ย. 47, 11:42 น.


ความคิดเห็นที่ 2
ต่อ
ทะแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม ถ้าต้องการอ่านค่าให้ได้โดยตรงเพียง ๑ ลิบดา ก็แบ่งออกเป็น ๕ ส่วน
ถ้าต้องการอ่านได้โดยตรง ๑๐ พิลิบดา ก็แบ่งออกเป็น ๓๐ ส่วน และถ้าต้องการอ่านให้ได้โดยตรงละเอียดถึง ๑ พิลิบดา ก็ต้องแบ่งออกเป็น ๓๐๐ ส่วน ตามตัวอย่างในรูป แบ่งออกเป็น ๓๐ ช่อง แต่ละช่องจึงมีค่า ๑๐ พิลิบดา ทำให้สามารถอ่านค่าโดยตรงได้ ๑๐ พิลิบดา และอ่านประมาณได้ถึง ๑ พิลิบดา

( จ ) วิธีวัดหาค่าละติจูต
๑ วางขอบบรรทัด ( หรือแถบกระดาษที่สร้างไว้เพื่อใช้วัด ) ให้ขีดส่วนแบ่งขีดศูนย์ทับเส้นละติจูตที่เป็นกรอบล่างของรูปสี่เหลี่ยม ตามรูปตัวอย่าง คือ เส้นละติจูต ที่ ๓๙º ๑๕΄ ๐๐΄΄ เหนือ

๒ เบนปลายอีกข้างหนึ่งของบรรทัด ให้ขีดสุดท้าย ( ขีด ๓๐๐ พิลิบดา ) ทับกับเส้นละติจูตที่เป็นกรอบบนของรูปสี่เหลี่ยมตามรูปตัวอย่าง คือ เส้น ละติจูต ที่ ๓๙º ๑๕΄
๐๐΄΄ เหนือ

๓ เคลื่อนบรรทัดไปในแนวขนานกับตำแหน่งเดิมจนกระทั่งริมบรรทัดทาบจุดที่จะทำการวัด ( ต้องจัดให้ขีดศูนย์และขีด ๓๐๐ พิลิบดา คงทาบอยู่บนเส้นละติจูตทั้งสองตลอดเวลาจึงจะอ่านค่าได้ )

๔ อ่านขีดส่วนแบ่งบรรทัดที่อยู่ตรงกับจุดที่หมาย ตามตัวอย่าง สมมติ
ได้ว่า ๑๗๐ พิลิบดา หรือเท่ากับ ๒ ลิบดา ๕๐ พิลิบดานั่นเอง ( ในกรณีที่จุดที่หมายไม่ตรงขีดส่วนแบ่งบนบรรทัดพอดีก็ให้ใช้วิธีอ่านและประมาณ )

๕ บวกค่าที่อ่านได้ตามข้อ ๔ เข้ากับค่าละติจูตเส้นล่างก็จะได้เป็นค่า
ละติจูตของจุดที่หมาย คือ ๓๙º ๑๕΄ ๐๐΄΄ เหนือ บวกด้วย ๒΄ ๕๐΄΄ เท่ากับ ๓๙º ๑๗΄ ๕๐΄΄ เหนือ

( ฉ ) วิธีวัดหาค่าลองจิจูต
๑ วางขอบบรรทัดให้ขีดส่วนแบ่งขีดศูนย์ทับเส้นลองจิจูตที่เป็นกรอบ
ของรูปสี่เหลี่ยมเส้นที่มีค่าน้อย ตามรูปตัวอย่าง คือ เส้นลองจิจูตที่ ๙๔º ๕๕΄ ๐๐΄΄ ตะวันตก

๒ เบนปลายอีกข้างหนึ่งของบรรทัดให้ขีดสุดท้าย ( ขีด ๓๐๐ พิลิบดา ) ทับกับเส้นลองจิจูตที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมด้านตรงข้าม ตามรูปตัวอย่าง คือ เส้นลองจิจูต ที่ ๙๔º ๐΄ ๐๐΄΄ ตะวันตก

๓ เคลื่อนบรรทัดไปในแนวขนานกับตำแหน่งเดิมจนกระทั่งริมบรรทัดทาบจุดที่จะทำการวัด โดยที่ขีดศูนย์และขีดสุดท้าย ( ขีด ๓๐๐ พิลิบดา ) ยังคงทับตรงเส้นลองจิจูต
ทั้งสองอยู่

๔ อ่านขีดส่วนแบ่งบนบรรทัดที่ตรงกับจุดที่หมาย ตามตัวอย่างสมมติ
ได้ค่า ๖๙ พิลิบดา หรือเท่ากับ ๑ ลิบดา ๙ พิลิบดา นั่นเอง

๕ บวกค่าที่อ่านได้ตามข้อ ๔ เข้ากับค่าลองจิจูต เส้นที่มีค่าน้อยก็จะได้ค่าลองจิจูตของจุดที่หมาย คือ ๙๔º ๕๕΄ ๐๐΄΄ ตะวันตก บวกกับ ๑΄ ๐๙΄΄ เท่ากับ
๙๔º ๕๖΄ ๐๙΄΄ ตะวันตก

พรุ่งนี้มาต่อครับ

โดย จิ๊บจ๊อย เอนเตอร์เทนเมนต์ เมื่อ 24  เม.ย. 47, 11:49 น.


ความคิดเห็นที่ 3
ลืมรูป

โดย จิ๊บจ๊อย เอนเตอร์เทนเมนต์ เมื่อ 24  เม.ย. 47, 11:51 น.


ความคิดเห็นที่ 4

อีกที

โดย จิ๊บจ๊อย เอนเตอร์เทนเมนต์ เมื่อ 24  เม.ย. 47, 11:52 น.


ความคิดเห็นที่ 5

++รูปแสดงทรงกระบอกเจาะผิวพิภพของะบบ ยูทีเอ็ม++

๒ ) พิกัดกริด ( Grid Goordinates )

พิกัดกริดเป็นพิกัดตารางสี่เหลี่ยมประกอบด้วยเส้นตรง ๒ ชุด คือ

- เส้นตรงขนานกันในแนวนอน ( ใกล้เคียงแนว ออก – ตก ) ๑ ชุด

- เส้นตรงขนานกันในแนวตั้ง ( ใกล้เคียงแนว เหนือ – ใต้ ) ๑ ชุด

เส้นตรงทั้ง ๒ ชุด นี้จะตัดกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก เส้นตรงขนานดังกล่าวจะพิมพ์ไว้บนแผ่นแผนที่
ที่เรียกว่าเส้นกริด แต่ละเส้นมีตัวเลขแสดงค่าพิกัดกริดนับจากจุดศูนย์กำเนิด ( Origin) ของระบบพิกัดกริดนั้น ขนาดระยะ*งระหว่างเส้นกริดคู่หนึ่ง ๆ ย่อมคงที่เสมอและจะมีระยะจริงตรงกับภูมิประเทศเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับขนาดมาตราส่วนของแผนที่ที่ผลิตขึ้นใช้ จุดศูนย์กำเนินของระบบพิกัดกริดจะใช้ศูนย์กำเนินจริง
( True Origin ) หรือศูนย์กำเนิดสมมติ ( False Origin ) ย่อมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละระบบ

ระบบพิกัดกริดมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะพิกัดกริดที่นิยมใช้ใน
กิจการทหาร ( Military Grid ) ยุคปัจจุบันนี้เท่านั้น

ก ) พิกัดกริดยูนิเวอร์ซัลทรานสเวอร์สเมอร์เคเตอร์ ( Universal Transverse Mercator Grid )
แผนที่มาตราส่วนใหญ่และมาตราส่วนปานกลางที่ใช้ในกิจการทหารส่วนมาก นอกจากจะมีระบบพิกัดภูมิศาสตร์ ( Geographic Coordinates ) แล้วยังมีระบบกริดที่ใช้ช่วยในการกำหนดตำแหน่งและใช้อ้างอิงในการบอกตำแหน่งอีกด้วย การบอกตำแหน่งโดยอ้างอิงระบบกริดมีส่วนดีและสะดวกกว่า
ใช้ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ เพราะ.-
- ตารางกริดมีขนาดเท่ากันและรูปร่างเหมือนกันทุกตาราง
- พิกัดกริดให้ค่าเป็นระยะทางซึ่งง่ายแก่การกำหนดดีกว่าค่าง่ามมุม
ระบบ UTM กริดถูกนำมาใช้ในกิจการทหารของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๔๒๔ กรมแผนที่ เริ่มใช้ในโครงการทำแผนที่จากรูปถ่านทางอากาศ มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ชุด L 708 ของประเทศไทยร่วมกับสหรัฐอเมริกา


โดย จิ๊บจ๊อย เอนเตอร์เทนเมนต์ เมื่อ 24  เม.ย. 47, 11:56 น.


ความคิดเห็นที่ 6

ระบบ UTM กริด มีลักษณะโดยย่อดังต่อไปนี้.-

( ๑ ) ใช้ร่วมกับโปรเจคชั่นแบบ TRANSVERSE MERCATOR ( Gauss Kruger )
โดยแบ่งพิภพออกเป็นโซนละ ๖ องศา ตามลองจิจูต โซนที่ ๑ อยู่ระหว่างลองจิจูต ๑๘๐º ตะวันตก
กับลองจิจูต ๑๗๔ องศาตะวันตก นับต่อเนื่องไปทางตะวันออกรอบพิภพ รวม ๖๐ โซน ซึ่งโซนที่ ๖๐ จะอยู่ระหว่างลองจิจูต ๑๗๔ องศาตะวันออกกับลองจิจูต ๑๘๐ องศา ตะวันออก

( ๒ ) สำหรับประเทศไทยใช้รัศมีของพิภพตามค่า Equatorial semi – axis a = ๖,๓๗๗,๒๖๗.๓๔๕๑๘ เมตร ของ EVEREST SPHEROID

( ๓ ) ระบบพิกัด UTM กริด คลุมบริเวณตั้งแต่ละติจูต ๘๐ องศาใต้ ถึงละติจูต ๘๔ องศาเหนือ

( ๔ ) หน่วยที่ใช้ในการวัดเป็นเมตร โดยมีจุดศูนย์กำเนิดอยู่ที่จุดตัดกันระหว่างเส้นศูนย์สูตรกับเส้นเมริเดียนย่านกลาง ( Central Meridian ) ของแต่ละโซน

( ๕ ) ค่าพิกัดมี ๒ ค่า คือ
- พิกัดทางเหนือ( Northing )ใช้อักษรย่อว่า N
- พิกัดทางตะวันออก ( Easting )ใช้อักษรย่อว่า E

( ๖ ) พิกัดของจุดศูนย์กำเนิดของแต่ละโซนเป็นค่าพิกัดสมมติเพื่อหลีกเลี่ยงค่าพิกัดที่เป็น ลบ โดยกำหนดให้

- พิกัดของจุดศูนย์กำเนินของแต่ละโซนทางซีกโลกเหนือ False northing = 0 เมตร
False easting = 500,000 เมตร

- พิกัดของจุดศูนย์กำเนินของแต่ละโซนทางซีกโลกใต้ False northing = 10,000,000เมตร
False easting = 500,000 เมตร

( ๗ ) แต่ละโซนมีขนาดพื้นที่เท่ากัน แผนที่ที่คลุมบริเวณของแต่ละโซนมีขนาดเท่ากัน สำหรับแผนที่มาตราส่วนใหญ่จะมีส่วนเหลื่อมล้ำกันออกไปสองข้างรอยต่อ โซนข้างละ ๓๐ ลิบดา หรือ ๒๕ ไมล์ เพื่อประโยชน์ในงานสำรวจด้านวิศวกรรมและการตรวจการยิงของปืนใหญ่

( ๘ ) เส้นกริดในทางตั้งจะขนานกับเมริเดียนย่านกลางของแต่ละโซน ส่วนเส้นกริด
ทางแนวนอนจะขนานกับเส้นศูนย์สูตร


โดย จิ๊บจ๊อย เอนเตอร์เทนเมนต์ เมื่อ 24  เม.ย. 47, 12:00 น.


ความคิดเห็นที่ 7

)

- ระหว่างละติจูต ๘๐ องศาใต้กับละติจูต ๘๔ องศาเหนือแบ่งออกเป็น ๒๐
ส่วน ๆ ละ ๘ องศา เฉพาะส่วนบนสุดเท่านั้นที่มีขนาด ๑๒ องศา แต่ละส่วนใช้อักษรกำกับ เริ่มจากอักษร C ที่เป็นส่วนใต้สุด ( ระหว่างละติจูต ๘๐ - ๗๒ องศาใต้ ) ขึ้นไปตามลำดับถึงอักษร X ยกเว้นอักษร I กับ O

- ระหว่างลองจิจูต ๑๘๐ องศาตะวันตกเวียนไปทางตะวันออกถึงลองจิจูต ๑๘๐ องศาตะวันออก แบ่งออกเป็น ๖๐ ส่วน ๆ ละ ๖ องศา แต่ละส่วนใช้ตัวเลขกำกับ
เริ่มส่วนที่ ๑ ระหว่างลองจิจูต ๑๘๐ องศาตะวันตกกับ ๑๗๔ องศาตะวันตก นับไปทางตะวันออก
จนถึงส่วนที่ ๖๐ ซึ่ง เป็นส่วนสุดท้ายอยู่ระหว่างลองจิจูต ๑๗๔ องศาตะวันออกกับ ๑๘๐ องศาตะวันออก ( ลองจิจูต ๑๘๐ องศาตะวันตกกับลองจิจูต ๑๘๐ องศาตะวันออกเป็นเส้นเดียวกัน )

การแบ่งตามวิธีนี้ทำให้เกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่กันด้วนเส้นละติจูต*งกัน ๘ องศาและ
ลองจิจูต*งกัน ๖ องศา การอ่านค่าประจำโซนถือหลักการอ่านไปทางขวาแล้วขึ้นบน ( Read Right Up ) ค่าประจำแต่ละโซนจึงเป็นตัวเลขนำหน้าตัวอักษร เช่น 3P หรือ 60 N เป็นต้น

( ๑๐ ) การกำหนดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแสนเมตร ( 100,000 meter square identification )
- เริ่มจากลองจิจูต ๑๘๐ องศาตะวันตกนับไปตามเส้นศูนย์สูตรไปทางตะวันออกทุก ๆ ระยะ ๑๐๐,๐๐๐ เมตร ให้อักษรกำกับ เริ่มจากอักษร A ถึง Z ยกเว้นอักษร I กับ O จะมีชุดตัวอักษรซ้ำกันทุก ๆ ๘ องศา หรือ ๓ โซน

- ตามแนวเหนือ – ใต้ ซีกโลกภาคเหนือเฉพาะโซนหมายเลขคี่ เริ่มจากเส้นศูนย์สูตรขึ้นไปทุก ๆ ระยะ ๑๐๐,๐๐๐ เมตร ให้ตัวอักษรกำกับเริ่มจากอักษร A ขึ้นไปตามลำดับถังอักษร V ยกเว้นอักษร I กับ O ส่วนโซนหมายเลขคู่เริ่มนับจากจุดที่อยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรลงไป ๕๐๐,๐๐๐ เมตร
ระยะ ๑๐๐,๐๐๐ เมตรแรกใช้อักษร A กำกับและให้อักษรกำกับทุก ๆ ระยะ ๑๐๐,๐๐๐ เมตร ขึ้นมาตามลำดับจนถึงอักษร V ยกเว้นอักษร I กับ O จะมีชุดอักษรซ้ำกันทุก ๆ ระยะ ๒,๐๐๐,๐๐๐ เมตร
การแบ่งตามวิธีนี้ทำให้เกิดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านยาว ๑๐๐,๐๐๐ เมตรขึ้น การอ่านคงถือหลักอ่านไปทางขวาแล้วขึ้นบนเช่นเดียวกัน ดังนั้น ค่ากำกับจัตุรัสแสนเมตร จึงเป็นอักษรสองตัวเรียงกัน เช่น UP หรือ BV………เป็นต้น

( ๑๑ ) การบอกค่าพิกัดกริดของระบบ UTM กริดที่สมบูรณ์จะต้องบกอตามลำดับดังต่อไปนี้

ก ) บอกให้ทราบชื่อโซนของกริด ( Crid Zone Designation ) เช่น 3P

( ข ) บอกให้ทราบชื่อรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแสนเมตร ( 100}000 meter square identification ) เช่น
( ค ) บอกค่าพิกัดกริดของจุดที่พิจารณา ตามขนาดความละเอียดที่ต้งอการ เช่น ๒๔, ๒๑๔๒, ๒๑๘๔๒๗, ๒๑๘๓๔๒๗๙………….

การเขียนค่าพิกัดกริดที่สมบูรณ์ใช้วิธีการเขียนเรียงต่อเนื่องกันไปตามลำดับเริ่มตั้งแต่ชื่อโซนแล้วต่อด้วยชื่อจัสตุรัสแสนเมตรและค่าตัวเลขของ E และ N ดังตัวอย่างต่อไปนี้
BP กำหนดอยู่ในรูปเหลี่ยมขนาด ๖ x ๘ องศา
BPMN กำหนดอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านยาว ๑๐๐,๐๐๐ เมตร
BPMN24 กำหนดอยู่ในรูปสี่เหลียมจัตุรัสด้านยาว ๑๐,๐๐๐ เมตร
BPMN2142 กำหนดอยู่ในรูปสี่เหลียมจัตุรัสด้านยาว ๑,๐๐๐ เมตร
BPMN218427 กำหนดอยู่ในรูปสี่เหลียมจัตุรัสด้านยาว ๑๐๐๐ เมตร
BPMN21834279 กำหนดอยู่ในรูปสี่เหลียมจัตุรัสด้านยาว ๑๐ เมตร

( ๑๒ ) การบอกค่าพิกัด UTM กริดของจุดใด ๆ ขณะปฏิบัติการในโซนเดียวกัน เพื่อความรวดเร็วนิยมบอกเป็นค่าพิกัด E และ N เฉพาะหลักหมื่น หลักพัน ( ซึ่งในแผนที่ ๑ : ๕๐,๐๐๐ ชุด
L 708 และ L 7017 จะพิมพ์ไว้เป็นตัวเลขใหญ่กำกับเส้นกริด ) และหลักร้อยซึ่งประมาณได้ในแผนที่
เช่น ๒๑๘๔๒๗
๒๑๘คือค่าE ( ๘ คือหลักร้อยที่ประมาณได้ )
๔๒๗ คือค่า N ( ๗ คือหลักร้อยที่ประมาณได้ )
( ๑๓ ) การบอกค่าพิกัดของระบบ UTM กริดของจุดใด ๆ ในโซนเดียวกันซึ่งต้องการค่า
E และ N ที่สมบูรณ์ จะต้องเขียนให้ครบตามค่าพิกัดที่นับศูนย์สมมติ เช่น

พิกัดของจุด ก.
E =๗๔๘,๖๐๐ เมตร
N = ๑,๕๔๖,๔๑๕เมตร

พิกัดของจุด ข.
E = ๘๐๑,๕๐๒ เมตร
N = ๑,๖๔๓,๗๑๒ เมตร


โดย จิ๊บจ๊อย เอนเตอร์เทนเมนต์ เมื่อ 24  เม.ย. 47, 12:05 น.


ความคิดเห็นที่ 8

( ๑๔ ) ปกติเส้นกริดของระบบ UTM จะมีค่าประจำอยู่ทุกเส้นระยะระหว่างเส้นสามารถอ่านประมาณได้ใกล้เคียงถึง ๑/๑๐ ของระยะ*งระหว่างเส้นกริดนั้น ถ้าต้องการอ่านให้ละเอียดถูกต้องกว่านั้นก็จำเป็นต้องใช้ Coordinate scale ช่วยในการอ่านในรูปที่แสดงไว้จะเห็นตัวอย่างของ Coordinate scale ที่ใช้อ่านพิกัดกริดของแผนที่มาตราส่วนต่าง ๆ ซึ่งผู้ใช้แผนที่สามารถสร้างขึ้นใช้เองได้


เดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อพิกัด UPS

โดย จิ๊บจ๊อย เอนเตอร์เทนเมนต์ เมื่อ 24  เม.ย. 47, 12:08 น.


ความคิดเห็นที่ 9

สุดยอดเลยครับท่านจิ๊บจ๊อย ด้วยรายละเอียดที่บรรยายมาถือได้ว่าเป็นสิ่งมีค่ายิ่ง สงสัยต้องหาซื้อ GPS ไว้บ้างแล้วเรา

โดย ^o^ เมื่อ 24  เม.ย. 47, 22:45 น.


ความคิดเห็นที่ 10

เยี่ยมๆๆ รออ่านอยู่นะครับ

โดย เดช เมื่อ 25  เม.ย. 47, 16:18 น.


ความคิดเห็นที่ 11

อ่านแล้วได้ความรู้ดีครับ แต่ไม่มีตังซื้อ GPS ครับ 08 08 08 08 08 08

โดย เด็กแรกแย้ม เมื่อ 25  เม.ย. 47, 17:38 น.


ความคิดเห็นที่ 12

ลอกเด็กแรกแย้ม คริๆๆ 08 08 08 อุ๊บส์)) 15

โดย หน่วยเพ้อเจ้อ เมื่อ 25  เม.ย. 47, 20:59 น.


ความคิดเห็นที่ 13

^O^ กับเด็กแรกแย้มฮะ...ไม่ต้องรีบซื้อครับ ใจเย็นๆ ผมยืนยันว่ามันช่วยได้เยอะเลยกรณีเข้าป่า หาทางกลับไม่เจอ หรือหาแหล่งน้ำไม่เจอ....แต่ที่สำคัญคือต้องฝึกtrickมันให้คล่อง กรณีใช้งานจริงในป่า+ดูแผนที่ 1ช่อง มัน1ตารางกิโลเมตร ยิ่งเดินขึ้นเขาด้วย โอ้โห......เดินไปเหอะ 3ชั่วโมง ไม่รู้จะได้1กิโลฯหรือเปล่า(กรณีทางชันนะ+หญ้ารก ไม่มีทางด่านนะ) ทีนี้เวลาเราmarkตำแหน่งในแผนที่ มันจะไม่ละเอียดไงครับ 1ตารางกิโลฯในแผนที่มันนิดเดียวเอง สเกลมันเล็ก ถ้าไม่ดูเส้นแบ่งชั้นระดับความสูงช่วยนี่ยิ่งยากกันไปใหญ่ แต่ถ้าเราmarkใน GPS มันจะช่วยได้เยอะ แบบเยอะมากๆเลย ผมยังไม่คล่องเลยครับ ไม่ค่อยมีเวลาฝึกใช้ ไว้ไปลองกันครับ เขาใหญ่ใกล้ๆ โกรกอีดกก็ได้ครับ ต้องลองจริง ลองมันทุกรูปแบบครับ ผมเดินทวนน้ำผมจะmarkตำแหน่ง แบบหนึ่ง.....ผมเดินขึ้นเขา ผมจะmarkอีกแบบหนึ่ง ผมเดินบนสันเขา ผมจะmarkอีกแบบหนึ่ง.....คือ trick หรือลูกเล่นมันเยอะนะครับในแต่ละสถานะการณ์นั้นๆ เร็วๆนี้จะมีทริปเดินป่าด้วยเทคโนโลยี ใจเย็นๆครับ แต่ต้องรอฝนลงก่อนนะครับ ไม่ไหวช่วงนี้แล้งเหลือเกิน 11 11

โดย Laytongku เมื่อ 25  เม.ย. 47, 21:54 น.


ความคิดเห็นที่ 14

ขอไปหลงด้วยนะ 555 อย่างเดินไนท์เทรลอีกอ่ะพี่

โดย kitcamp เมื่อ 25  เม.ย. 47, 22:19 น.


ความคิดเห็นที่ 15

ไปเดินป่าที่ไหนกัน บอกด้วยนะครับ ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยคนครับ
แบบว่ามือใหม่ไม่ค่อยได้เที่ยวครับผม

โดย ซำเหมา เมื่อ 26  เม.ย. 47, 08:30 น.


ความคิดเห็นที่ 16

ชอบคุณครับคุณLaytongku ที่แนะนำ ช่วงนี้ติดภาระลูกอ่อนครับ แถมลูกไม่สบายด้วยซิ ไว้ผมมีเวลาไม่ติดภาระกิจอันใด จะเข้ากรุงไปพบเพื่อนๆพี่ๆนะครับ อ้อ..เรียกผมว่า"หมูอ้วน"ได้เลยครับ call sign หน้าคล้ายหมูครับผมชอบ

โดย ^o^ เมื่อ 26  เม.ย. 47, 08:42 น.


ความคิดเห็นที่ 17

ลองเล่น GPS แล้วหนุกดี มีประโยชน์เหมือนกัน...... 16

โดย Oat..ซ่าส์ เมื่อ 26  เม.ย. 47, 13:33 น.


ความคิดเห็นที่ 18

อ่านต่อที่นี้เลย
http://www.trekkingthai.com/cgi-bin/webboard/generate.pl?content=1835&board=gear

เดี๋ยวจะได้กระจ่างกันเรื่อง ทิศเหนือแบบต่างๆ 555 08 08

โดย จิ๊บจ๊อย เอนเตอร์เทนเมนต์ เมื่อ 26  เม.ย. 47, 15:31 น.


ความคิดเห็นที่ 19

ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ ภาค3 (แผนที่ 1 : 50000)

http://www.trekkingthai.com/cgi-bin/webboard/generate.pl?content=1845&board=gear

โดย จิ๊บจ๊อย เอนเตอร์เทนเมนต์ เมื่อ 27  เม.ย. 47, 18:11 น.


ความคิดเห็นที่ 20

blur 17 love aer 15 15 callme cool saythx saythx sun sun love song song song song

โดย แป้ง เมื่อ 16  มิ.ย. 48, 17:32 น.


ความคิดเห็นที่ 21

ดีมากค่ะ 16 love 11

โดย วาสนา (@@ NUMBOY @@@) ไอซีคิว pfmkdngndjnb เมื่อ 9  ส.ค. 48, 15:22 น.

พิมพ์เมื่อ 31  ม.ค. 58, 11:24 น.
http://www.trekkingthai.com/cgi-bin/webboard/generate.pl?content=1830&board=gear