ไทยเวอร์ชั่น นิตยสารออนไลน์สำหรับผู้รักการเดินป่า Online Magazine for Trekking in Thailand English Version
โดยความเอื้อเฟื้อจากอนุสาร อสท.
คำนำ คู่มือท่องเที่ยว
คำนำ คู่มือท่องเที่ยว ฉบับ เยาวชน
คู่มือท่องเที่ยว ฉบับ เยาวชน รับปิดเทอมจัดทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับ เยาวชน คนรุ่นใหม่ได้ใช้เป็นคู่มือในการเดินทาง ท่องเที่ยว สัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย รวมถึงกิจกรรมท่องเที่ยวอีกมากมายที่เพลิดเพลินและท้าทาย

ในคู่มือฉบับนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจทั่วทุกภาคของเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ขุนเขาและผืนป่าน้อยใหญ่จดใต้ทะเลลึก โบราณสถาน โบราณวัตถุอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งในรูปแบบของนิทรรศการ อาคารจัดแสดงและสัมผัสได้ในสถานที่จริง ตลอดจนกิจกรรมท่องเที่ยวหลากรสชาติหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไป ทั้งแคนู ดูนก เดินป่า ปีนผา ปั่นจักรยานเสือภูเขา ดำน้ำดูปะการัง กิจกรรมยอดนิยม พรั่งพร้อมด้วยรายละเอียดในการเดินทางและที่พักราคาย่อมเยาสำหรับเยาวชน อันจะทำให้คนหนุ่มสาวได้สัมผัสถึงสีสันของการเดินทางอย่างสนุกสนาน สะดวกสบาย รวมถึงสาระประโยชน์ในแบบคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง

อนุสาร อ.ส.ท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือท่องเที่ยว ฉบับนี้จะเป็นบทเริ่มต้นในการเดินทางเรียนรู้โลกกว้างอย่างนักท่องเที่ยวที่ดี เป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจ ก่อให้เกิดแรงผลักดันในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้กับสังคม และเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวของเมืองไทยยังคงคุณค่าน่าสนใจสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ตลอดไป....----------------------------------------------
คู่มือท่องเที่ยว
........... สารบัญ
---------------------------------------------------------------------
คำนำ
กรุงเทพฯและปริมณฑล
ภาคเหนือ
ภาคกลางและภาคตะวันตก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
สิ่งอำนวยความสะดวก

สนับสนุนข้อมูลโดย...อนุสาร อสท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ธเนศ งามสม ..รวบรวมข้อมูล
นพดล กันบัว...รวบรวมภาพ

[ คำนำ ]...กลับไปหน้าแรกของเว็บไซต์ มีเรื่องน่าสนใจให้อ่านอีกมากครับ