ไทยเวอร์ชั่น นิตยสารออนไลน์สำหรับผู้รักการเดินป่า Online Magazine for Trekking in Thailand English Version
โดยความเอื้อเฟื้อจากอนุสาร อสท.

กรุงเทพฯและปริมณฑล
พระบรมมหาราชวัง สถานที่ประทับของพระมหากษัตริย์และศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น แหล่งรวมศิลปวิทยาการของช่างหลวง เช่นเดียวกับพระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา ประกอบไปด้วยหมู่พระที่นั่งสำคัญ เช่น พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท วัดวาอาราม และสถานที่สำคัญใกล้เคียงอีกหลายแห่ง

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว ภายในประกอบด้วยศิลปกรรมเชิงช่าง- รัตนโกสินทร์ เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตและพระไตปิฎกฉบับทอง งดงามด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง ตั้งอยู่ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง โทรศัพท์ 222-0094, 222-2208

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ อยู่ใกล้กับวัดพระแก้ว มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่และมหาเจดีย์ 4 รัชกาล เป็นสถานที่รวบรวมสรรพวิทยาการจนได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย ปัจจุบันขึ้นชื่อเรื่องการนวดแผนโบราณ โทรศัพท์ 221-9911

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศิลป์ พีระศรีอนุสรณ์ อยู่ในบริเวณวังกลาง หรือวังหน้าพระลาน ถนนหน้าพระธาตุ ใช้จัดแสดงนิทรรศกาลถาวรเกี่ยวกับผลงานศิลปะของศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรี ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติ โทรศัพท์ 223-6162

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร อยู่ในบริเวณพระราชวังบวรสถานมงคล หรือวังหน้า ติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดรวบรวมโบราณวัตถุและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ของไทยและชาติเพื่อนบ้าน ประวัติศาสตร์ชาติไทย ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย ประณีตศิลป์และชาติพันธุ์วิทยา ภายในมีร้านจำหน่ายหนังสือและของที่ระลึก ห้องบรรยาย ห้องสมุด ร้านอาหารและเครื่องดื่ม เวลาทำการ 09.00 - 16.00 นาฬิกา ปิดวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ 224-1370

โรงละครแห่งชาติ อยู่ติดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร โรงมหรสพจัดแสดงการละครต่าง ๆ เช่น โขน ละคร ฯลฯ รวมถึงเป็นเวทีสำหรับศิลปะการแสดงทั่วไป อยู่บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ในความดูแลของกรมศิลปากร โทรศัพท์ 224-1342, 221-8191

วัดราชนัดดาราชวรวิหาร ตั้งอยู่บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ตรงข้ามเจดีย์ภูเขาทอง มีโลหะปราสาทเป็นประธานของวัด ซึ่งถือเป็นโลหะปราสาทที่เหลือเพียงแห่งเดียวในโลก บริเวณด้านหน้าเป็นที่ตั้งลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ สถานที่ต้อนรับแขกเมืองและสวนหย่อมสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ โทรศัพท์ 225-7889

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ อยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเป็นพิพิธภัณฑ์กล้องและภาพถ่ายแห่งแรกในเอเชีย ภายในรวบรวมและแสดงประวัติความเป็นมาของภาพถ่ายประวัติศาสตร์และอุปกรณ์ถ่ายภาพในยุคต่าง ๆ จนถึงปัจจุบันที่นับวันจะหาดูได้ยากยิ่ง โทรศัพท์ 218-5581-2

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร จัดแสดงแสตมป์ไทยและต่างประเทศ กรรมวิธีการพิมพ์ แม่พิมพ์ และภาพต้นแบบไปรษณียากร มีห้องสมุดรวมหนังสือไปรษณียากร จำหน่ายแสตมป์และอุปกรณ์เพื่อการสะสมอยู่ชั้น 1 อาคารสำนักงานไปรษณีนครหลวงเหนือ สามเสนใน โทรศัพท์ 271-5286

พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย อยู่ภายในวังบางขุนพรหม จัดแสดงวิวัฒนาการของเงินตราโบราณและเหรียญกษาปณ์ไทย การเข้าชมต้องแจ้งล่วงหน้าที่วังบางขุนพรหม ถนนสามเสน โทรศัพท์ 283-5286

พิพิธภัณฑ์เด็ก อยู่ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ หลังสวนจตุจักร มีการจัดกิจกรรมเครื่องเล่นและนิทรรศการที่หลากหลาย เน้นพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ โดยให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างใกล้ชิด โทรศัพท์ 513-9954

โรงละครเฉลิมกรุง อยู่บริเวณถนนเจริญกรุง จัดเป็นโรงละครที่ทันสมัย มีการนำเทคนิคพิเศษมาประกอบการแสดงหลากหลายประเภท เช่น โขน ละครเวที ละครย้อนยุค ตลอดจนมีการฉายภาพยนตร์สมัยเก่ารวมถึงสมัยใหม่หมุนเวียนสลับกันไป โทรศัพท์ 222-0434, 222-1352

สวนสัตว์ดุสิต หรือเขาดินวนา อยู่ติดกับพระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นสวนสัตว์เก่าแก่ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ ที่นอกจากจะมีสัตว์ป่าหลากชนิด ยังมีสวนสนุก สวนหย่อม มีการจัดกิจกรรมบริเวณลานแสดงทุกวันอาทิตย์ ตลอดจนจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เดือนมีนาคมของทุกปีจะมีงานครบรอบปีเขาดิน โทรศัพท์ 281-2000, 281-1039

ย่านขายอุปกรณ์เดินป่า อยู่หลังกระทรวงกลาโหม สนามหลวง เลียบคลองคูเมืองเดิมจำหน่ายอุปกรณ์เดินป่า อุปกรณ์แค้มปิ้ง ชุด ร.ด. ชุดทหาร เครื่องดนตรี และเครื่องสนามทุกชนิดราคาย่อมเยา และสวนจตุจักร

จักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ด้วยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ที่สถานมีน่าสนใจมากมายกระจายอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียง เช่น พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว วัดโพธิ์ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ศูนย์ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ จึงจัดจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ทุกวันเสาร์ เวลา 06.30 นาฬิกา โทรศัพท์ 225-7612-4

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ อยู่ติดสถานีขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) ศูนย์แสดงและเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ภายในมีการจำลองระบบสุริยจักรวาลที่สมบูรณ์แบบสำหรับเยาวชน โทรศัพท์ 392-5952

โรงละครโจหลุยส์เธียร์เตอร์ อยู่บริเวณซอยกรุงเทพฯ-นนทบุรี 12 หลังกระทรวงสาธารณสุข นับเป็นโรงละครเล็กเพียงแห่งเดียวในเมืองไทย ก่อตั้งโดยนายสาคร ยังเขียวสด ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครเล็ก) ปี พ.ศ. 2535 มีการสาธิตการทำหัวโขนและการเชิดหุ่นละครเล็กมีทุกวัน เวลา 09.30 - 11.00 นาฬิกา โทรศัพท์ 527-7737-8

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มหาราชินี ตั้งอยู่ภายในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาคนไทย ฯลฯ โทรศัพท์ (02) 577-4172-8, 577-6588 เปิดทำการทุกวัน เวลา 09.00 - 17.00 นาฬิกา เว้นวันจันทร์

เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ชุมชนเก่าแก่ที่อาศัยอยู่กว่า 300 ปี ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายมอญ มีฝีมือในการทำเครื่องปั้นดินเผา ทั้งยังรักษาขนบประเพณีและวิถีชีวิตชาวมอญไว้อย่างดี มีศูนย์เครื่องปั้นดินเผามอญโบราณ วัดวาอารามต่าง ๆ รวมถึงหมู่บ้านทำขนมไทยรสชาติหวานอร่อย ฯลฯ ลงเรือที่ท่าน้ำปากเกร็ด (ใกล้ห้าแยกปากเกร็ด) ท่าเรือบ่อฝ้าย วัดฉิมพลีท่าโป๊ะและวัดสนามเหนือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ (02) 589-7615, 580-0751

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 31 ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสรูปทรงเหมือนจริง จากผลงานสร้างสรรค์ของกลุ่มศิลปินไทยเพื่อส่งเสริมเผยแพร่และอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย โดยแบ่งเป็นชุดต่าง ๆ เช่น ชุดพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี วิถีชีวิตไทย เปิดให้เข้าชมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.30 นาฬิกา วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30 - 18.00 นาฬิกา โทรศัพท์ (034) 33-2109

ฟาร์มจระข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ ฟาร์มจระเข้แห่งแรกของประเทศและเป็นฟาร์มจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกภายในมีสถานเพาะเลี้ยงจระเข้หลากหลายพันธุ์ การแสดงจับจระเข้ สวนสัตว์ การแสดงสัตว์แสนรู้หลายชนิด และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ซึ่งจัดแสดงกระดูและหุ่นจำลองไดโนเสาร์ขนาดเท่าจริง เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00 - 18.00 นาฬิกา โทรศัพท์ (02) 323-9253, 224-1057, 226-1936

........... สารบัญ
---------------------------------------------------------------------
คำนำ
กรุงเทพฯและปริมณฑล
ภาคเหนือ
ภาคกลางและภาคตะวันตก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
สิ่งอำนวยความสะดวก

สนับสนุนข้อมูลโดย...อนุสาร อสท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ธเนศ งามสม ..รวบรวมข้อมูล
นพดล กันบัว...รวบรวมภาพ

กลับไปหน้าแรก