ไทยเวอร์ชั่น นิตยสารออนไลน์สำหรับผู้รักการเดินป่า Online Magazine for Trekking in Thailand English Version
โดยความเอื้อเฟื้อจากอนุสาร อสท.


ภาคเหนือ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตั้งอยู่บนถนนซูเปอร์ไฮเวย์ (เชียงใหม่-ลำปาง) เป็นอาคารแบบล้านนาประยุกต์ ภายในรวบรวมและจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมของภาคเหนือ เช่น พระพุทธรูปสกุลช่างล้านนาสมัยต่าง ๆ เครื่องไม้แกะสลัก เครื่องใช้ของชาวเขา เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09.00 - 16.00 นาฬิกา ปิดวันจันทร์-อังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ (053) 22-1308

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดเป็นสวนพฤกษศาสตร์นานาชาติ ภายในมีพรรณไม้ทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดแบ่งพื้นที่ไว้ 2 ส่วนหลัก ส่วนแรกเป็นพื้นที่สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป และส่วนที่สองเป็นพื้นที่เพื่อการศึกษาวิจัยสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาศึกษาในเชิงวิชาการอย่างแท้จริง จุดน่าสนใจ คือ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ศูนย์เพาะกล้วยไม้ไทย อาคารพืชสมุนไพร พิพิธภัณฑ์สมุนไพร ศูนย์วิจัย อาคารเรือนกระจก และมีเส้นทางเดินศึกษาพรรณไม้ 3 เส้นทาง

การเดินทาง มีคิวรถเชียงใหม่/สะเมิงที่หน้าห้างทองโอ้วจินเฮง ตลาดเทศบาล และที่สถานีขนส่งช้างเผือกมีรถสองแถวสีเหลือง ราคา 20 บาท ถึงสวนพฤกษศาสตร์ รถออกทุก ๆ 30 นาที เที่ยวสุดท้ายเวลา 18.00 นาฬิกา

สวนสัตว์เปิดเชียงใหม่ อยู่ข้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเป็นสวนสัตว์ขนาดใหญ่ บริเวณภายในจัดสภาพแวดล้อมใกล้เคียงธรรมชาติ สำหรับสัตว์ป่ากว่า 2,000 ชนิด ทั้งที่มีในเมืองไทยและนำมาจากต่างประเทศ มีร้านอาหารและสถานที่แค้มปิ้งพร้อมเต็นท์ให้บริการ เปิดให้เข้าชมทุกวัน 08.00 - 19.00 นาฬิกา โทรศัพท์ (053) 22-1179, 22-2283

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ยอดเขาสูงสุดของประเทศไทย 2,565 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลักษณะเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี บนยอดดอยในฤดูหนาวอุณหภูมิจะลดต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส ปกคลุมไปด้วยป่าดงดิบเขาซึ่งจะมีเมฆหมอกปกคลุมตลอดทั้งปี บริเวณลำต้นของต้นไม้ห่มคลุมไว้ด้วยมอส ไลเคน และฝอยลมมากมายคล้ายป่าโบราณ เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำปิง

ดอยอินทนนท์เป็นสังคมส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยตอนปลายสุดพรรณไม้และสัตว์ป่ารวมถึงนกจึงมีลักษณะเฉพาะซึ่งไม่พบที่อื่นในเมืองไทย แต่พบได้ง่ายมากในประเทศเนปาล ที่นี่มีรายงานการพบนกประจำถิ่นและนกอพยพกว่า 364 ชนิด จากจำนวน 915 ชนิดที่พบในประเทศ จึงเป็นจุดรวมของคนดูนกจากทั่วโลก บนยอดดอยอินทนนท์มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติรอบอ่างกาหลวง ทางเดินเป็นสะพานไม้ทอดเข้าสู่ป่าดิบเขาที่มักปกคลุมด้วยเมฆหมอกเป็นเส้นทางยอดนิยม เพราะมีระยะสั้นเป็นวงรอบ แต่มีสิ่งน่าสนใจมากมายโดยเฉพาะนกและเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน จากป่าดิบเส้นทางจะทะลุออกทุ่งหญ้าโล่ง ซึ่งจะพบต้นกุหลาบพันปีและสภาพป่ากึ่งอัลไพน์ มองเห็นอำเภอแม่แจ่มได้ถ้าอากาศดี

กิจกรรม เหมาะสำหรับศึกษาพรรณไม้ ดูผีเสื้อและเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญของเมืองไทย สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี โดยเฉพาะฤดูฝนจะเป็นช่วงที่ป่าสมบูรณ์ที่สุด

การเดินทาง จากตัวเมืองเชียงใหม่มีรถสองแถวสีเหลืองที่ประตูช้างเผือกไปอำเภอจอมทอง ค่าโดยสาร 20 บาท ถึงอำเภอจอมทองต่อรถสองแถวสีเหลืองที่คิวรถข้างวัดพระาตุจอมทองถึงที่ทำการอุทยานฯ ค่าโดยสาร 15 บาท หรือรอขึ้นที่ด่านตรวจที่ 1 บริเวณน้ำตกแม่กลาง ค่าโดยสาร 15 บาท เหมา 12 คน คนละ 70 บาท เหมา 2-3 คนไปกลับ 800 บาท ส่วนการเดินทางบนดอยใช้วิธีโบกรถได้

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ จุดสูงสุดอยู่ที่บนดอยปุย 1,685 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดสุเทพ-ปุยมีสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง เริ่มตั้งแต่เชิงดอยจะมีอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาผู้นำประชาชนสร้างทางสายนี้จนสำเร็จ ต่อมาจะผ่านน้ำตกห้วยแก้ว น้ำตกที่มีชื่อเสียงคู่เมืองเชียงใหม่มาช้านาน เลยจากศูนย์ควบคุมไฟป่าภูพิงค์จะมีจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่ก่อนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพจะมีจุดชมวิวอีกจุดหนึ่ง จากวัดไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร มีแยกทางขวามือเข้าไปยังที่ทำการอุทยานฯ ต่อไปคือพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ซึ่งเปิดให้เข้าชมบริเวณรอบนอกและอุทยานไม้ดอกเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ

น้ำตกแม่สาและเส้นทางสายแม่ริม-สะเมิง เป็นเส้นทางที่น่าสนใจก่อนถึงน้ำตกแม่สาบนเส้นทางสายแม่ริม-สะเมิงมีน้ำตกตาดหมอก น้ำตกขนาดกลางที่สวยงามซึ่งมีน้ำเฉพาะฤดูฝน ถัดมาทางเข้าน้ำตกแม่สาจะอยู่ทางซ้ายมือ เป็นน้ำตกสวยงามมีชื่อเสียงอีกแห่งของเชียงใหม่ ระหว่างทางมีสถานที่ท่องเที่ยวของเอกชนหลายแห่ง เช่น ปางช้าง สวนกล้วยไม้ ฟาร์มผีเสื้อ ฟาร์มงู และสวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯลฯ

กิจกรรม เหมาะสำหรับเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ดูนกและพักแรม อยู่ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ การเดินทางสะดวกสบาย ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

การเดินทาง บริเวณเชิงดอยใกล้ ๆ กับสวนสัตว์เชียงใหม่มีคิวรถสองแถวสีแดง ราคาขึ้นและลงดอยสุเทพ คนละ 30 บาท ต่อเที่ยว หากมาเกิน 10 คน ควรเหมาะจะถูกกว่า ไป-กลับ ราคาประมาณ 300 บาท ราคาขึ้นบ้านภูพิงค์ ขึ้นและลงคนละ 50 บาท ต่อเที่ยว เหมาะไป-กลับ 400 บาท

อุทยานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย ยอดเขาหลวงแห่งเมืองสุโขทัยปรากฏนามบันทึกไว้ในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง เป็นแหล่งสมุนไพรที่มีชื่อเสียง ลักษณะเป็นภูเขาตั้งตระหง่านคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ปกคลุมด้วยป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง บนยอดเขาเป็นเนินสลับซับซ้อนประกอบด้วยทุ่งหญ้าและหน้าผารูปทรงแปลกตา

สถานที่น่าสนใจ บริเวณเชิงเขามีน้ำตกสายรุ้ง น้ำตกขนาดใหญ่ที่สูงชันแวดล้อมด้วยพรรณไม้ป่างดงาม แต่จะมีน้ำมากในช่วงฤดูฝน ตามเส้นทางเดินสู่ยอดเขาหลวง จากเชิงดอยจะพบพรรณไม้สมุนไพรมากมาย โดยเฉพาะบริเวณสวนแก้วและสวนขวัญ ผ่านสภาพป่าอุดมสมบูรณ์สู่ยอดเขาสูงชัน บนยอดเขาหลวง ยอดเขาสูงสุดของอุทยานฯ มีหน้าผาหลายแห่งอันเป็นจุดชมทิวทัศน์และชมพระอาทิตย์ตกดินที่งดงามท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี

กิจกรรม เขาหลวงเหมาะสำหรับเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ศึกษาพรรณไม้ โดยเฉพาะสมุนไพร ตั้งแคมป์พักแรมบนยอดเขาหลวงเหมาะสำหรับท่องเที่ยวในฤดูหนาว

การเดินทาง จากจังหวัดกำแพงเพชรมาทางอำเภอคีรีมาส ก่อนถึงอำเภอเมืองฯ จังหวัดสุโขทัย ประมาณ 20 กิโลเมตร จะมีทางแยกซ้ายไปยังที่ทำการอุทยานฯ ให้มาส่งที่ทำการอุทยานฯ

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองลำปางบริเวณที่ทำการอุทยานฯ ตกแต่งไว้ด้วยพรรณไม้อย่างสวยงาม สถานที่น่าสนใจ เช่น น้ำพุร้อน น้ำตกแจ้ซ้อน และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติน้ำตกแจ้ซ้อนที่ยังคงความสมบูรณ์งดงามเป็นธรรมชาติตลอดจนอยู่ไม่ไกลจากที่ทำการอุทยานฯ เท่าไรนัก

การเดินทาง มีคิวรถแจ้ซ้อนถึงอุทยานฯ อยู่เยื้องธนาคารกรุงเทพในอำเภอเมืองฯ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 นาฬิกา ราคาคนละ 50 บาท ถ้ามาเกิน 5 คน ราคาเหมาะจากในเมืองไม่เกิน 500 บาท

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ปกคลุมด้วยป่าดิบอุดมสมบูรณ์และป่าสนสองใบอันสวยงาม ที่โดดเด่นน่าสนใจคือทุ่งหญ้าสะวันนาอันกว้างใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยท้องทุ่งหญ้าสีเขียวสดในกว้างไกลสุดสายตา ได้แก่ ทุ่งแสลงหลวง ซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์ป่าหนองแม่นา (สล.8) ทุ่งนางพญาและทุ่งโนนสน ที่ปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าสะวันนาอันกว้างใหญ่สลับทิวสนสองใบ มีเส้นทางลำลองไปยังทุ่งหญ้าสะวันนาทั้ง 3 แห่ง จึงเหมาะอย่างยิ่งในการเดินป่าศึกษาพรรณไม้ ดูนก รวมถึงเป็นเส้นทางยอดนิยมในการปั่นจักรยานเสือภูเขาที่กล่าวกันว่างดงามที่สุดในเมืองไทย

การเดินทาง ที่ทำการอุทยานฯ ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 12 หากต้องการเข้าทุ่งแสลงหลวงมีรถสองแถวประจำทางจากแยกแคมป์สนไปอำเภอเขาค้อจากนั้นเหมารถสองแถวเข้าหน่วยพิทักษ์ป่าหนองแม่นา หรือไปเริ่มต้นยังที่ทำการอุทยานฯ แล้วติดต่อเจ้าหน้าที่ให้หารถไปส่งที่ทุ่งแสลงหลวง
........... สารบัญ
---------------------------------------------------------------------
คำนำ
กรุงเทพฯและปริมณฑล
ภาคเหนือ
ภาคกลางและภาคตะวันตก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
สิ่งอำนวยความสะดวก

สนับสนุนข้อมูลโดย...อนุสาร อสท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ธเนศ งามสม ..รวบรวมข้อมูล
นพดล กันบัว...รวบรวมภาพ

กลับไปหน้าแรก