ไทยเวอร์ชั่น นิตยสารออนไลน์สำหรับผู้รักการเดินป่า Online Magazine for Trekking in Thailand English Version
โดยความเอื้อเฟื้อจากอนุสาร อสท.
ภาคใต้

อุทยานวิทยาศาสตร์หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าว่าจะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง และได้เสด็จฯ มาทอดพระเนตรพร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์และทูตานุทูตชาวต่างประเทศ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 ปัจจุบันได้ทำการก่อสร้างห้องนิทรรศการที่จัดแสดงภาพและเนื้อหาเหตุการณ์ต่าง ๆ ทางด้านดาราศาสตร์ของพระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ มีการจำลองโบราณสถานและเก็บรวบรวมโบราณวัตถุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ไทยไว้มากมาย เปิดให้เข้าชมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ มีบริการวิทยากรสำหรับเข้าชมเป็นหมู่คณะ อยู่ห่างจากอำเภอเมืองฯ ประมาณ 12 กิโลเมตร มาตามถนนเพชรเกษม บริเวณกิโลเมตรที่ 335 โทรศัพท์ (034) 66-1098, 66-1727

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นับเป็นอุททยานแห่งขาติที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศถึง 1,821,875 ไร่ ด้วยความหลากหลายของสภาพภูมิประเทศและความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณและสัตว์ป่า จึงทำให้เกิดกิจกรรมท่องเที่ยวมากมาย

บริเวณที่ทำการอุทยานฯ มีจุดกางเต็นท์ริมทะเลสาบเขื่อนแก่งกระจาน และเรือเหมาชมธรรมชาติเหนือเขื่อน ตามเส้นทางสู่พะเนินทุ่งแคมป์เหมาะสำหรับปั่นจักรยาน ดูนกและดูผีเสื้อ ที่หน่วยพิทักษ์ป่าบ้านกร่าง (บ้านกร่างแคมป์) เป็นจุดูนกยอดนิยมและมีลานกางเต็นท์ไว้บริการ เส้นทางช่วงขึ้นพะเนินทุ่งจะเป็นป่าดงดิบสมบูรณ์ สองข้างทางจึงมักพบเห็นค่างแว่นถิ่นใต้ ลิง และนกเงือกหากินอยู่ตามยอดไม้เป็นประจำจากพะเนินทุ่งเส้นทางจะไปสิ้นสุดบริเวณกิโลเมตรที่ 36 เดินต่อไปอีกประมาณ 4 กิโลเมตร จะถึงน้ำตกทอทิพย์ เส้นทางช่วงนี้เหมาะสำหรับเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ใต้น้ำตกทอทิพย์ลงมาเรียกว่าต้นน้ำเพชร เต็มไปด้วยเกาะแก่งมากมายจนกลายเป็นจุดล่องเรือยางยอดนิยม

การเดินทาง มีรถโดยสารปรับอากาศและรถธรรมดาจากกรุงเทพฯ ถึงอำเภอท่ายาง จากอำเภอท่ายางมีรถโดยสารต่อไปถึงอำเภอแก่งกระจาน ที่ทำการอุทยานฯ อยู่ไม่ไกลจากตัวอำเภอหรือเหมารถจากสถานีขนส่งจังหวัดเพชรบุรี หรือจากตัวอำเภอท่ายางไปส่งยังที่ทำการอุทยานฯ หรือที่บ้านกร่างแคมป์

อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูนสูงชันปกคลุมไปด้วยป่าดงดิบสมบูรณ์ มีพรรณพืชและพันธุ์สัตว์หายากของโลกหลายชนิด ก่อให้เกิดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะกิจกรรมเดินป่าศึกษาพรรณไม้ซึ่งทางอุทยานฯ จัดทำไว้หลายเส้นทาง ปลายทางมีสถานที่น่าสนใจมากมาย เช่น ตั้งน้ำ ช่องเขาที่ถูกสายน้ำกัดเซาะเป็นช่องผา ชมบัวผุด พรรณไม้ดอกขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งจะออกดอกราวเดือนตุลาคม น้ำตกบางหัวแรด ที่น่าสนใจด้วยพรรณไม้และสภาพป่าดงดิบอุดมสมบูรณ์ รวมถึงน้ำตกน่าสนใจอีกหลายแห่ง ทั้งยังเหมาะสำหรับดูนกและศึกษาพรรณไม้อีกด้วย

การเดินทาง จากกรุงเทพฯ มีรถไปอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จากนั้นต่อรถประจำทางไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเที่ยวเวลา 06.45-17.00 นาฬิกา ลงที่ปากทางเข้าอุทยานฯ ทางซ้ายมือ (มีป้ายบอก)

สถาบันทักษิณคดีศึกษา แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่บนเกาะยอ ภายในจำลองภาพวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตชาวใต้ตั้งแต่อดีต ตลอดจนศิลปโบราณวัตถุอันเป็นภูมิปัญญาของผู้คนท้องถิ่นที่ค้นพบในภาคใต้ไม่น้อยกว่า 60,000 ชิ้น นอกจากนี้ยังมีอุทยานวัฒนธรรมในรูปแบบพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.30-17.00 นาฬิกา มีบริการห้องพักสำหรับนักท่องเที่ยว

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราชลักษณะเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนทอดตัวเป็นแนวยาว มียอดเขาหลวงเป็นจุดสูงสุดของภาคใต้ สูงประมาณ 1,835 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ด้วยอิทธิพลของลมมรสุมทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก ขุนเขามากมายจึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าดงดิบชื้น อันเป็นแหล่งพรรณไม้ป่าเขตร้อนและต้นกำเนิดของน้ำตกสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นน้ำตกกรุงชิง น้ำตกกะโรม น้ำตกพรหมโลก ก่อให้เกิดกิจกรรมท่องเที่ยว เช่น ดูนก เดินป่า ศึกษาพรรณไม้ และสถานที่น่าสนใจ เช่น

ยอดเขาหลวง มีเส้นทางเดินเท้าสู่ยอดเขาหลวงระหว่างทางจะพบกับสภาพป่าทุกประเภทที่มีในอุทยานฯ พรรณไม้แปลงกตา เช่น มหาสดำ กล้วยไม้ป่าหายาก และเฟิร์นสวยงามหลากหลายชนิด บนยอดเขามีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี โดยเฉพาะฤดูหนาวจะปรากฏทะเลหมอกสีขาวสะอาดตาเหนือผืนป่าหนาทึบในเบื้องล่าง จากจุดนี้จะมองเห็นได้ไกลจนจดท้องทะเลฝั่งอ่าวไทย ใช้เวลาเดินเท้าไป-กลับประมาณ 3 วัน 2 คืน

น้ำตกกรุงชิง น้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งมีทั้งหมด 7 ชั้น ชั้นที่สวยที่สุดคือหนานฝนแสนห่า ช่วงที่ธารน้ำถาโถมจากแผ่นผาสูงร่วม 100 เมตร แตกกระเซ็นเป็นเม็ดฝอยคล้ายสายฝน เป็นน้ำตกชั้นเดียวกับภาพที่ปรากฏอยู่ด้านหลังธนบัตรราคา 1,000 บาทของไทย บริเวณน้ำตกมีร้านค้าและร้านอาหาร รวมถึงที่พักและลานกางเต็นท์สำหรับเล่นแคมป์ไฟ

การเดินทาง จากตัวเมืองนครศรีธรรมราช มีรถสองแถวบริเวณตลาดสดถนนคลองทา และเส้นทางนคร-คีรีวง รถจอดบริเวณตลาดแม่สมจิตร ในอำเภอเมืองฯ มีเที่ยวเวลา 07.00-16.00 นาฬิกา ค่าโดยสารคนละ 17 บาท

ป่าพรุสิรินธร จังหวัดนราธิวาส มีสภาพเป็นป่าดิบชื้นในที่ลุ่มน้ำขัง ประกาศจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจัดสร้างศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร ทำการศึกษาวิจัยระบบนิเวศป่าพรุ มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าพรุ ความยาว 1,200 เมตร ลักษณะเป็นสะพานไม้ยกพื้นผ่านเข้าไปใจกลางป่าพรุ ระหว่างทางจะพบเห็นพืชและสัตว์ที่ดำรงชีวิตในป่าพรุที่น่าสนใจและหายากหลายชนิด ใช้เวลาเดินศึกษาระบบนิเวศของป่าพรุอย่างทั่วถึงประมาณ 30-45 นาที เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 08.00-16.30 นาฬิกา เนื่องจากศูนย์วิจัยฯ อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองสุไหงโก-ลกและด่านสุไหงโก-ลก ชายแดนไทยกับมาเลเซีย อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวและย่านธุรกิจการค้าที่สำคัญ ในตัวเมืองจึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไว้ รองรับนักท่องเที่ยวอย่างครบครัน มีรถรับจ้างจากตัวเมืองสุไหงโก-ลกให้บริการมากมาย

เที่ยวหมู่เกาะ กิจกรรมดำน้ำ

เกาะสมุย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย ด้วยเป็นเกาะที่อยู่ไม่ไกลจากแผ่นดิน การเดินทางสะดวกสบายประกอบไปด้วยหาดทราบสวยงามหลายแห่ง เช่น หาดเฉวง หาดละไม และอ่าวต่าง ๆ หลากหลายไปด้วยกิจกรรมตามชายหาด ไม่ว่าจะเป็นเล่นน้ำ ดำดูปะการังน้ำตื้น ขี่จักรยานเที่ยวชมชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนบนเกาะตลอดจนกีฬาทางน้ำ

การเดินทาง จากสุราษฎร์ธานี ต่อเรือเฟอร์รีหรือเรือด่วน ใช้เวลาราว 2 ชั่วโมงก็จะถึงเกาะสมุย บนเกาะมีที่พักราคาตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป หรือจะนำเต็นท์ไปกางตามชายหาดก็สะดวก

หมู่เกาะอ่างทอง เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลอยู่ห่างจากเกาะสมุยราว 20 กิโลเมตร ลักษณะเป็นหมู่เกาะน้อยใหญ่เรียงรายกว่า 42 เกาะ มีเกาะที่น่าสนใจ เช่น เกาะแม่เกาะ ซึ่งสามารถเดินไปชมทะเลในที่อยู่ใจกลางเกาะ เกาะสามเส้า อันมีสะพานหินโค้งที่สวยงามตามธรรมชาติและแหล่งดำน้ำต้นดูปะการังและเกาะวัวตาหลับ เกาะใหญ่ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานฯ มีจุดชมวิวบนยอดเขา

การเดินทาง จากเกาะสมุยมีเรือบริการนำเที่ยวหมู่เกาะอ่างทองในลักษณะไป-กลับใน 1 วัน โดยออกจากท่าเรือหน้าทอนและท่าเรือบ่อผุดเวลา 08.30 นาฬิกา กลับถึงสมุยเวลา 17.00 นาฬิกา ค่าบริการรวมคนละ 450 บาท ทางอุทยานฯ มีที่พักบริการ โทรศัพท์ (077) 28-6025, 28-6730

เกาะพะงัน เกาะเต่า เกาะพะงันอยู่ห่างจากเกาะสมุยราว 20 กิโลเมตร และเกาะเต่าอยู่ห่างจากเกาะพะงันราว 45 กิโลเมตร และเกาะเต่าอยู่ห่างจากเกาะพะงันราว 45 กิโลเมตร ทั้งสองเกาะเป็นเกาะขนาดใหญ่ชาวบ้านบนเกาะมีอาชีพทำสวนมะพร้าว รอบเกาะมีชายหาดอยู่หลายแห่ง เหมาะสำหรับเล่นน้ำ เที่ยวชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเล โดยเฉพาะเกาะเต่ามีน้ำทะเลใสสะอาด อุดมไปด้วยปะการัง จนกลายเป็นแหล่งดำน้ำแบบสกูบาที่งดงามที่สุดของฝั่งอ่าวไทย และเป็นแหล่งเรียนดำน้ำยอดนิยมราคาถูก

เกาะภูเก็ต เกาะขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองไทย เป็นศูนย์กลางการเดินทางไปยังหมู่เกาะต่าง ๆ ในท้องทะเลฝั่งอันดามัน มีชายหาดน่าสนใจหลายแห่ง โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกของเกาะ นับตั้งแต่หาดไม้ขาว หาดในยาง หาดบางเทา หาดสุรินทร์ หาดกมลา หาดป่าตอง หาดกะรน หาดกะตะ หาดในหาน สถานตกอากาศยอดนิยมระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีเกาะน้อยใหญ่รอบข้างซึ่งสามารถเดินทางไปเที่ยวภายในวันเดียวได้ เช่น หมู่เกาะอ่าวพังงา เกาะราชา เกาะดอกไม้ เกาะไม้ท่อน ฯลฯ ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่มากมายในตัวเมือง

เนื่องจากเป็นเกาะขนาดใหญ่ หาดทรายและน้ำทะเลยังคงใสสะอาด จึงเป็นสถานตากอากาศยอดนิยมจนถึงปัจจุบัน เป็นแหล่งรวมกีฬาทางน้ำที่น่าสนใจเกือบทุกชนิด รวมถึงเป็นท่าเรือในการเดินทางต่อไปยังหมู่เกาะในท้องทะเลอันดามัน เช่น หมู่เกาะพีพี หมู่เกาะสิมิลัน และหมู่เกาะสุรินทร์

การเดินทาง มีรถโดยสารประจำทางจากสถานีขนส่งสายใต้ถึงภูเก็ตทุกวัน มีที่พักให้เลือกราคาตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ เขต 4 โทรศัพท์ (076) 21-2213, 21-1036

หมู่เกาะพีพี นับเป็นหมู่เกาะที่มีรูปทรงงดงามแปลกตาทั้งหาดทรายสีขาวตลอดจนแยวปะการังที่อุดมสมบูรณ์ แบ่งเป็น 2 เกาะใหญ่ ๆ คือ เกาะพีพีดอนและเกาพีพีเล ทั้งสองเกาะมีชายหาดและแนวปะการังงดงาม เหมาะสำหรับเล่นน้ำและดำดูปะการัง รวมถึงกีฬาทางน้ำที่น่าสนใจ โดยเฉพาะบริเวณอ่าวไร่เล ซึ่งมีหน้าผาสูงชันท้าทาย เป็นแหล่งปีผาที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีร้านสอนปีนผาอยู่หลายร้าน มีเรือโดยสารจากท่าเรือจังหวัดกระบี่และจากท่าเรืออ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต ไปยังเกาะพีพีทุกวัน ค่าโดยสารเรือประมาณคนละ 200-400 บาท มีบังกะโล ที่พัก ร้านบริการสอนดำน้ำ และทัวร์ดำน้ำ...

........... สารบัญ
--------------
คำนำ
กรุงเทพฯและปริมณฑล
ภาคเหนือ
ภาคกลางและภาคตะวันตก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
สิ่งอำนวยความสะดวก

สนับสนุนข้อมูลโดย...อนุสาร อสท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ธเนศ งามสม ..รวบรวมข้อมูล
นพดล กันบัว...รวบรวมภาพ

กลับไปหน้าแรก