ไทยเวอร์ชั่น นิตยสารออนไลน์สำหรับผู้รักการเดินป่า Online Magazine for Trekking in Thailand English Version
โดยความเอื้อเฟื้อจากอนุสาร อสท.
พรรณไม้ ศึกษาธรรมชาติ
ย้อนอดีตไปยาวนาน ประเทศไทยเราอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรป่าไม้ เพราะตำแหน่งที่ตั้งบริเวณเขตศูนย์สูตร จึงเกิดสภาพป่าเขตร้อน ซึ่งเป็นแหล่งพันธุกรรมที่หลากหลายที่สุดของโลก ป่าไม้ของเราจึงเป็นแหล่งทรัพยากรอันทรงคุณค่ามหาศาล ด้วยป่าไม้และพืชพรรณไม้คือปัจจัยสำคัญของการดำรงชีวิต
เนื่องจากในพื้นที่เขตร้อนมีแหล่งน้ำมาจากฝน ดังนั้นป่าไม้ จึงมีความหมาย สำคัญด้วยเป็นแหล่งโอบอุ้มความชุ่มชื้นจนก่อกำเนิดต้นน้ำลำธารที่ไหลหล่อเลี้ยงให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนแผ่นดิน นอกจากนี้ป่าไม้ยัง เป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมชีวภาพทั้งพรรณไม้และสัตว์ป่า และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและสร้างความสมดุลให้ เกิดกับสภาพแวดล้อม
จากการที่เรามีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย มีผู้คนที่สนใจเข้าไปสัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นทุกวัน พื้นที่ธรรมชาติหลายแห่งได้รับการจัดการ จัดระบบการเข้าไปสัมผัสในรูปแบบของอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ในขณะที่บางแห่งยังน่าห่วงใย เพราะยังไม่ได้ดูแลจัดระบบให้ดีเท่าที่ควร
ในขณะที่ผู้คนสนใจเข้าไปสัมผัสธรรมชาติมากขึ้น แต่สิ่งที่เมืองไทยของเรายังขาดคือ "คู่มือสัมผัสธรรมชาติ" ที่ให้ความรู้ ความเข้าใจและ การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในการสัมผัสธรรมชาติ ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติที่เข้าไปสัมผัส ซึ่งในต่างประเทศนั้น คู่มือการสัมผัสธรรมชาตินับเป็นหัวใจสำคัญ ที่จำเป็นจะต้องทำการศึกษาก่อนจึงจะเข้าไปสัมผัสธรรมชาติได้อย่างถูกต้อง
สำหรับคู่มือเที่ยวป่า ศึกษาพรรณไม้ ฉบับนี้เน้นให้ความรู้ เช่น ลักษณะภูมิศาสตร์ป่าไม้ ลักษณะทางชีวภาพ พืชพรรณ ตลอดจนข้อแนะนำในการเข้าไปสัมผัส โดยเน้นเป็นสถานที่ซึ่งครอบคลุมสภาพป่าประเภทต่าง ๆ ตลอดจนพรรณไม้ที่น่าสนใจของประเทศไทย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือ ศึกษาธรรมชาติ นี้ จะสนองความปรารถนาที่จะสัมผัสธรรมชาติของผู้คนได้เป็นอย่างดี อันจะส่งผลให้เกิดความรัก ความเข้าใจ ความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ ที่เหลืออยู่ไม่มากนักของเมืองไทยเราได้ไม่น้อยทีเดียว
ป่าไม้ไทย
ป่าไม้ถือเป็นแหล่งรวมพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่และสำคัญที่สุด มีสิ่งมีชีวิตอีกจำนวนมากที่อยู่ในป่าที่มนุษย์ยังไม่รู้จัก สิ่งมีชีวิตดังกล่าวอาจจะมีค่าอย่างมหาศาลต่อชีวิตมนุษย์ เช่น เป็นแหล่งวัตถุดิบของยารักษาโรคและสารเคมีตามธรรมชาติที่สำคัญ เป็นแหล่งพันธุกรรมเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ และยังอำนวยประโยชน์นานัปการทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อมวลมนุษย์โดยส่วนรวม
ประเทศไทยเคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ขนาดใหญ่ เป็นประเทศที่ประกอบด้วยความหลากหลายของชนิดป่าเขตร้อนมากที่สุดประเทศหนึ่ง สังคมป่าเขตร้อนของเราประกอบด้วยป่าดิบ และป่าผลัดใบชนิดต่าง ๆ นอกจากนี้สภาพภูมิประเทศของไทยยังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างป่าเขตร้อนชื้นอย่างแท้จริงของมาเลเซียและป่าดิบแล้ง ซึ่งปรากฏส่วนใหญ่ในประเทศไทย ลาว พม่า และเขมร จึงทำให้ประเทศไทยมีพรรณไม้ที่มีค่าของสังคมป่าทั้งสองประเทศจำนวนมาก เช่น พรรณไม้ในวงศ์ไม้ยางมีมากกว่า ๕๐ ชนิด ซึ่งพรรณไม้เหล่านี้ปรากฏเฉพาะในภูมิภาคแถบนี้เท่านั้น
สภาพทางนิเวศวิทยาของป่าแต่ละชนิดแตกต่างกันมาก จึงทำให้ส่วนประกอบของสังคมป่าแต่ละชนิดแตกต่างกันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนประกอบของพรรณไม้ชั้นล่างถือว่ามีความสำคัญต่อชีวิตของสัตว์ป่า โดยเป็นแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยทำรัง
นอกจากนี้ยังมีความน่าสนใจในแง่ของการเป็นทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปชื่นชมศึกษาตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้จัดทำไว้


พรรณไม้ ........... สารบัญ
---------------------------------------------------------------------
ป่าไม้ไทย
ชนิดป่าของเมืองไทย
ป่าเมฆอินทนนท์
ทุ่งดอกไม้ แสลงหลวง
ป่าสน ภูกระดึง
ป่าดิบ เขาใหญ่
ป่าใต้ เขาหลวง
ป่าพรุ สิรินธร
เตรียมตัวเที่ยวป่า

ข้อมูลโดย ....การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สนับสนุนข้อมูลโดย...อนุสาร อ.ส.ท.

----------------------------------------------------------
----- รักษ์ธรรมชาติกับเทรคกิ้งไทย.คอม------
อ่านเรื่องราวที่เคยลงในเวปมาแล้วครับ
----- ##### -----------
กลับไปหน้าแรก มีเรื่องน่าสนใจให้อ่านอีกมากเลยครับ