ดอยอินทนนท์
ไทยเวอร์ชั่น นิตยสารออนไลน์สำหรับผู้รักการเดินป่า Online Magazine for Trekking in Thailand English Version
โดยความเอื้อเฟื้อจากอนุสาร อสท.

ดอยอินทนนท์ อินทนนท์
ป่าเมฆ ดอยอินทนนท์

อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอสันป่าตอง อำเภอจอมทอง และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน มี ดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของประเทศไทย มีสภาพป่าเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำหลายสายและเป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำปิง อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ มีเนื้อที่ประมาณ ๔๘๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓๐๑,๕๐๐ ไร่
จุดเด่นของอุทยานแห่งชาตินี้ คือ ยอด ดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นยอดเขาสูง อากาศบนยอดดอยหนาวเย็นตลอดปี ยามฤดูหนาวหนาวจัด มีเมฆหมอกครึ้ม ต้นไม้ในบริเวณยอดแปลกไปกว่าที่อื่น เพราะมีสภาพคล้าย ป่าดึกดำบรรพ์ ตามต้นไม้มีตะไคร่และมอสจับเขียวครึ้ม พรรณไม้ดอก เช่น กุหลาบป่า คล้ายกับที่ภูกระดึง แต่สูงใหญ่กว่ามาก จนเรียกกันว่า "กุหลาบพันปี" นอกจากนี้ยังมีลานข้าวดอกฤๅษี ซึ่งเป็นมอสชนิดหนึ่ง ขึ้นอยู่หนาแน่น มีสีเขียวสลับกับสีน้ำตาลอ่อน ๆ มอสชนิดนี้ขึ้นได้เฉพาะที่สูง ความชื้นมาก และอากาศหนาวเย็นเท่านั้น
ที่นี่ได้จัดทำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติซึ่งเหมาะสำหรับการชมพรรณไม้ ป่าดิบเขา หรือ ป่าเมฆ ไว้ ๒ เส้นทาง คือ
ทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา
เส้นทางเดินนี้เป็นทางศึกษาธรรมชาติด้วยตนเอง ตั้งอยู่บริเวณใกล้ยอดดอยอิน-ทนนท์ มีระยะทางประมาณ ๓๖๐ เมตร โดยได้กำหนดจุดสื่อความเข้าใจไว้ ๑๑ จุด ลักษณะเส้นทางเป็นแบบวงรอบ จัดทำเป็นสะพานไม้ยกระดับ เพื่อป้องกันการเหยียบย่ำสิ่งมีชีวิตบนดิน
ตลอดเส้นทางเราจะได้พบเห็นสภาพป่าดิบเขาหรือป่าเมฆ ที่หลากหลายไปด้วยพืชพรรณของเขตกึ่งร้อน อย่างเช่น กุหลาบพันปี ก่อชนิดต่าง ๆ รวมทั้งมอส เฟิร์น และกล้วยไม้ที่เกาะอาศัยทั่วไปตามต้นไม้
เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ กิ่วแม่ปาน
เส้นทางเดินป่าแห่งนี้อยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๔๒ ทางด้านซ้ายมือขาขึ้นดอย ห่างจากทางเข้าพระมหาธาตุฯ เพียงเล็กน้อย เป็นเส้นทางเดินเท้าระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาสัมผัสและเรียนรู้ธรรมชาติอย่างแท้จริง
เส้นทางผ่านสภาพป่าหลายลักษณะ มีตั้งแต่ ป่าดิบชื้น ขึ้นบริเวณริมลำธารซึ่งมีไม้ดอกล้มลุกและเฟิร์นที่หายากหลายชนิด ช่วงที่เป็นป่าดิบเขามีไม้อิงอาศัยแปลก ๆ เช่น กล้วยไม้ไก่แดง และมอสนานาชนิด นอกจากนี้ยังผ่านไหล่ผาซึ่งมีป่ากุหลาบพันปีที่จะออกดอกบานสะพรั่งในฤดูหนาว โดยการเดินในเส้นทางนี้ นักท่องเที่ยวจะต้องแจ้งความประสงค์ และขออนุญาตเข้าใช้เส้นทางที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๓๑ ก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายและป้องกันรักษาสภาพพื้นที่ป่าให้คงอยู่ถาวร เป็นมรดกของส่วนรวมสืบไป
การเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวก
หากขับรถยนต์มาเองจากตัวเมืองเชียงใหม่ ไปตามถนนสายเชียงใหม่-ฮอด ประมาณหลักกิโลเมตรที่ ๕๘ ก่อนถึงตลาดอำเภอจอมทอง มีถนนแยกไปทางขวา คือถนนสายจำมทอง-ดอยอินทนนท์ ซึ่งระยะทางถึงยอด ดอยอินทนนท์ ประมาณ ๔๘ กิโลเมตร
หรือใช้บริการรถโดยสารจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปยังอำเภอจอมทอง ระยะทาง ๖๐ กิโลเมตร โดยมีรถยนต์โดยสารขนาดเล็กสีเหลืองและรถยนต์โดยสารประจำทาง (สีน้ำเงิน) จอดรอรับผู้โดยสารอยู่บริเวณคิวรถที่บริเวณประตูเชียงใหม่ และจากอำเภอจอมทองไปยังอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ มีรถยนต์โดยสารขนาดเล็กสีเหลืองจอดรอรับผู้โดยสารอยู่บริเวณคิวรถตลาดอำเภอจอมทอง
อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ มีบ้านพัก เต็นท์สนามนอนคู่ และสถานที่กางเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป รายละเอียดติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ถนน อินทนนท์-จอมทอง กิโลเมตรที่ ๓๑ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๖๐ หรือติดต่อส่วนอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้ เขตจตุ-จักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๕๗๙-๔๘๔๒, ๕๗๙-๐๕๒๙, ๕๖๑-๔๒๙๒-๓ ต่อ ๗๒๔, ๗๒๕........... สารบัญ
---------------------------------------------------------------------
ป่าไม้ไทย
ชนิดป่าของเมืองไทย
ป่าเมฆอินทนนท์
ทุ่งดอกไม้แสลงหลวง
ป่าสนภูกระดึง
ป่าดิบเขาใหญ่
ป่าใต้เขาหลวง
ป่าพรุสิรินธร
เตรียมตัวเที่ยวป่า

ข้อมูลโดย ....การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สนับสนุนข้อมูลโดย...อนุสาร อ.ส.ท.

----------------------------------------------------------
----- รักษ์ธรรมชาติกับเทรคกิ้งไทย.คอม------
แนะนำเว็บไซต์ดอยอินทนนท์ http://www.doiinthanon.com
----- ##### -----------
กลับไปหน้าแรกของเว็บไซต์ มีเรื่องดี ๆ ให้อ่านอีกมากครับ
ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์ ดอยอินทนนท์