ไทยเวอร์ชั่น นิตยสารออนไลน์สำหรับผู้รักการเดินป่า Online Magazine for Trekking in Thailand English Version
โดยความเอื้อเฟื้อจากอนุสาร อสท.
ทุ่งแสลงหลวง
ทุ่งแสลงหลวง
ทุ่งดอกไม้ ทุ่งแสลงหลวง
อุทยานแห่งชาติ ทุ่งแสลงหลวง มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอวังทอง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอหล่มสัก อำเภอเมืองฯ อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ ๑,๒๖๒.๕๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๗๘๙,๐๐๐ ไร่
สภาพโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นภูเขาคล้ายหลังเต่าสูง ๆ ต่ำ ๆ ทางด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาหินปูนทอดเป็นแนวยาวเหนือ-ใต้ ตอนกลางประกอบด้วยเทือกเขาสูงหลายแห่ง มีจุดสูงสุดคือบริเวณเขาแค สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ ๑,๐๒๘ เมตร อันเป็นต้นน้ำลำธารหลายสาย เช่น ห้วยเข็กใหญ่ ห้วยเข็กน้อย มีสภาพธรรมชาติ ทิวทัศน์ และเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามอันเป็นแหล่งทุ่งหญ้าธรรมชาติแบบสะวันนาสลับป่าสนและป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์ที่สุดอีกแห่งของประเทศไทย
ผู้ที่มาศึกษาธรรมชาติและชมพรรณไม้มีเส้นทางให้เลือกเดินหลายเส้นทาง ได้แก่
เส้นทางเดินไป ทุ่งแสลงหลวง
ทุ่งแสลงหลวง เป็น ทุ่งหญ้าสะวันนา สภาพพื้นที่เป็นทุ่งหญ้าโล่งใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐ ตารางกิโลเมตร ตามเส้นทางจะตัดผ่านทุ่งหญ้าคาสลับป่าเบญจพรรณที่มีไม้ดอกล้มลุกแปลก ๆ ผุดขึ้นมาให้ชมในช่วงฤดูฝน
เส้นทางเดินไปทุ่งพญา
นักท่องเที่ยวมักเดินทางเข้าไปกางเต็นท์พักแรม เพื่อชื่นชมความงามของป่าสนท่ามกลางสายหมอกยามเช้า ในช่วงปลายฤดูฝนและฤดูหนาว ต้นสน ที่ขึ้นอยู่ในป่าแห่งนี้เป็นสนสองใบ มีขนาดสูงใหญ่มากกว่าที่ใด ๆ ในประเทศไทย ตามกิ่งสนเราได้พบกล้วยไม้อิงอาศัยที่หาชมได้ยาก นั่นคือ เอื้องชะนีและเอื้องคำปากไก่
เส้นทางเดินไปแก่งวังน้ำเย็น
อยู่ระหว่างเส้นทางเดียวกับทางไป ทุ่งโนนสน ระหว่างเส้นทางสู่แก่ง สภาพป่าจะค่อย ๆ เปลี่ยนไป จากทุ่งหญ้าสู่ ป่าเต็งรัง สลับด้วยป่าสนและป่าเบญจพรรณ
ส่วนบริเวณป่าดิบชื้นริมลำธารน้ำตกจะมีความหลากหลายของพืชพรรณไม้ใหญ่ที่พื้นป่าก็มีพรรณไม้แปลกตาขึ้นอยู่มากมาย อย่างพืชจำพวกเฟิร์นและบอนต่าง ๆ
เส้นทางเดินไป ทุ่งโนนสน
ทุ่งโนนสน เป็น ทุ่งหญ้าสะวันนา สลับกับป่าสนเขา ตั้งอยู่ใจกลางอุทยานฯ บนยอดเขาโคสน ลักษณะคล้าย ทุ่งแสลงหลวง และ ทุ่งนางพญา ในช่วงปลายฝนต้นหนาวจะมีดอกไม้หลายชนิดผลัดกันเบ่งบานสะพรั่ง เช่น ดุสิตา เอื้องม้าวิ่ง กระดุมเงิน กระดุมทอง เอื้องนวลจันทร์ ยี่โถปีนัง หงอนนาค หม้อข้าวหม้อแกงลิง หยาดน้ำค้าง ฯลฯ เหมาะแก่การเดินป่าและพักแรม โดยเดินทางจากหน่วยจัดการอุทยานฯ (ขับเคลื่อนสี่ล้อ)
การเที่ยวทุ่งโนนสนควรจะไปประมาณช่วงปลายเดือนตุลาคมจนถึงต้นเดือนธันวาคม เนื่องจากเป็นช่วงหมดฝน ทำให้การเดินป่าไม่ลำบากมากนัก

การเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวก

ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ทุ่งแสลงหลวง ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข ๑๒ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๘๐ สามารถเดินทางไปถึงได้ ๒ เส้นทาง
เส้นทางที่ ๑ จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๒ จนถึงนครสวรรค์ ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ถึงพิษณุโลก แล้วเดินทางต่อโดยใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๒ สายพิษณุโลก-วังทอง-หล่มสัก จนถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๘๐ รวมระยะทางสายนี้ทั้งหมดประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร
เส้นทางที่ ๒ จากกรุเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข ๑ ถึงสระบุรี ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข ๒๑ ผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๒ สายพิษณุโลก-หล่มสัก โดยเดินทางย้อนไปทางจังหวัดพิษณุโลก จนถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ ๘๐ รวมระยะทางของเส้นทางสายนี้ประมาณ ๔๖๐ กิโลเมตร
หน่วยจัดการอุทยานแห่งชาติ ทุ่งแสลงหลวง (หนองแม่นา) อยู่ทางตอนใต้ของพื้นที่อุทยานฯ ห่างจากที่ทำการฯ ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร หากเดินทางจากที่ทำการฯ ให้ไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๒ สายพิษณุโลก-หล่มสัก ไปทางหล่มสัก ๒๐ กิโลเมตร เมื่อถึงสามแยกแคมป์สน เลี้ยวขวาไปทางอำเภอเขาค้อ ผ่านหน้าอำเภอเขาค้อ ถึงสี่แยก เลี้ยวขวาผ่านหน้าพระตำหนักเขาค้อ ตรงไปจนถึงบ้านทานตะวัน เลี้ยวขวาเข้าตรงป้าย
สำหรับที่พัก บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติทุ่ งแสลงหลวง ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มี ๘ หลัง พักได้หลังละ ๖, ๑๒ และ ๑๔ คน ค่าธรรมเนียมกางเต็นท์ ๕ บาท ต่อคน ต่อคืน (ทางอุทยานฯ ไม่มีเต็นท์ให้เช่า ต้องนำมาเอง)
บริเวณหน่วยจัดการอุทยานแห่งชาติ ทุ่งแสลงหลวง (หนองแม่นา) ตำบลหนองแม่นา มี ๒ หลัง พักได้หลังละ ๑๔ คน ค่ายพักแรม (ต้องนำเครื่องนอนมาเอง) มี ๒ หลัง พักได้หลังละ ๔๐ คน ค่าธรรมเนียมกางเต็นท์ ๕ บาท ต่อคน ต่อคืน (ทางอุทยานฯ ไม่มีเต็นท์ให้เช่า ต้องนำมาเอง) ติดต่อจองบ้านพักได้ที่ส่วนอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๕๖๑-๔๒๙๒-๓ ต่อ ๗๒๔-๕
ในกรณีไปแคมป์ ทุ่งโนนสน ต้องแจ้งรายละเอียดโปรแกรมการเดินทางล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่นำทางที่ อุทยานแห่งชาติ ทุ่งแสลงหลวง ตู้ ปณ. ๖๔ อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐

ทุ่งโนนสน


........... สารบัญ
---------------------------------------------------------------------
ป่าไม้ไทย
ชนิดป่าของเมืองไทย
ป่าเมฆอินทนนท์
ทุ่งดอกไม้แสลงหลวง
ป่าสนภูกระดึง
ป่าดิบเขาใหญ่
ป่าใต้เขาหลวง
ป่าพรุสิรินธร
เตรียมตัวเที่ยวป่า

ข้อมูลโดย ....การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สนับสนุนข้อมูลโดย...อนุสาร อ.ส.ท.

----------------------------------------------------------
----- รักษ์ธรรมชาติกับเทรคกิ้งไทย.คอม------
อ่านเรื่องราวที่เคยลงในเวปมาแล้วครับ
----- ##### -----------
กลับไปหน้าแรก มีเรื่องน่าสนใจให้อ่านอีกมากครับ