น้ำตกกรุงชิง/u>
ไทยเวอร์ชั่น นิตยสารออนไลน์สำหรับผู้รักการเดินป่า Online Magazine for Trekking in Thailand English Version
โดยความเอื้อเฟื้อจากอนุสาร อสท.
เขาหลวง
เขาหลวง
ป่าใต้ เขาหลวง น้ำตกกรุงชิง

อุทยานแห่งชาติ เขาหลวง มีเนื้อที่ประมาณ ๓๕๖,๒๕๐ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอำเภอท่าศาลา อำเภอลานสกา อำเภอเมืองฯ อำเภอพรหมคีรี อำเภอฉวาง อำเภอพิปูน และกิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานฯ เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มียอดเขาที่สูงที่สุดในภาคใต้ คือยอด เขาหลวง ซึ่งมีความสูงถึง ๑,๘๓๕ เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง และเนื่องจากตั้งอยู่ในคาบสมุทร จึงได้รับอิทธิพลจากมรสุมทั้งสองด้านทำให้มีฝนตกเกือบตลอดปี โดยเดือนพฤศจิกายน แต่จะมีระยะที่ฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน
ด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของพืชพรรณและสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติ เขาหลวง จึงเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวพันธุ์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีพืชและสัตว์หายากอยู่มากมาย หลายชนิดเป็นสิ่งมีชีวิตถิ่นเดี่ยว (Endemic) พบได้เฉพาะที่ เขาหลวง เท่านั้น
นอกจากนี้อุทยานฯ เขาหลวง ยังมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติหลายแห่งที่เหมาะสมต่อการพักผ่อนสันทนาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องป่าศึกษาธรรมชาติ ชมพรรณไม้ ซึ่งมีให้เลือกหลายระดับหลายรูปแบบ อันได้แก่
เส้นทางศึกษาธรรมชาติหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ
ตามหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ หลายแห่งจะจัดทำเส้นทางเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมธรรมชาติได้สะดวก ซึ่งมีตั้งแต่เส้นทางเลาเลียบธารน้ำตก ซึ่งจะผ่านป่าร่มรื่นและเต็มไปด้วยพรรณไม้ เช่นที่น้ำตกอ้ายเขียวและน้ำตกพรหมโลก ส่วนเส้นทางพิเศษซึ่งตัดผ่านป่าให้เดินศึกษาธรรมชาติพร้อมชมน้ำตกไปด้วยนั้นจะมีที่ น้ำตกกะโรม อันเป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานฯ
ทางเดินศึกษาธรรมชาติ น้ำตกกรุงชิง
น้ำตกกรุงชิง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ อยู่ทางตอนเหนือของอุทยานฯ ตบอดสองข้างทางเดินเท้าสู่บริเวณน้ำตกเป็นป่าดิบชื้นเชิงเขา ที่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์และสวยงาม เต็มไปด้วยพรรณไม้ป่าดิบที่น่าสนใจมากมาย อย่างเช่น ต้นช้างร้องไห้ ปาล์มหายากของโลก ต้นประที่ผลิใบเป็นสีแดงสวยงามทั้งป่า

เขาหลวง


เส้นทางเดินป่าสู่ยอด เขาหลวง
เป็นเส้นทางที่ต้องเดินเท้าไต่ระดับความสูงจาก ๑๐๐-๒๐๐ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง จนถึงยอด เขาหลวง ซึ่งอยู่ที่ระดับความสูงถึง ๑,๘๓๕ เมตร นักเดินทางต้องมีเวลามากพอสำหรับการเดินป่าในเส้นทางนี้ด้วย เพราะการเดินทางไป-กลับ ต้องใช้เวลาอย่างน้อย ๓ วัน ๒ คืน
การเดินป่าในเส้นทางนี้นับเป็นการเดินทางที่คุ้มค่า เพราะระหว่างทางจะได้พบกับสภาพป่าครบทุกประเภทที่มีในอุทยานแห่งชาติ เขาหลวง ซึ่งจะพบพรรณไม้ที่แปลกตาหายากมากมาย เช่น
ป่าดิบชื้น เชิงเขาจะมีต้นมหาสดำ เป็นพืชเด่นขึ้นอยู่ตามหุบเขาที่มีลำธารน้ำไหลผ่าน กล้วยไม้ป่าดงดิบซึ่งหาชมที่อื่นได้ยากก็จะขึ้นอยู่บริเวณนี้
ส่วนบริเวณ ป่าดิบเขา ที่อยู่ในพื้นที่สูงกว่า ๑,๕๐๐ เมตร ขึ้นไป ตามลำต้นไม้ใหญ่ตลอดจนพื้นป่าทั่วบริเวณมีพวกมอส เฟิร์น และไลเคนนานาชนิด ขึ้นคลุมอย่างหนาแน่น ที่สำคัญคือมีเฟิร์นบัวแฉกใหญ่ และบัวแฉกใบมน ขึ้นอยู่บนยอดเขา
การเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวก
หมู่บ้าน คีรีวง เป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาหลวงและชมรมการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้าน คีรีวง ให้บริการนำชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นภายในหมู่บ้านคีรีวง รวมทั้งให้บริการนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางขึ้นยอดเขาหลวง โดยจัดหาคนนำทาง ลูกหาบ หรือเสบียงให้ นักท่องเที่ยวจะต้องทำหนังสือติดต่อขออนุญาตในการขึ้นเขาหลวงล่วงหน้า ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาหลวง
การเดินทางจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ใช้เส้นทางหลวง ๔๐๑๕ ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ก่อนถึงอำเภอลานสกามีถนนแยกเข้าหมู่บ้านคีรีวงทางขวามือ ไปอีกประมาณ ๖ กิโลเมตร
ติดต่อขึ้นเขาหลวงที่ชมรมการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้าน คีรีวง ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบนกำโลน หมู่ที่ ๕ ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๓๐
สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้นำรถไปเอง มีคิวรถสองแถวบริการรับ-ส่ง ระหว่างตัวเมืองนครและแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ จอดอยู่บริเวรตลาดแม่สมจิตร ในอำเภอเมืองฯ
ส่วนการเดินทางไป น้ำตกกรุงชิง ไปได้โดยเดินทางจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ใช้เส้นทางหลวง ๔๐๑๖ ผ่านทางเข้า น้ำตกพรหมโลก น้ำตกอ้ายเขียว ถึงสามแยกนากเหลงเลี้ยวซ้าย ถึงบ้านโรงเหล็ก กิ่งอำเภอนบพิตำ เลี้ยวขวาไปต่อตามเส้นทางหลวง ๔๑๘๖ ถึงบ้านห้วยพาน เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทางหลวง ๔๑๘๘ รวระยะทางประมาณ กรุงชิงอีก ๘ กิโลเมตร อยู่ทางด้านซ้ายมือ
สอบถามรายละเอียดข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน ททท. ภาคใต้ เขต ๒ สนามหน้าเมือง ถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองฯ นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทรศัพท์ (๐๗๕) ๓๔-๖๕๑๕-๖ โทรสาร (๐๗๕) ๓๔-๖๕๑๗
........... สารบัญ
---------------------------------------------------------------------
ป่าไม้ไทย
ชนิดป่าของเมืองไทย
ป่าเมฆอินทนนท์
ทุ่งดอกไม้แสลงหลวง
ป่าสนภูกระดึง
ป่าดิบเขาใหญ่
ป่าใต้เขาหลวง
ป่าพรุสิรินธร
เตรียมตัวเที่ยวป่า

ข้อมูลโดย ....การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สนับสนุนข้อมูลโดย...อนุสาร อ.ส.ท.

----------------------------------------------------------
----- รักษ์ธรรมชาติกับเทรคกิ้งไทย.คอม------
อ่านเรื่องราวที่เคยลงในเวปมาแล้วครับ
----- ##### -----------
กลับไปหน้าแรกของเวบไซต์ มีเรื่องน่าสนใจให้อ่านมากมายครับ
น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง น้ำตกกรุงชิง เขาหลวง