เข้ามาครั้งแรกอ่านที่นี่ ท่องเที่ยว รู้จักเรา โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว

ทะเล เกาะช้าง ล่องแก่ง ดูนก
 เบอร์โทรศัพท์น่ารู้
เบอร์โทรศัพท์/ที่อยู่ อุทยานแห่งชาติ พบข้อมูลผิดพลาดแจ้งได้ที่ [email protected] ครับ ขอบคุณมาก
ภาคเหนือ

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ตู้ ปณ.64 อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 โทร. 01-2260728
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ 67260 โทร. 056-729002
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร. 053-311605
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล หมู่ 8 ต.ท่าปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140 โทร. 053-519216
อุทยานแห่งชาติลานสาง ตู้ปณ.8 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. 055-519015
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ตู้ปณ.1 อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160 โทร. 055-619200
อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ตู้ปณ.10 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทร. 055-619214-5
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ตู้ปณ.18 อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 โทร. 053-818348
อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ตู้ปณ.1 อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ตู้ปณ.16 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร. 053-612620
อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช ตู้ปณ. 10 อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. 055-511429
อุทยานแห่งชาติคลองลาน ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตู้ปณ.3 อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 โทร. 055-233527
อุทยานแห่งชาติแม่ยม ตู้ปณ.4 อ.สอง จ.แพร่ 54120
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ตู้ปณ.29 อ.คลองลาน จ.กำแพงเพขร 62180 โทร. 055-779010-1
อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 โทร. 054-229000
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ตู้ปณ. แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย 57120 โทร. 053-609042
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า สนง.ป่าไม้จังหวัดกำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพขร 62000 โทร. 055-719318
อุทยานแห่งชาติออบหลวง ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240 โทร. 053-242478
อุทยานแห่งชาติสาละวิน ตู้ปณ.8 ปทจ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
อุทยานแห่งชาติขุนแจ ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57280
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง หมู่ 5 ต.กึ้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 โทร. 053-471669
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง หมู่ 5 ต.กึ้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน ปณ.ร่วมจิตร ต.ร่วมจิตร อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150
อุทยานแห่งชาติตาดหมอก สนง.ป่าไม้เพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
อุทยานแห่งชาติแม่เมย ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ตู้ปณ.8 อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทร. 01-602-9844 , 01-603-4558
อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ บ้านแม่ตะไคร้ ต.ทาเหนือ กิ่งอ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130
อุทยานแห่งชาติภูซาง ต.ภูซาง กิ่งอ.ภูซาง จ.พะเยา 56110 โทร. 054-483094
อุทยานแห่งชาติออบขาน ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
อุทยานแห่งชาติแม่วะ หมู่ 2 ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52230 โทร. 054-296009
อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา ศูนย์อุทยานแห่งชาติภาคเหนือ สนง.ป่าไม้เขตเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร. 053-818348
อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท หมู่ 3 ต.ย้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง 52110
อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง ศูนย์ข่าวอช.แพร่ 84 ถ.คุ้มเดิม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 โทร. 054-296009
อุทยานแห่งชาติคลองตรอน หมู่ 3 ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตย์ 53110
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ตู้ปณ. 14 อ.นาน้อย จ.น่าน 55150
อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง ตู้ปณ. 39 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 โทร. 053-451441 ต่อ 302
อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง หมู่ 6 ต. บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 56160
อุทยานแห่งชาติแม่โถ ศูนย์อุทยานแห่งชาติภาคเหนือ สนง.ป่าไม้เขตเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร. 053-818348
อุทยานแห่งชาติพาเจริญ ถ.แม่สอด-อุ้มผาง หมู่ 6 ต. ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว ต. สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
อุทยานแห่งชาติเชียงดาว ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50180
อุทยานแห่งชาติขุนขาน 111-1 หมู่ 1 ต. ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
อุทยานแห่งชาติแม่เงา ตู้ปณ.37 ปทจ.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110
อุทยานแห่งชาติแม่ปืม หมู่ 8 บ้านป่าตึง ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ต.ห้วยมุ่น อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110
อุทยานแห่งชาติแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 55000 โทร. 054-710136
อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน ตู้ปณ.13 อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ 70 หมู่ 1 ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
อุทยานแห่งชาติดอยจง สนง.ป่าไม้เขตลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
อุทยานแห่งชาติแม่ภาษา สนง.ป่าไม้ตาก อ.เมือง จ.ตาก 63100
อุทยานแห่งชาติแม่จริม ศูนย์อช.ภาคเหนือ 657 หมุ่ 5 ซ.อุดมทรัพย์ ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน 55000
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 053-248405
อุทยานแห่งชาตินันทบุรี ตู้ปณ.3 อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
ภาคกลาง,ตะวันออก,ตะวันตก
อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว เลขที่ 41 หมู่ 12 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22190
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ตู้ปณ. 107 อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 โทร. 034-516530
อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ตู้ปณ. 11 อ.แกลง จ.ระยอง 21110
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ ปทจ.เขาคิชฌกูฎ ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี 22109 โทร. 039-452074
อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ปท.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
อุทยานแห่งชาติไทรโยค หมู่ 7 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 โทร. 034-516163-4
อุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร 036225172
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 โทร. 034-459291
อุทยานแห่งชาติปางสีดา ตู้ปณ.55 อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 โทร. 049-249052
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ตู้ปณ.15 ป.ท. ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ตู้ปณ.18 อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว หมู่ 2 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140
อุทยานแห่งชาติพุเตย ตู้ปณ. 19 อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180
อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ตู้ปณ.18 อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตู้ปณ.9 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 โทร. 037319002
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง สนง.ป่าไม้จังหวัดเลย อ.เมือง จ.เลย 42000 หรือ ภูกระดึง จ.เลย 42180 โทร. 042-811112
อุทยานแห่งชาติภูพาน ตู้ปณ.11 อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร. 042-711802 ต่อ 106
อุทยานแห่งชาติภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
อุทยานแห่งชาติตาดโตน ตู้ปณ.22 อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทร. 01-926-4870
อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ตู้ปณ.6045 อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220 โทร. 045-243120
อุทยานแห่งชาติทับลาน ตู้ปณ.37 กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ตู้ปณ.อุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250
อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280
อุทยานแห่งชาติห้วยหวด อ.เต่างอย จ.สกลนคร 47260
อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร สนง.ป่าไม้มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
อุทยานแห่งชาติภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 โทร. 043-249052
อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ตู้ปณ.4 อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180 โทร.043-249050 , 249054
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ตู้ปณ.5 อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220 โทร. 045-249780
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว บ้านหนองเม็ก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 โทร. 042-619076
อุทยานแห่งชาติไทรทอง ตู้ปณ.1 อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250
อุทยานแห่งชาตินาแห้ว ต.แสงกา อ.นาแห้ว จ.เลย 42170 โทร. 042-819340
อุทยานแห่งชาติตาพระยา ตู้ปณ.20 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตู้ปณ.14 อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตู้ปณ.2 ปทจ.เทพสถิตย์ จ.ชัยภูมิ 36230 โทร. 034-516667
อุทยานแห่งชาติภูลังกา ต.นางัว อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140
อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก ตู้ปณ. 6 ปทจ. สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
อุทยานแห่งชาติน้ำพอง ตู้ปณ. 13 ดอนโมง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240 โทร. 043-248006-7
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา สนง. ป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
ภาคใต้
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง หมู่ 4 ต.เขาแก้ว อ.ลานสะกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 โทร. 075-309047
อุทยานแห่งชาติเขาสก ตู้ปณ. 1 อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250 โทร. 077-299150-1
อุทยานแห่งชาติพนมเบญจา ตู้ปณ. 26 อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า หมู่ 9 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 93190
อุทยานแห่งชาติศรีพังงา ตู้ปณ. 22 ปทจ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ตู้ปณ. 65 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 โทร. 075-309206
อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ตู้ปณ. 93 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี หรือ หมู่7 ต.ตะกุกเหนือ กิ่งอ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84180
อุทยานแห่งชาติห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ตู้ปณ. 12 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
อุทยานแห่งชาติบางลาง ตู้ปณ. 1 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150 โทร. 073-297099
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี สนง.ป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร. 032-611275
อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว สนง.ป่าไม้ระนอง อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร. 077-848818
อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด
อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
อุทยานแห่งชาติเขานัน ตู้ปณ. 151 อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
อุทยานแห่งชาติคลองพนม ต.คลองสก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี บ้านไร่เหนือ หมู่ 2 ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210
อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป หมู่ 3 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130
อุทยานแห่งชาติทางทะเล
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทร. 032-603751
อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ตู้ปณ. 6 อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทร. 074-729202,729002-3
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล 96160 โทร. 074-797073 , 01-230-0561
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 147 ถ.ตลาดล่าง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 077-286025 (ฝั่ง) ,420225 (เกาะ)
อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทร. 076-412188 , 411136
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ตู้ปณ.9 อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทร. 076-491378 , 419028-9
อุทยานแห่งชาติสิรินาถ 89/1 หมู่ 1 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83140 โทร. 076-327152,327407 , 01-933-3922
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด บ้านก้นอ่าว ต.บ้านเพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160 โทร. 038-653034
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ตู้ปณ.9 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 โทร. 075-210099
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน หมู่ 1 อ.ทับละมุ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โทร. 076-411913-4
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 โทร. 039-538100
อุทยานแห่งชาติแหลมสน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120 โทร. 01-2296763
อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร. 075-637436
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อ.ละงู จ.สตูล 91130 โทร. 074-781572
อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทร. 074-711901
อุทยานแห่งชาติเกาะลันตา หมู่ 5 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 โทร. 075-629018
อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 โทร. 01-2290659
อุทยานแห่งชาติหาดวนกร ต.ห้วยยาง อ.ห้วยาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี 2/2 ถ.อ่าวลึก-แหลมสัก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระยี่ 81110 โทร. 075-681071
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ตู้ปณ. 8 ปณจ. ปากน้ำชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร โทร. 077-580193
อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี 130 หมู่ 3 บ้านหินช้าง ถ.เพชรเกษม ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
อุทยานแห่งชาติน้ำตกธารเสด็จ 108 หมู่ 3 เกาะพงัน อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280 โทร. 077-238275
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม 393 หมู่ 3 ต.หงาว จ.ระนอง 85000 โทร. 077-821902
อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ ตู้ปณ.2 อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
หน่วยพิทักษ์อุทยานเขาสก แก่งเชี่ยวหลาน เขื่อนรัชชประภา (077)240720 ต่อ 5715
แพนางไพร (077)299318-9
บ้านพัก กฟผ. เขื่อนรัชชประภา (077)311522
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว 01-222-0513
สำนักงานท่องเที่ยวนครนายก (น้ำตกแม่ปล้อง) 037-311273/037-313546
อบต. ดงนาทาม ติดต่อเดินป่าดงนาทามที่ 045-249002
วนอุทยานปราณบุรี โทร 01-2132925,01-6826674

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานด้านอนุรักษ์ธรรมชาติ
มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย 02-258-5560
ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรชายเลนแห่งชาติ 579-2284 ถึง 45 ต่อ 490
ชมรมเด็กรักนก จ.ชัยภูมิ 01-900-5789

เบอร์โทรศัพท์บริษัทรถทัวร์ / ราคา
สถานีขนส่งสายเหนือ 9360657
ถาวรฟาร์ม 2823341-5
สยามเฟิร์สทัวร์ 245-2529
สมบัติทัวร์ 271-3005
ขนส่งสายใต้รถธรรมดา 4345557-8
ขนส่งสายใต้รถแอร์ 435-1199,4347191
ขนส่งเอกมัย 391-2504,3922520
เชิดชัยทัวร์ 3929227,3912804
สหมิตรทัวร์ 3914164,391-2237
พรนิภาทัวร์ 391-5179

 อื่นๆ

ทะเล เกาะช้าง ล่องแก่ง ดูนก