ขอกำหนดกติกา โดยใช้ข้อมูลจากเว็บ pantip.com (พี่วันฉัตร) มาเป็นแนวทาง

เว็บไซต์ TrekkingThai.Com ปฏิบัติตามและยอมรับธรรมนูญของผู้ประกอบวิชาชีพผู้ดูแลเว็บของสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

ในการร่วมกิจกรรมแสดงความเห็นในกระทู้ ทั้งของสมาชิก (สำหรับกระดานข่าวที่กำหนดสิทธิ์เฉพาะสมาชิก) และของบุคคลทั่วไป(เฉพาะกระดานข่าวที่อนุญาตทั่วไป)ผู้เข้าร่วมพึงต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์ และราชวงศ์ เป็นอันขาด
2. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บันทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
3. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร
4. ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
5. ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น โดยมูลแห่งความขัดแย้งดังกล่าว ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นโดยเสรีเช่นวิญญูชน พึงกระทำ
6. ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อ ศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา
7. ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณะชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
8. ห้ามเสนอข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใดๆ
9. ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น เบอร์เพจ, อีเมล์หรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเบอร์เพจหรือโทรศัพท์ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีโอกาสผิดพลาดคลาดเคลื่อน และเป็นสื่อที่สามารถใช้ในการกลั่นแกล้งได้ง่ายกว่าชนิดอื่น TrekkingThai.Com จึงไม่มีวัตถุประสงค์ในการเป็นสื่อกลางในการนำเสนอ
10. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
11. ห้ามให้ข้อมูลการสมัครอันเป็นเท็จ หากตรวจพบหรือมีผู้แจ้ง หรือมีข้อสงสัยเราจะทำการระงับการใช้งาน User ของท่าน

          หากตรวจพบข้อความใดเข้าข่ายดังกล่าวมาแล้ว ผู้ดูแลเว็บ TrekkingThai.Com ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ ดุลยพินิจที่จะลบกระทู้เหล่านั้นทั้งกระทู้ หรือข้อความเห็นเหล่านั้นออกไป โดยอาจแสดงเหตุผลหรือไม่แสดงเหตุผลก็ตาม รวมถึงการขยายผลในการดำเนินการอื่นๆ เพื่อปกป้องสิทธิของสาธารณชนตามสมควรจากผลแห่งความผิด หรือผลแห่งกิจกรรมนั้น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

          ผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติผิด กฏ กติกา ของเว็บไซท์แห่งนี้ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดนั้นด้วยตัวเอง และข้อความหรือข้อมูลที่เสนอดังกล่าว อาจนำมาซึ่งการเปิดเผยที่มาและรายละเอียดส่วนตัวของผู้เสนอข้อความนั้นได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

ผู้ใช้งานเว็บทราบดีว่า ทุกความคิดเห็นที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ (ยกเว้นเป็นความเห็นจากผู้ดูแลเว็บเอง) และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้

          กรณีที่กิจกรรมใดที่ผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นๆ หรือท่านเองทำให้เกิดขึ้น เข้าข่ายหรือเป็นความผิดทางอาญา และ/หรือ ทางแพ่ง ผู้บริหารเว็บไซท์แห่งนี้ถือว่า ผู้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวยินยอมให้ Internet Service Provider หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ที่เป็นแหล่งที่มาของกิจกรรมดังกล่าว เปิดเผยข้อมูลต่อผู้บริหารเว็บไซท์แห่งนี้ และ/หรือเจ้าพนักงานที่ทำหน้าที่ ในขอบเขตของ ISP นั้นๆ โดยไม่เป็นการผิดมารยาท หรือจรรยาบรรณ ของ ISP นั้นๆ และทาง TrekkingThai.Com จะดำเนินการตามที่เห็นสมควรกับข้อมูลที่ได้รับนั้น และพิจารณาให้ข้อมูลกับเจ้าพนักงานหรือผู้เสียหายได้ตามเหมาะสมเท่าที่จำเป็นและตามที่มีข้อมูล สำหรับข้อมูลเนื้อหาที่ลบออกไปแล้วทางเราขอสงวนสิทธิ์เป็นกรณี ๆ ไป          กรณีหมิ่นประมาท โดยใช้กระดานข่าวทำการเผยแพร่ข้อความที่อาจเป็นการหมิ่นประมาทได้ ขอให้ทราบว่าทางเว็บไม่สนับสนุน ไม่ยินยอม ไม่มีเจตนาทำให้ผู้ใดเสื่อมเสียชื่อเสียงจากการหมิ่นประมาท ท่านผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องรับรู้ก่อนเข้าใช้บริการว่าข้อความต่างๆ จะถูกโพสโดยบุคคลอื่นๆ ได้และปรากฎทันที ท่านต้องยินดียอมรับความเสี่ยงนี้ได้ และไม่ทำการฟ้องร้องทางแพ่ง และ/หรืออาญา ในฐานความผิดหมิ่นประมาทต่อทางเว็บไซต์แห่งนี้ในกรณีที่พบข้อความหมิ่นประมาทท่านปรากฎภายในเว็บไซต์นี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยทางเราขอยืนยันว่าไม่มีเจตนาใด ๆ จะทำให้ท่านหรือใครเสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งสิ้น และไม่อนุญาตใด ๆ แต่เกิดจากการฝ่าฝืนและกระทำผิดเองของผู้โพสข้อความที่ไม่เคารพกติกาที่กำหนดไว้ชัดเจน เมื่อได้รับแจ้งจากท่านหรือผู้อื่นว่ามีข้อความที่อาจเข้าข่ายหมิ่นประมาทต่อท่านหรือผู้ใดก็ตาม หรือเราตรวจพบเอง หรือ เราพบแล้วโดยการแจ้งและพิจารณาว่าเราไม่ต้องการให้ปรากฎข้อความหรือขัดต่อกติกาตามที่กล่าว เราก็จะกระทำการลบข้อมูลดังกล่าวออกอย่างถาวรจากฐานข้อมูลของเราในเวลาที่เหมาะสมไม่รีรอ หรืออย่างช้า 3 วันหลังรับแจ้งจากผู้ร้องเรียน เพื่อยุติการเผยแพร่ต่อตามหน้าที่ที่พึงกระทำและแสดงเจตนาไม่ประสงค์ให้มีการเผยแพร่ต่อไปได้อีก และยินดีให้ความร่วมมือเพื่อให้ข้อมูลต่อเจ้าพนักงานตามข้อมูลจริงที่มี เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหาผู้กระทำผิด(ถ้ามี)ในฐานะพลเมืองดี

* เพลงและวีดีโอทุกอย่างที่สมาชิกนำมาเผยแพร่ ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า ลิขสิทธิ์ของเพลงแต่ละเพลง / วีดีโอคลิป เป็นของเจ้าของลิขสิทธ์นั้นๆ หากพบเห็นการละเมิดลิขสิทธิ์ขอความร่วมมือช่วยกันทำการแจ้งเพื่อทางเราได้นำออกไปและเราไม่สนับสนุน ส่งเสริม ยินยอม และไม่มีเจตนาให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ทุกประเภทภายในเว็บของเรา

* การสมัครเป็นสมาชิกหรือท่านเข้าใช้งานส่วนต่างๆ และเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นหมายถึงท่านได้อ่านและยอมรับที่จะปฏิบัติตามกติกานี้แล้วโดยอัตโนมัติ *