เนื่องจากทริปของทีเคทีไม่ได้ยึดหลักเงินนิยม ดังนั้นหากไม่จำเป็นจริง ๆ เราจะไม่เก็บเงินใด ๆ จากเพื่อน ๆ ร่วมทริปที่ต้องยกเลิก ยกเว้นในกรณีบอกกันฉุกเฉิน เพราะเราก็มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายไปล่วงหน้าแน่นอนแล้วเหมือนกัน ซึ่งอันนี้ขอแจ้งไว้ก่อนจะได้เข้าใจตรงกันนะ บางท่านยกเลิกแบบ 2 ชม. จะไป ยังมาถามอีกว่าทำไมไม่คืนมัดจำให้ บางท่านก็บอกเงินของฉัน คุณยังไม่ได้จ่ายไป ทำไมไม่คืนให้ โดยไม่คิดว่าเราก็ต้องเสียโอกาสรับคนที่พร้อมจะไป พร้อมจะจ่าย โดยการสำรองที่นั่งให้ท่าน ซึ่งเป็นเงินทั้งนั้นน่ะครับ แล้วผมจะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่ารถตู้ ค่าลูกหาบ ที่จองเขาไปแล้วล่ะครับคุณพี่

จึงขอกำหนดหลักเกณฑ์เอาไว้ดังนี้ครับ และขอสงวนสิทธิว่าอาจเปลี่ยนแปลงได้ กรณีผมเห็นว่าเพื่อนที่ไปจำเป็นจริง ๆ ก็จะคืนเงินให้มากกว่าที่บอกไว้ แต่จะไม่มีการเก็บเกินจากที่ตกลงกันไว้นี้ครับ และการกำหนดนี้ ก่อนใครจะยกเลิกจะได้ตัดสินใจแน่ ๆ เสียก่อนจะจองมา...


1. ในประเทศ - กรณียกเลิกทริปล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจำให้ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไข ผมไปประกาศหาคนแทนใหม่ได้ทัน ไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับ ทริปต่างประเทศ - กรณียกเลิกทริปล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจำให้ทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไข ผมไปประกาศหาคนแทนใหม่ได้ทัน ไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับ

2. ในประเทศ - กรณียกเลิกทริปในช่วง 7 - 14 วันก่อนการเดินทาง กรณีไม่มีคนมาแทน จะคืนเงินมัดจำให้ 50 % แต่ถ้าเราหาคนมาแทนท่านได้ (ซึ่งปกติก็มีโอกาสสูงพอ ๆ กับไม่มีคนมาแทน ซึ่งทางผมต้องรับผิดชอบในส่วนค่าเดินทางที่ขาดไปแน่นอน) หากหาคนแทนได้โดยการรับสมัครเพิ่ม จะคืนเงินให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม ทริปต่างประเทศ - กรณียกเลิกทริปในช่วง 12 - 19 วันก่อนการเดินทาง กรณีไม่มีคนมาแทน จะคืนเงินให้ตามที่เหลือจากจ่ายจริง แต่ละทริปมักจะมีค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าทัวร์และค่ารถที่จ่ายไปแล้วนะครับ ทั้งนี้อัตราคืนมัดจำของท่านคือ 50 % ของเงินมัดจำที่ให้ไว้ จะได้ทราบและเคลียร์กันไว้ก่อน ไม่ใช่ยกเลิกแล้ว ทำไมคุณมาหักตังเราได้ไง พี่ก็ต้องคิดถึงการทำให้ผมเสียโอกาสไปด้วย การสมัครกั๊กไว้คือการซื้อโอกาสนั่นเอง และคิดถึงว่านอกจากเสียโอกาสแล้ว อย่าให้ผมขาดทุนด้วยเลยครับ แต่ถ้าเราหาคนมาแทนท่านได้ (ซึ่งปกติก็มีโอกาสสูงพอ ๆ กับไม่มีคนมาแทน ซึ่งทางผมต้องรับผิดชอบในส่วนค่าเดินทางที่ขาดไปแน่นอน) หากหาคนแทนได้โดยการรับสมัครเพิ่ม จะคืนเงินให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม

3. ทริปในประเทศ - กรณียกเลิกทริปภายใน 7 วันก่อนการเดินทาง จนถึงวันไปจริง ๆ อย่างนี้ เก็บยึดมัดจำทั้ง 100 % นะครับ แต่กรณีมีคนมาแทน โดยการรับสมัครเพิ่มหรือคนที่ยกเลิกไปชวนเพื่อนคนอื่นมาแทน จะคืนเงินให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเช่นกัน หาคนแทนไม่ได้ยึดมัดจำทั้งหมดนะครับ (แต่อาจจะทำประกันให้ไม่ทัน เพราะเปลี่ยนแปลงชื่อฉุกเฉิน) ทริปต่างประเทศ - กรณียกเลิกทริปภายใน 12 วันก่อนการเดินทาง จนถึงวันไปจริง ๆ อย่างนี้ เก็บยึดมัดจำทั้ง 100 % เท่านั้น แต่กรณีมีคนมาแทน โดยการรับสมัครเพิ่มหรือคนที่ยกเลิกไปชวนเพื่อนคนอื่นมาแทน จะคืนเงินให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเช่นกัน หาคนแทนไม่ได้ยึดมัดจำทั้งหมดนะครับ (แต่อาจจะทำประกันให้ไม่ทัน เพราะเปลี่ยนแปลงชื่อฉุกเฉิน)

4.กรณีทริปล้มไป เช่น คนไปไม่พอ หรืออากาศไม่เป็นใจ จากทางเราเอง ก็จะคืนเงินให้ทั้งหมด อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว ... กรณีเป็นเหตุฉุกเฉินที่ควบคุมไม่ได้ เกิดขึ้น มูลค่าสูง ๆ อันนี้จะชดเชยให้แบบผ่อนส่งท่านนะครับ แต่ก็หาคืนให้จนหมดนั่นแหล่ะ


5. พิเศษ สำคัญด้วยครับ กรณีเป็นกรุ๊ปแบบเหมา (มีคณะท่านคณะเดียว) ค่าใช้จ่ายจะเป็นจำนวนที่แน่นอน เช่นไป 9 คน คนละ 3400 ก็เป็นเงิน 30600 บาท ถ้าไปน้อยกว่านั้นขึ้นมาเช่น เหลือ 8 เหลือ 7 คน ก็ยังต้องชำระ 30600 บาทนะครับ เพราะค่าใช้จ่ายโดยรวมนั้นจะคงเดิม คนน้อยราคาต่อหน่วยจะสุงขึ้นน่ะครับ เพื่อน ๆ ท่านใดใครจะเหมากรุ๊ปมาบอกเพื่อน ๆ เราให้รู้ล่วงหน้า เขาจะได้ไม่ยกเลิกง่าย ๆ ไง *_*
ขอบคุณครับทุกท่าน ......