Browsing: ดอยกาดผี

ท่องเที่ยวชุมชน
0

ทัวร์ดอยวาวี-ดอยกาดผี-นั่งรถม้าลำปาง จัดโดย TKT Ecotour ปี 60-61 ไฮไลต์ – 1 จุดชมวิวดอยกาดผี สวยงามๆ 2. ชิมชา-กาแฟ ที่ไร่กาแฟดอยช้าง และไร่ชาดอยวาวี…