Browsing: โปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์ TKT ECOTOUR

ท่องเที่ยวชุมชน
0

Once as an Organic Chef (จุฬาภรณ์พัฒนา 12) จ.นราธิวาส จัดโดย Local Alike ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าหยิบยื่นสมุนไพรที่เต็มไปด้วยสรรพคุณชั้นเลิศให้ผู้คนในชุมชน ที่หิวเมื่อไหร่ก็หิ้วกระเป๋าใบเล็กๆ ที่ทำจากกระสอบข้าวเข้าป่า เก็บสมุนไพร…

ท่องเที่ยวชุมชน
0

Once as a Gold Hunter (บ้านภูเขาทอง) จ.นราธิวาส จัดโดย Local Alike “ทอง” คือชีวิตของคนในชุมชนบ้านภูเขาทอง โดยปกติแล้วคนอีสานจะต้องขายข้าวเพื่อซื้อทองเก็บเป็นทรัพย์สมบัติ แต่ที่บ้านภูเขาทองแห่งนี้มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เรียกได้ว่า…

ท่องเที่ยวชุมชน
0

Once as a Jeep Hopper มาเป็นนักซิ่งรถจี๊ปด้วยกันสักวันหนึ่ง (บ้านทรายขาว) จ.ปัตตานี จัดโดย Local Alike พาหนะคู่กายชาวสวนบ้านทรายขาวคือรถจี๊ปสีเขียวที่อยู่รอดมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ทหารอเมริกันใช้บรรทุกกำลังพลเคลื่อนที่เร็ว เมื่อสงครามจบทหารอเมริกันได้ทิ้งรถจี๊ปไว้ที่นี่แล้วบินกลับประเทศ…

ท่องเที่ยวชุมชน
0

โปรแกรมทัวร์ Once as a Ranger มาเป็นผู้พิทักษ์ป่าด้วยกันสักวันหนึ่ง (จฬภ.พัฒนา 9) จ.ยะลา จัดโดย Local Alike ผืนป่าฮาลาบาลาที่อยู่ติดหมู่บ้านคือ “บ้าน” ของทุกคนในหมู่บ้าน…

ท่องเที่ยวชุมชน
0

โปรแกรมทัวร์ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่ โครงการ 1 ไร่แก้จนเที่ยวชุมชนศาลาดิน, จังหวัดนครปฐม จัดโดย Local Alike ร่วมกันค้นหานิยามความหมายของคำว่า 1 ไร่แก้จน เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมกิจกรรมตามฐานต่างๆที่โครงการ 1 ไร่แก้จน อาทิ…

Event/Workshop
0

โปรแกรมทัวร์ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่โครงการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ เที่ยวชุมชนปากน้ำประแสร์ จ.ระยอง จัดโดย Local Alike ศึกษาเรียนรู้การประมงน้ำจืด ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง จากนั้นเดินทางไปชุมชนปากน้ำประแสร์อดีตเมืองท่าที่สำคัญ ที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำและทะเลเป็นอย่างมาก เดินชมป่าโกงกาง และสถานที่สำคัญอย่างทุ่งโปร่งทอง…

ทัวร์ชิลชิล นา ขั้นบันได
0

ท่องเที่ยว ชุมชน “นาขั้นบันไดวัดจันทร์” แค้มป์ไฟ เล่นเตหน่า ฟังเรื่องเล่าปาเกอะญอ สัมผัสวิถีชนเผ่าผ่าน “เมตอซู” จัดโดย TKT ECOTOUR 61 ท่องเที่ยว ชุมชน ลึกซึ้งมากกว่าที่เคย…

ทริปเดินป่า ทัวร์เดินป่า เดินป่า ดอยทู่
0

ดอยทู่ จ.ตาก 2วัน 1 คืน จัดโดย TKT ECOTOUR  ปี 2561 ดอยทู่ เป็นดอยสันเขาสวย อยู่ที่จังหวัดตาก ระยะเดินเท้าไม่ไกลมาก โดยประมาณ…

1 2 3 13