วลีเด็ดของการเดินป่าที่ ปลายคลองศอก “คนอยู่…ป่าจึงยัง”

ปลายคลองศอก  อยู่หนใด? ปลายคลองศอก … อ่านเพิ่มเติม วลีเด็ดของการเดินป่าที่ ปลายคลองศอก “คนอยู่…ป่าจึงยัง”