[social] [social_icon link="https://www.facebook.com/trekkingthai" title="Facebook" type="facebook" /] [social_icon link="http://instagram.com/trekkingthai" title="Instagram" type="instagram" /] [social_icon link="http://twitter.com/trekkingthaiD" title="Twitter" type="twitter" /] [social_icon link="#" title="Pinterest" type="pinterest" /] [social_icon link="http://instagram.com/trekkingthai" title="Instagram" type="linkedin" /] [social_icon link="#" title="RSS" type="rss" /] [/social]

โปรแกรมทัวร์ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่ โครงการ 1 ไร่แก้จนเที่ยวชุมชนศาลาดิน จ.นครปฐม

0

โปรแกรมทัวร์ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่ โครงการ 1 ไร่แก้จนเที่ยวชุมชนศาลาดิน, จังหวัดนครปฐม จัดโดย Local Alike

ร่วมกันค้นหานิยามความหมายของคำว่า 1 ไร่แก้จน เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมกิจกรรมตามฐานต่างๆที่โครงการ 1 ไร่แก้จน อาทิ การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงปลา และการปลูกผักสวนครัว จากนั้นเดินทางสู่ ชุมชนศาลาดิน ชุมชนตัวอย่างที่นำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้ยั่งยืนและมั่นคง ทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้ได้เรียนรู้ อาทิ การทำข้าวตัง และการทำน้ำฟักข้าว ล่องเรือชมนาบัวสีชมพู

กิจกรรมห้ามพลาด
– เรียนรู้แนวคิดจากโครงการในพระราชดำริโครงการ1 ไร่แก้จน จังหวัดราชบุรี

– เที่ยวชุมชนศาลาดิน จังหวัดนครปฐม
– ชมความสวยงามของนาบัว
– เมนูห้ามพลาด จากวัถตุดิบท้องถิ่น อาทิ ข้าวตังสูตรพิเศษ

ระยะเวลาการจัดทริป : One Day Trip

ราคาทริปท่านละ : 2100 บาท

หมายเหตุ :
หากสนใจสามารถติดต่อตรงที่ โลเคิลอไลค์
โทร. 02 1159861 , 081 1395503
E-mail:  [email protected]
Direct: (+66) 99 – 4249562

โปรแกรมทัวร์ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่ โครงการ 1 ไร่แก้จนเที่ยวชุมชนศาลาดิน, จังหวัดนครปฐม จัดโดย Local Alike

กดที่ tab ต่างๆ เพื่อดูรายละเอียด

[tabs color=”lime”]

[tab title=”โปรแกรมทัวร์”]
[button color=”#009933″]

กำหนดเดินทาง
ทริปที่ 1 : 6 ตุลาคม 61
ทริปที่ 2 : 9 พฤศจิกายน 61
ทริปที่ 3 : 10 ธันวาคม 61
ทริปที่ 4 : 19 มกราคม 62

[/button]

วันที่หนึ่ง โครงการ 1 ไร่แก้จน – ชุมชนบ้านศาลาดิน (อาหารกลางวัน – เย็น)
07.45 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบบริเวณสถานีรถไฟใต้ดิน MRT ประตู 4 สถานีสวนจตุจักร

08.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครสู่จังหวัดราชบุรี 

10.00 น. เยี่ยมชม โครงการ 1 ไร่แก้จน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน มณฑลทหารบกที่ 16 จังหวัดทหารบกราชบุรี พร้อมเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ และร่วมทำกิจกรรมตามฐานต่างๆ (การเรียงฐานและกิจกรรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

  1. การเลี้ยงหมูหลุม
  2. การเลี่ยงไก่ เป็ด
  3. บ่อเลี้ยงปลา
  4. การเลี้ยงกบคอนโด
  5. การปลูกผักสวนครัว
  6. การทำปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยไส้เดือน

12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.  เดินทางไป ชุมชนบ้านศาลาดิน คลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม ระหว่างทางกลับ เพื่อเยี่ยมชมตัวอย่างชุมชนที่ประสบความสำเร็จจากการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

14.00 น. เดินทางถึง ชุมชนบ้านศาลาดินล่องเรือชมและทำกิจกรรมตามจุดต่างๆ พร้อมทั้งเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน

  1. ล่องเรือในนาบัว พร้อมเรียนรู้การเด็ดบัวและพับจีบบัว
  2. เรียนรู้การทำข้าวตัง พร้อมลิ้มลองความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์
  3. สนุกสนานไปกับการนั่งรถอีแต๊นเที่ยวชมสวนผลไม้และนาข้าว

17.00 น. อำลาชุมชน เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

18.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัย หากไม่สามารถทำกิจกรรมภายนอกได้ตามโปรแกรมที่วางไว้ Local Alike จะจัดเตรียมกิจกรรมสำรองภายในอาคาร เพื่อให้ผู้ร่วมทริปทุกท่านยังคงได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างลึกซึ้ง โดยทีมงานจะคำนึงถึงรอยยิ้มของผู้ร่วมทริปและชุมชนเป็นสำคัญ

อัตรานี้รวม
– อาหารตามที่ระบุในรายการ (/ กลางวัน 1มื้อ)

– ยานพาหนะตามที่ระบุในรายการ
– กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
– มัคคุเทศก์นำเที่ยว หรือ เจ้าหน้าที่โลเคิลอไลค์
– ผู้สื่อความหมายของชุมน
– ประกันภัยการเดินทาง
– ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

อัตรานี้ไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล

– อาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
– ไม่รวมตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ และต่างประเทศ

[/tab]

[tab title=”ภาพ/วีดีโอตัวอย่าง”]

           

[/tab]
[tab title=”รายละเอียดที่พัก/อาหาร”]

หมายเหตุ หากมีท่านใดที่แพ้อาหารบางชนิด / ทานอาหารบางอย่างไม่ได้ เช่น ไม่ืทานเนื้อ เป็นมังสวิรัติ ไม่ทานเผ็ด รบกวนแจ้งให้ทางเราด้วยนะค่ะ เพื่อที่ทางเราจะได้จัดการอาหารให้มีความเหมาะสมกับท่านนะคะ เพราะเราปรารถนาให้ท่านได้เที่ยวอย่างสนุกกับการเรียนรู้สิ่งรอบ ๆตัว ท้องอิ่ม และนอนหลับสบายค่ะ
…………………………
[/tab]

[tab title=”คำแนะนำการเตรียมตัว”]

การเตรียมตัวทริปนี้
– เตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม
– สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและรองเท้าที่กะทัดรัด เช่น รองเท้าผ้าใบ
– หลีกเลี่ยงการนำของมีค่าติดตัวไปในระหว่างทริป
– ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

[/tab]

[tabs]

————————————————————-
ผู้สนใจจองหรือสอบถามมาได้เลย
ติดต่อสอบถาม ให้กรอกข้อมูลแล้วเราจะตอบกลับไปให้ทราบ
(ระมัดระวังตรงกรอกอีเมล์ให้ถูกต้องนะจ๊ะ)

ชื่อ-นามสกุล (required)

อีเมล์(required)

โทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ

ชื่อทริป-หัวข้อที่สอบถาม

ข้อความสอบถาม (ควรระบุ ทริป/วันที่จะเดินทาง/จำนวนคน กรณีสอบถามจำนวนที่ยังว่าง) เพื่อการตอบกลับที่เร็วและชัดเจน

About Author

Comments are closed.