ใบสมัครทัวร์ในประเทศ TKT Ecotour

สำหรับเพื่อนใหม่ ไม่เคยมากับเราเลย
*ก่อนกรอกข้อมูลส่งมา - ท่านจะต้องโอนเงิน+มีภาพของสลิปพร้อมแนบไฟล์แล้วในขนาดที่ไม่ควรใหญ่มากเกินไป จึงจะสามารถทำการส่งใบสมัครอัตโนมัตินี้ได้ กรณียังไม่ได้โอน(แค่จะจองไว้เฉยๆ ) แนะนำใช้แบบอื่นๆ ทั้งนี้การจองจะสมบูรณ์เมื่อเราได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้วจ้า กรณีสมัครแต่ไม่โอนจะนับเป็นผู้สนใจ(ยังไม่นับว่าการจองเป็นผล)จ้า **
-----------------------------------------------------------------
ต้องการสมัครทริป (ตัวอย่าง เชียงดาว)

วันที่-วันที่/เดือน/ปี (ตัวอย่าง 13-15 พย 59)

จำนวน (ตัวอย่าง 3 )
คน

รายละเอียดการโอนมัดจำ
 ธ.กรุงเทพ ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย จ่ายสดแล้วที่สำนักงาน
วันที่โอน (ตัวอย่างรูปแบบการกรอกคือ 2015-07-21 )

Upload file ภาพสลิป(จำเป็น) -
(ให้save ภาพเป็น .jpg หรือ .pdf มาจะง่าย)

ท่านรู้จัก Trekkingthai.com-TKT Ecotour จากช่องทางใด

 เว็บไซต์ facebook เพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก แนะนำ search จาก google

ความต้องการพิเศษที่ต้องการแจ้งเรา (เช่น ต้องการ..รอขึ้นรถที่....)

รายชื่อสมาชิกในทีม
กรอกตามนี้
คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล /ชื่อเล่น/อายุ/เบอร์โทรมือถือ/เบอร์ที่ทำงาน/เบอร์สมาชิก/ว่ายน้ำได้หรือไม่/อาหารที่ทานไม่ได้ (หรือมุสลิม) /โรคประจำตัว
เช่น
1 นาย ชอบเที่ยว ไทยแท้ ตอง 45 0815555555 022780225 - ได้ - -
2 นส ชอบแจม ไทยเดิม ต๋อม 43 0897777777 - 1250 ไม่ได้ มุสลิม -
3 นาง ชอบชม ไทยไทย ติ๋ม 44 0861111111 025645555 - ไม่ได้ ทานปลามีเกล็ดไม่ได้ -

คนที่ 1 คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล
ชื่อเล่น อายุ เบอร์มือถือ เบอร์ที่ทำงาน email สำหรับติดต่อ สำคัญมากขอให้กรอกให้ถูกต้อง
เบอร์สมาชิก(ถ้ามี)เคยไปกับทีเคทีแล้ว ครั้ง โรคประจำตัว/อาหารที่ทานไม่ได้/ความต้องการพิเศษ(ถ้ามี) สำหรับทริปเดินป่าเท่านั้นให้กรอกเพิ่ม
ต้องการให้เตรียมเต็นท์/เปลให้... ต้องการถุงนอน ...

คนที่ 2 คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล
ชื่อเล่น อายุ เบอร์มือถือ เบอร์ที่ทำงาน
email สำหรับติดต่อ สำคัญมากขอให้กรอกให้ถูกต้อง เบอร์สมาชิก(ถ้ามี)เคยไปกับทีเคทีแล้ว ครั้ง โรคประจำตัว/อาหารที่ทานไม่ได้/ความต้องการพิเศษ(ถ้ามี) สำหรับทริปเดินป่าเท่านั้นให้กรอกเพิ่ม
ต้องการให้เตรียมเต็นท์/เปลให้... ต้องการถุงนอน ...

คนที่ 3 คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล
ชื่อเล่น อายุ เบอร์มือถือ เบอร์ที่ทำงาน
email สำหรับติดต่อ สำคัญมากขอให้กรอกให้ถูกต้อง เบอร์สมาชิก(ถ้ามี)เคยไปกับทีเคทีแล้ว ครั้ง โรคประจำตัว/อาหารที่ทานไม่ได้/ความต้องการพิเศษ(ถ้ามี) สำหรับทริปเดินป่าเท่านั้นให้กรอกเพิ่ม
ต้องการให้เตรียมเต็นท์/เปลให้... ต้องการถุงนอน ...

คนที่ 4 คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล
ชื่อเล่น อายุ เบอร์มือถือ เบอร์ที่ทำงาน
email สำหรับติดต่อ สำคัญมากขอให้กรอกให้ถูกต้อง เบอร์สมาชิก(ถ้ามี)เคยไปกับทีเคทีแล้ว ครั้ง โรคประจำตัว/อาหารที่ทานไม่ได้/ความต้องการพิเศษ(ถ้ามี) สำหรับทริปเดินป่าเท่านั้นให้กรอกเพิ่ม
ต้องการให้เตรียมเต็นท์/เปลให้... ต้องการถุงนอน ...

คนที่ 5 คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล
ชื่อเล่น อายุ เบอร์มือถือ เบอร์ที่ทำงาน
email สำหรับติดต่อ สำคัญมากขอให้กรอกให้ถูกต้อง เบอร์สมาชิก(ถ้ามี)เคยไปกับทีเคทีแล้ว ครั้ง โรคประจำตัว/อาหารที่ทานไม่ได้/ความต้องการพิเศษ(ถ้ามี) [text special5/100]สำหรับทริปเดินป่าเท่านั้นให้กรอกเพิ่ม
ต้องการให้เตรียมเต็นท์/เปลให้... ต้องการถุงนอน ...

คนที่ 6 คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล
ชื่อเล่น อายุ เบอร์มือถือ เบอร์ที่ทำงาน
email สำหรับติดต่อ สำคัญมากขอให้กรอกให้ถูกต้อง เบอร์สมาชิก(ถ้ามี)เคยไปกับทีเคทีแล้ว ครั้ง โรคประจำตัว/อาหารที่ทานไม่ได้/ความต้องการพิเศษ(ถ้ามี) [text special6/100]สำหรับทริปเดินป่าเท่านั้นให้กรอกเพิ่ม
ต้องการให้เตรียมเต็นท์/เปลให้... ต้องการถุงนอน ...

คนที่ 7 คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล
ชื่อเล่น อายุ เบอร์มือถือ เบอร์ที่ทำงาน
email สำหรับติดต่อ สำคัญมากขอให้กรอกให้ถูกต้อง เบอร์สมาชิก(ถ้ามี)เคยไปกับทีเคทีแล้ว ครั้ง โรคประจำตัว/อาหารที่ทานไม่ได้/ความต้องการพิเศษ(ถ้ามี) [text special7/100]สำหรับทริปเดินป่าเท่านั้นให้กรอกเพิ่ม
ต้องการให้เตรียมเต็นท์/เปลให้... ต้องการถุงนอน ...

คนที่ 8 คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล
ชื่อเล่น อายุ เบอร์มือถือ เบอร์ที่ทำงาน
email สำหรับติดต่อ สำคัญมากขอให้กรอกให้ถูกต้อง เบอร์สมาชิก(ถ้ามี)เคยไปกับทีเคทีแล้ว ครั้ง โรคประจำตัว/อาหารที่ทานไม่ได้/ความต้องการพิเศษ(ถ้ามี) [text special8/100]สำหรับทริปเดินป่าเท่านั้นให้กรอกเพิ่ม
ต้องการให้เตรียมเต็นท์/เปลให้... ต้องการถุงนอน ...

คนที่ 9 คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล
ชื่อเล่น อายุ เบอร์มือถือ เบอร์ที่ทำงาน
email สำหรับติดต่อ สำคัญมากขอให้กรอกให้ถูกต้อง เบอร์สมาชิก(ถ้ามี)เคยไปกับทีเคทีแล้ว ครั้ง โรคประจำตัว/อาหารที่ทานไม่ได้/ความต้องการพิเศษ(ถ้ามี) [text special9/100]สำหรับทริปเดินป่าเท่านั้นให้กรอกเพิ่ม
ต้องการให้เตรียมเต็นท์/เปลให้... ต้องการถุงนอน ...

ถ้าเราได้รับ จะมีการยืนยันกลับจากทางเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง กรณีไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 2 วัน อาจมีปัญหาได้ กรุณาโทรเช็คที่ 02 278 0225 เพื่อป้องกันการตกหล่นของใบสมัคร